Discover and read the best of Twitter Threads about #curriculum_nu

Most recents (3)

#curriculum_nu OT rekenen en wiskunde. 100+ blz. Het valt wel mee, hoor. Bijvoorbeeld de zin “Het OT vindt het heel belangrijk dat het aanbod elk moment aansluit op het niveau van elke leerling.” staat er 14 keer in, en 14 keer vraag ik me af: waarom is dit geen open deur, dan?
Oké, waar zal ik beginnen? Ik heb al een lijstje urgente onderwijsproblemen gemaakt. Daar zitten raakvlakken in met het curriculum rekenen en wiskunde. De OECD (doen af en toe ook iets goed!) wees er (2017?) op dat wiskunde zoals in vmbo deze lln benadeelt. Urgent punt, dus.
Zoals heel Nederland ondertussen weet, en anders wel na de ramp van de #rekentoets, is er een ernstige controverse over de invloed van de school van Hans Freudenthal op ons reken- en wiskundeonderwijs. Hoe gaat het OT (ontwikkelteam) daarmee om? Gewoon doen alsof dat niet zo is?
Read 27 tweets
Ton van Haperen legde vanmiddag nog eens ‘Het bezwaar van de leraar’ uit. Het gaf mij het gevoel dat ik toch nog voortdurend te optimistisch ben over de mogelijkheden voor het onderwijs om uit het ideologische en politieke slop te raken. Maar is dat terecht? @tonvanhaperen
Het klinkt misschien gek om het van mij te horen, maar ik vermoed toch dat een karakteristiek probleem van onderwijs (en -beleid) is dat er slechts een zwakke koppeling is tussen inspanning en resultaat. Op alle niveaus. Voor alle partijen. Ondanks alle toetsen en examens.
Zo is er koppeling tussen onderwijskwaliteit en -kwantiteit, en welzijn en welvaart. Die koppeling is niet direct, want er zitten tot enkele decennia tussen. Economen/sociologen moeten kunnen schatten hoe kwaliteitsdaling het welzijn aantast. Thijs Bol: benwilbrink.nl/publicaties/93…
Read 27 tweets
Hoe is de situatie te duiden waarin Nederland verzeild is geraakt met #curriculum_nu? Die curriculumherziening probeert een onbekend probleem op te lossen; nu wil ik graag een probleemanalyse van het fenomeen curriculum_nu maken (zodat het op te lossen is?) @Curriculum_nu
Nederland? Jazeker, want het raakt niet alleen ons onderwijs, maar ook onze economie en ons welzijn #eerlijke_kansen En dat wisten we natuurlijk wel: de opbrengst van het onderwijs is samen te vatten in het begrip ‘menselijk kapitaal’ en dat doet ertoe voor welzijn en economie.
Menselijk kapitaal, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Altijd handig er zelf over geschreven te hebben, in dit geval samen met Jaap Dronkers (en besproken met Jo Ritzen), dus zie daar: benwilbrink.nl/publicaties/93… met ook recente literatuur, bv Thijs Bol thijsbol.com/wp-content/upl…
Read 40 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!