Discover and read the best of Twitter Threads about #datgebeurddusniet

Most recents (1)

"Zo is bij ouders het beeld geschapen dat álles mogelijk zou worden voor hun kind." zegt Ledoux.

Wat een statement. We zijn ver van 'alles'. We vechten voor het nakomen van de wet. Heeft een ouder dan teveel verwachtingen?

#passendonderwijs

nrc.nl/nieuws/2020/11…
Voorbeeld 1:
Dat een school de ondersteuningsbehoefte van een kind onderzoekt binnen de 6wk die de wet daar voor stelt.
En niet ouders bv 8mnd laat wachten en ouders in problemen komen met leerplicht.

#geenpassendonderwijs
Voorbeeld 2:
Dat scholen een ontwikkelingsperspectiefplan opstellen, met daarin handelingsdeel die in een overéénstemmingsgericht gesprek tot stand is gekomen met ouders.
#datgebeurddusniet
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!