"Zo is bij ouders het beeld geschapen dat álles mogelijk zou worden voor hun kind." zegt Ledoux.

Wat een statement. We zijn ver van 'alles'. We vechten voor het nakomen van de wet. Heeft een ouder dan teveel verwachtingen?

#passendonderwijs

nrc.nl/nieuws/2020/11…
Voorbeeld 1:
Dat een school de ondersteuningsbehoefte van een kind onderzoekt binnen de 6wk die de wet daar voor stelt.
En niet ouders bv 8mnd laat wachten en ouders in problemen komen met leerplicht.

#geenpassendonderwijs
Voorbeeld 2:
Dat scholen een ontwikkelingsperspectiefplan opstellen, met daarin handelingsdeel die in een overéénstemmingsgericht gesprek tot stand is gekomen met ouders.
#datgebeurddusniet
Scholen vullen OPP zelf in, lichten hooguit toe wat ze bedacht hebben of gaan het pas maken zodra ze hebben bedacht een kind naar Speciaal Onderwijs te willen sturen (en ervaren het dan als bureaucratie).
Of in veel gevallen is er helemaal geen OPP.
Zo kwam ook uit onze enquête .
Ouders willen dat er gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van het kind, niet dat het kind wordt geplakt op het aanbod.
Ook dat staat gewoon in de wet.
Ouders willen niet dat hun kind gepingpongd wordt tussen scholen: als het kind blijkbaar niet bij het schoolaanbod schijnt te passen.
Is dat "alles" willen Guuske Ledoux?
Ouders willen niet dat hun kind wordt uitgeschreven (met alle gevolgen van dien) totdat het kind is ingeschreven op een nieuwe school.
Ouders willen niet "weggeadviseerd" worden bij de meeste scholen in de buurt, omdat scholen proberen te voorkomen kinderen binnen te krijgen die Passend Onderwijs behoeven.
Ouders willen dat het budget Passend Onderwijs in de klas terecht komt en dat leerkrachten worden ondersteund zoals de wet dat bedoeld heeft.
Ouders willen geen VT-meldingen aan hun broek omdat ze het niet eens zijn met het weggeadviseer van de huidige school.
Dít is wat ouders willen @nrc en mevrouw Ledoux
Hebben we daarmee "alles" beschreven?

#allesismogelijk

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Boze Ouders in het Onderwijs

Boze Ouders in het Onderwijs Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Boze_Ouders

12 Nov
In Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs:
Iedereen kan een school beginnen op basis van religie of levensovertuiging.
Ouders kunnen hun kinderen naar zo’n school sturen en hen daar op hun vrijheid laten beperken. (1)
@rudmer

#vrijheidvanonderwijs #art23 #passendonderwijs
Schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden hebben de vrijheid leerkrachten te overvragen.
Hen te overladen met protocollen en regeltjes. Klassen vol te laten proppen.
Leerkrachten hebben de vrijheid om leerlingen in een isoleer te plaatsen op speciaal onderwijs. (2)
Scholen hebben de vrijheid leerlingen te weigeren of te verwijderen zonder al te veel consequenties. Geen OPP’s op te stellen of het zelf in te vullen zonder ouders te kennen in hun instemmingsrecht.
En MDO's te organiseren, met héél veel FTE. (3)

#Ontwikkelingsperspectiefplan
Read 12 tweets
11 Nov
"Het houdt niet op, niet vanzelf".
Hulde aan deze moeder (want ze hebben er niets meer aan, maar een volgend kind misschien wel)

#passendonderwijs #zwolle #decampherbeek

destentor.nl/zwolle/school-…
Zoveel mis met deze uitspraak uit 2018:
1. De zorgplicht is geschaad toen de school uit schreef zonder dat het kind was ingeschreven op een andere school.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
2. Het is niet de ouder die de ondersteuningsbehoefte van het kind moet aantonen, maar de school die het moet onderzoeken.
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 4 tweets
2 Jul
1) Beste onderwijsmensen: schooldirecteuren, IB-ers, schoolbesturen, SWV’s.
De vakantie zit er nu echt aan te komen. Kinderen blij naar huis op die laatste schooldag. Voor jullie nog de laatste loodjes en dan ook lekker vakantie.
2) Wij bij BO merken dat jullie zo voor de vakantie de knuppel behoorlijk in het hoenderhok hebben gegooid. Dat schijnt een jaarlijks terugkerend iets te zijn zo hebben wij ons laten vertellen: @OudersOnderwijs @Balansdigitaal weten al niet beter. De telefoonteams zijn versterkt.
3) De enorme toestroom van ouders in paniek omdat ze net te horen hebben gekregen dat hun kind na de vakantie niet meer welkom is. Een aanmelding niet op tijd behandeld kan worden. TLV’s niet zijn aangevraagd.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!