Profile picture
Col·lectiu ComuniCATs @comuni_cats
, 14 tweets, 13 min read Read on Twitter
Desde el col·lectiu ComuniCATs.cat
defensem des del principi la #NoViolència
en la lluita per la #RepúblicaCatalana

Instem a tota la ciutadania Catalana a
formar-se en la #ResistènciaCivilNoViolenta
Les seves tècniques ens ajuden a afrontar
el moment que vivim
Al nostre web ComuniCATs.cat trobareu una categoria
dedicada a la #ResistènciaCivilNoViolenta

👉ja.cat/eWTTF

Una estratègia defensada per professionals reconeguts arreu de mon
Amb resultats comprobats a moltes lluites per la democràcia
Una #ViaCatalana Real
De la dictadura a la democràcia
Un marc conceptual per a l’alliberament
#GeneSharp

👉ja.cat/wklNI

#Catalonia
#ContundènciaNoÉsViolència

👉
Per què la Resistència Civil Funciona:
La lògica estratègica del conflicte no violent
per @EricaChenoweth i @MariaJStephan

👉ja.cat/NZf2c

#Catalonia
#ContundènciaNoÉsViolència

👉
"El compromís d'una campanya amb mètodes no violents reforça la seva legitimitat nacional i intern. i promou una participació més àmplia en la resistència, la qual cosa es tradueix en una major pressió sobre l'objectiu"
c👉ja.cat/NZf2c

#ContundènciaNoÉsViolència
The Strategic Logic of Nonviolent Conflict.
@EricaChenoweth i @MariaJStephan

"L'èxit d'aquestes campanyes –sobretot davant les insurreccions violentes perllongades en alguns d'aquests mateixos països- requereix d'una recerca sistemàtica."

👉ja.cat/NZf2c

#Catalonia
"Tens el poder, a través de les teves pròpies accions, el que fas o deixes de fer, per bloquejar la injustícia."
@jamilaraqib

#ContundènciaNoÉsViolència

Resistència Civil No Violenta
Comunicats.cat
👉ja.cat/eWTTF

De la dictadura a la democracia
Gene Sharp
#ContundènciaNoÉsViolència

👉ja.cat/wklNI
Manual de la noviolència.
Una guia per a l’acció pràctica.
Michael N. Nagler @MichaelNagler

ComuniCATs.cat
Resistència Civil No Violenta
👉ja.cat/PPsdj

#ResistènciaCivilNoViolenta

"Un acte noviolent sempre tindrà un efecte útil, actuarà sempre de manera positiva en la ment i el cor de la gent. En aquest aspecte és exactament el contrari de la violència, q sempre deixa un solc d'odi i d'amargor."

👉ja.cat/PPsdj
#ResistènciaCivilNoViolenta

"Si no tenim consciència de la noviolència, tendirem a creure que
l’única resposta possible a un atac sigui rendir-se o contraatacar –la reacció
«lluita-o-fuga». Des del punt de vista de la noviolència, això no es pot
ni considerar una opció."
A ComuniCATs.cat farem un recordatori de
les càpsules de Pau que recull
l'Institut Català Internacional per la Pau @ICIPeace

Ja publicades:
👉ja.cat/hBEfm

Neus Català
Sergi López @sergilopezayats
Anna Sallés
Pepe Beunza
Arcadi Oliveres
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Col·lectiu ComuniCATs
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!