Discover and read the best of Twitter Threads about #irtica

Most recents (2)

#Atatürk Londra’dan gelen Fethi Okyar’a,Türkiye’nin dışarıdan nasıl göründüğünü sorar.. Ama cevabı kendi verir. ‘Bugünkü manzaramız aşağı yukarı bir dictature manzarasıdır.Vakıa bir meclis vardır.Fakat dahilde ve hariçte bize dictature nazarıyla bakıyorlar.”
Yine devamında ben diktatör olmak için Cumhuriyet ilan etmedim der...
Fethi Bey kendine yapılan teklifi kabul eder. 1930 Ağustosunda Serbest Cumhuriyet Fırkası adında bir siyasi parti kurar. Partinin kuruluşundan itibaren ülkede büyük bir heyecan oluşur. Halk CHP hükümetinin icraatlarından daha doğrusu #icraatsızlığından bıkmıştır. (kabizlar)
Read 15 tweets
#KÜRESELGÜÇ- #BATI- #FRANSA VE #TERÖRİZM
1-Dünya'daki sözde İslami #radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, #İslam dışı bir hastalıktır. #Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, +
2- "Küresel #Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve #radikal #Hıristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. +
3- Bu "İslamcı yaftası"nı taşıyan #radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "#KüreselGüçler"e..
a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak #İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. +
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!