Discover and read the best of Twitter Threads about #passendonderwijs

Most recents (5)

In Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs:
Iedereen kan een school beginnen op basis van religie of levensovertuiging.
Ouders kunnen hun kinderen naar zo’n school sturen en hen daar op hun vrijheid laten beperken. (1)
@rudmer

#vrijheidvanonderwijs #art23 #passendonderwijs
Schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden hebben de vrijheid leerkrachten te overvragen.
Hen te overladen met protocollen en regeltjes. Klassen vol te laten proppen.
Leerkrachten hebben de vrijheid om leerlingen in een isoleer te plaatsen op speciaal onderwijs. (2)
Scholen hebben de vrijheid leerlingen te weigeren of te verwijderen zonder al te veel consequenties. Geen OPP’s op te stellen of het zelf in te vullen zonder ouders te kennen in hun instemmingsrecht.
En MDO's te organiseren, met héél veel FTE. (3)

#Ontwikkelingsperspectiefplan
Read 12 tweets
"Zo is bij ouders het beeld geschapen dat álles mogelijk zou worden voor hun kind." zegt Ledoux.

Wat een statement. We zijn ver van 'alles'. We vechten voor het nakomen van de wet. Heeft een ouder dan teveel verwachtingen?

#passendonderwijs

nrc.nl/nieuws/2020/11…
Voorbeeld 1:
Dat een school de ondersteuningsbehoefte van een kind onderzoekt binnen de 6wk die de wet daar voor stelt.
En niet ouders bv 8mnd laat wachten en ouders in problemen komen met leerplicht.

#geenpassendonderwijs
Voorbeeld 2:
Dat scholen een ontwikkelingsperspectiefplan opstellen, met daarin handelingsdeel die in een overéénstemmingsgericht gesprek tot stand is gekomen met ouders.
#datgebeurddusniet
Read 11 tweets
"Het houdt niet op, niet vanzelf".
Hulde aan deze moeder (want ze hebben er niets meer aan, maar een volgend kind misschien wel)

#passendonderwijs #zwolle #decampherbeek

destentor.nl/zwolle/school-…
Zoveel mis met deze uitspraak uit 2018:
1. De zorgplicht is geschaad toen de school uit schreef zonder dat het kind was ingeschreven op een andere school.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
2. Het is niet de ouder die de ondersteuningsbehoefte van het kind moet aantonen, maar de school die het moet onderzoeken.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 4 tweets
Vandaag is er een debat in de Tweede Kamer over onder andere het lerarentekort. Hieronder een draadje met de belangrijkste punten. 👇

Vanaf 10.00 uur live te volgen via: tweedekamer.nl/debat_en_verga….
Vandaag vanuit de oude Tweede Kamer. Best cool
.@Paul_van_Meenen begint met de VVE en het achterstandenbeleid. Hoe staat het met de doelstelling? Zijn er veranderingen in kinderopvangorganisaties? Komt het geld voor achterstandenbeleid op de goede plek terecht?
Read 83 tweets
Goeie start van @rudmer die bij het debat #passendonderwijs begint bij het kind...
Helemaal eens met @peterkwint dat het hier gaat om een structureel probleem omdat niet naar behoren is vastgelegd waar kinderen aanspraak op kunnen maken.
We kunnen niet wachten op krenten in de pap.... terecht wijst @harmbeertema er op dat in deze 13e voortgangsrapportage #passendonderwijs er weer sprake is van herhaling van zetten...
@harmbeertema: het is aan de Tweede Kamer dat al die moties #passendonderwijs worden uitgevoerd!
Read 47 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!