Discover and read the best of Twitter Threads about #deliberate_practice

Most recents (1)

Ton van Haperen legde vanmiddag nog eens ‘Het bezwaar van de leraar’ uit. Het gaf mij het gevoel dat ik toch nog voortdurend te optimistisch ben over de mogelijkheden voor het onderwijs om uit het ideologische en politieke slop te raken. Maar is dat terecht? @tonvanhaperen
Het klinkt misschien gek om het van mij te horen, maar ik vermoed toch dat een karakteristiek probleem van onderwijs (en -beleid) is dat er slechts een zwakke koppeling is tussen inspanning en resultaat. Op alle niveaus. Voor alle partijen. Ondanks alle toetsen en examens.
Zo is er koppeling tussen onderwijskwaliteit en -kwantiteit, en welzijn en welvaart. Die koppeling is niet direct, want er zitten tot enkele decennia tussen. Economen/sociologen moeten kunnen schatten hoe kwaliteitsdaling het welzijn aantast. Thijs Bol: benwilbrink.nl/publicaties/93…
Read 27 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!