Discover and read the best of Twitter Threads about #soykırım

Most recents (7)

*Rejiminin Toplama Kampları*
"İRTİBAT ve İLTİSAK"

1- Kimileri "hiçbirşeyolmasadabirşeyolmuştur",
kimisi "yesinlerbirbirini", diğerleri "vatanmilletsakarya", "padişahımçokyaşa".

Maruz kalanların bile soykırımı farketmesi 5 seneyi aldı.
Bu 15 Temmuz rejiminin gücünü gösteriyor!
2- irtibat ve iltisak denen, kimsenin ciddiye bile almadığı bu iki kelime yarınların hukuk fakültelerinde #soykırım başlığında okutulmalıdır.
Demokrasiyi otokrasiye, hukuku kindarlığa, devleti diktaya dönüştüren tesirli bir soykırım kaldıracı.
Mucitleri şimdiden tarihe geçti.
3- hedefe koyduğunuz gurubu-inancı, bu iki kelimeye dayanarak tamamen yok edebilirsiniz.
En çok ölümün yaşandığı son yüzyılımızda bile hiç bir devlet, irtibat-iltisak kavramına kadar zulmü ilerletmedi.
Savaşta, tehcirde bile kötü veya kısmen de olsa bir hukuk vardı.
Read 22 tweets
İnsan Avı sürüyor!

- Çocuğun kendisi ya da başkası için sebep olduğu bir tehlike yok
- Hiçbir şiddet eylemi yok
- Hatta ortada fiil bile yok
- Tutuklanmasının hukuki dayanağı yok

Alenen "hürriyeti keyfi tahdit"!

On binlerce tekrarı #İnsanlığa Karşı Suç

Image
Kanun açık:
- Zalimane
- İnsanlık dışı
- Aşağılayıcı
- Onur kırıcı
muamele yasak

Ağır hastanın infazı
- @ctekurumsal'de değil sağlık kurumunda devam eder veya
- engelli, hayatını yalnız idame edemiyorsa geri bırakılabilir

#MehtapŞentürk'eyse #Zulüm var.
Image
Bütün
- iddianamelerde
- @AYMBASKANLIGI metinlerinde
- #OhalKomisyonu reddiyelerinde
#15Temmuz Olayı'nı kırparak yazıyorlar.

Halbuki 6 yıldır süregelen #Soykırım Uygulamalarının #15Temmuz'la ve ne yapıp yapmadığınızla uzaktan yakından hiç ilgisi olmadı.

Image
Read 32 tweets
Ermeni iddialarını (sözde soykırım) destekleyen tek bir mahkeme kararı dahi yoktur!

AİHM (2013,2015,2017) ve Fransız Anayasa Konseyi (2012,2016,2017), 1915 olaylarının "#soykırım" kapsamına girmediğine karar vermişti.
Bazı örnekleri aktarıyoruz.
1/3
Link: conseil-constitutionnel.fr/en/decision/20…
2/3
AİHM, kararında, mahkemenin tarihi olayları değerlendirmeye ve bu olayların soykırım niteliğinde olup olmadığına karar vermeye yetkili olmadığını açıkça belirtmiştir.

Link: conseil-constitutionnel.fr/en/decision/20…
Link: const-court.be/public/f/2021/…
3/3
Bu tür paylaşımların yapılması binlerce sayfa dokümanın incelenmesiyle, büyük dikkat, emek, özen ve çabayla gerçekleştirilebiliyor. Bugüne kadar bu etkinlikte yapılamamış olması çok zaman ayrılması gerektiğindendir. Bunlar ilk olarak @Turks_Facts'te yayınlandı. Destekleyelim.
Read 4 tweets
Acaba?

Dün Biden’ın Ermeni Olayları’na ilişkin ‘#soykırım’ ifadesini kullanması, sosyal medyayı hararetlendirdi ama farkında olmamız lazım.

Birincisi, Türkiye’nin ‘soykırım tanıma’ gibi bir uygulaması yok ve bunu dış politika araçları arasına dahil etmiyor.
Türkiye’nin Ermenistan’ın 1915 iddialarına yönelik en büyük karşı tezi “soykırım ve benzeri olayların tarihçilerin konusu olduğu” ve meclislerin bu yöndeki kararlarının bağlayıcılığının bulunmaması. 100 yıllık savunmamız yani.
#İncirlik üssünün kapatılması konusunu için ise 46 yıl geriye gitmemiz lazım.

1975 yılında ABD, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı aldı.
Read 10 tweets
ABD’nin ‘soykırım’ demesi ne anlama geliyor?

Biden’ın göreve gelmesinin üzerinden 3 ay geçti ki daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye’ye düzenlemişti.
Ama son yıllarda ilişkiler öyle bir gerildi ki kötünün iyisi denilen Trump bile son 28 yılda Türkiye'yi ziyaret etmeyen tek Amerikan Başkanı oldu.

Bu giriş önemli ama konumuza gelelim.
Biden, seçim vaatlerinde Ermeni Olayları’na ilişkin ‘soykırım’ ifadesini kullanacağını söylemişti.

Klasik 24 Nisan haberi: “ABD Başkan X, '#soykırım' demeyerek “büyük felaket” ifadesini kullandı.”

Aslında Biden bu ifadeyi kullanan ilk başkan değil.
Read 10 tweets
1-Bunun adı "Arındırma" değil #Soykırım(2)

AİHM içtihatlarında ve Avrupa Konseyi ilkelerinde Orta ve Doğu Avrupa Devletleri’ndeki post-komünist "arındırmaların" cezalandırma, karşılık veya intikam olarak kullanılamayacağı belirtilmektedir.

AydınlarHapis SuçlularÖzgür
2-AYM'nin "Arındırma"ya dayanak yaptığı AİHM'in Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna kararında başvuruculara uygulanan tedbirlerin geniş kapsamının, bu tedbirlerden bazılarının daha önceki hükümetlerle bağlantılı olan kişilere karşı kindarlıktan ileri geldiği ++
3-ihtimalini ortaya koyduğuna değinilerek, eğer durum böyleyse, "arındırma" tedbirlerinin, demokratik yönetimi koruma amacını gütmek bir yana, kamu hizmetinin siyasallaştırılması ile tam da bu yönetime zarar veriyor olarak görülebileceği belirtilmiştir.
Read 18 tweets
1-Bunun adı "Arındırma" değil #Soykırım(1)

AYM'nin C.A.(3) kararına dayanak yaptığı AİHM'in Polyakh ve Diğerleri/Ukrayna kararı KHK'lılar lehinedir.

AYM'nin aksi yöndeki kararı yapılan zulmü ve soykırımı kamufle etmeye yöneliktir, keyfi ve maksatlıdır.

BuSuça OrtakOlma
2-AİHM Ukrayna'da başvurucuların "Arındırma Yasası" ile kamu görevinden ihracını AİHS m.8'deki "özel hayata saygı" kapsamında incelemiş ve ihlal kararı vermiştir.

AİHM kararındaki ihlal gerekçelerini KHK ihraçlarıyla karşılaştırarak inceleyelim:

BuSuça OrtakOlma
3-i)AİHM başvurucuların demokratik yönetimi, hukukun üstünlüğünü, ulusal güvenliği, savunmayı veya insan haklarını zedeleyen belirli eylemlerde bulunduklarına ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığını belirtmektedir.

BuSuça OrtakOlma
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!