Discover and read the best of Twitter Threads about #insanlığa

Most recents (2)

İnsan Avı sürüyor!

- Çocuğun kendisi ya da başkası için sebep olduğu bir tehlike yok
- Hiçbir şiddet eylemi yok
- Hatta ortada fiil bile yok
- Tutuklanmasının hukuki dayanağı yok

Alenen "hürriyeti keyfi tahdit"!

On binlerce tekrarı #İnsanlığa Karşı Suç

Image
Kanun açık:
- Zalimane
- İnsanlık dışı
- Aşağılayıcı
- Onur kırıcı
muamele yasak

Ağır hastanın infazı
- @ctekurumsal'de değil sağlık kurumunda devam eder veya
- engelli, hayatını yalnız idame edemiyorsa geri bırakılabilir

#MehtapŞentürk'eyse #Zulüm var.
Image
Bütün
- iddianamelerde
- @AYMBASKANLIGI metinlerinde
- #OhalKomisyonu reddiyelerinde
#15Temmuz Olayı'nı kırparak yazıyorlar.

Halbuki 6 yıldır süregelen #Soykırım Uygulamalarının #15Temmuz'la ve ne yapıp yapmadığınızla uzaktan yakından hiç ilgisi olmadı.

Image
Read 32 tweets
KG’NİN PLANI
2010’daki #Rockefeller Vakfının “Uluslararası Gelişme ve Geleceğin Teknolojisi Senaryoları” raporu incelendiğinde tamamen bugünün #Cov19’la #Çin’de başlayan olayların öngörüldüğü görülecektir. Ey #KG şeytanlarının planlarını anlaması gereken akıl sahipleri, uyanın!+
Plan şudur:
1- #Sovyet #Komünizmi ve #Çin Komünizmini dünyanın başına bela eden bunlardır.
2- Kurmak istedikleri “#YeniDünyaDüzeni”, komünist bir sistemdir. Komünist sistemdeki komünist partinin yerini; #bilimi, #teknolojiyi, #sağlık sektörünü dünya çapında elinde tutan +
bir avuç #Liberal görünümlü #Şeytani #Küreseller alacaktır.
3- #İnsanlığa vurulacak #teknolojik kelepçe ve kontrol; böylece merkezden(#İblis’in tek gözünden görme ve yönetme) hayata geçirilecektir. +
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!