Discover and read the best of Twitter Threads about #davidrockefeller

Most recents (2)

In de #NWO zal geen onafhankelijkheid bestaan, geen overheden, koninklijke families, republieken, staten of provincies. De heersende macht achter de NWO beheerst al de globale geldstroom, de centrale banken en de grootste multinationals
Die macht bepaalt ook wie de “ democratische” landen regeert door controle over de pers en de #media. Door op grote schaal leningen te verschaffen worden bijna alle landen daarvan afhankelijk
Overheden die zelfstandig wensen te blijven, zullen daadkrachtig op hun knieën worden gedwongen; hun leiders ten val gebracht. Wanneer dit niet lukt via politieke #propaganda, zal het worden geprobeerd dmv economische sancties of geweld. Lees de 13 Satanische bloedlijnen
Read 16 tweets
Did you know Rothschild's own Putin

#Rockefellers
Paid to start the #FederalReserve

#DavidRockefeller was the founding member of the #Bilderberg Group

#Rockefeller
#Ford
#Carnegie Foundations devise plot to merge US with Russia

#CarnegieEndowment has a main office in #Moscow
#Chubais is on the #CFR global board of advisers, the #ChaseBank advisory board, & a member of #Bilderberg

He also worked with the #CIA to implement privatization of the Russian economy.

#PeterMandelson is a member of the #BilderbergGroup

#FederalReserve
#Putin
#BaronMandelson was appointed “life peer” in the #HouseOfLords by
#QueenElizabeth

#Mandelson is the director of the #Russian defense firm #Sistema, which supplies Putin with early warning missile systems.

This relationship continues despite “sanctions.”
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!