Discover and read the best of Twitter Threads about #cruciblenetwork

Most recents (1)

Bugün sizinle paylaşacağım proje #CrucibleNetwork .
Crucible networkun amacı sadece zengin ve yüksek bağlantıları olan insanlar için değil, herkes için eşit olan bir open metaverse inşa etmek. Bu dünyada botların, trollerin ve tacizlerin olmaması gibi hedefleri var.
#Crucible, mevcut sosyal medya ve teknoloji iş modellerini felce uğratan “duvarlarla çevrili bahçe” veya kapalı platform efektleri olmadan birçok yetenekli oyun geliştiricisi, web geliştiricisi ve sanatçının dünyalarını birleştiren açık altyapıyı oluşturmak için çalışıyor.
Kendine ait Emergence SDK adlı blokzinciri ve #web3 tabanlı bir yazılım geliştirme kiti var. Ayrıca Evrensel çapraz oyun motoru SSI (Self Sovereign Identity) projeleri var.
Bu videoya göz atabilirsiniz 👇
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!