Discover and read the best of Twitter Threads about #karaağaç

Most recents (2)

Mighty Sovereigns Of Ottoman Throne : Sultan Murad I

By Ekrem Buğra Ekinci

@EkremBEkinci
👆🏻 widely used illustration painted by court painter Konstantin Kapıdağlı in the early 19th century shows Sultan Murad I , the 3rd ruler of Ottoman beylik that turned into an empire .

👆🏻👉🏻📸 Credits : Büşra Öztürk - Daily Sabah
While his predecessor , Osman & Orhan ghazis , had gathered a nation & created a state , Sultan Murad I improved his lands , making a prosperous country from it for all citizens .
Read 99 tweets
Balkan Harbinde #Edirne'de esirlerimizin ağac kabukları yedikleri unutulmasın !!..
#Edirne kuşatmasını takip eden birçok gazeteciden biri olan Fransız Gustave Cirlli"yi okuyalım ;

“Esir askerler, önlerinde subaylarıyla, uzun kuyruklar halinde şehirde yürütülüyorlar.
Açlıktan avurtları çökmüş, mahzun yüzlü, bir deri bir kemik kalmışlar. Sanki vahşi hayvanlar gibi,yumruklanıyor,çizmelerle tekmeleniyor ve tüfek kabzalarıyla itilip kakılıyorlar. Bu zavallı insanlar şehrin dışında Tunca Irmağı üzerindeki Eski Saray denilen yeşillik bir adaya
hapsedilip, azaplarını bir kurşun sonlandırmadığı takdirde, soğuktan ve açlıktan ölmeye terkedildiler. Gömülmeyen cesetleri her günüst üste yığılmaya devam etmekte. Image
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!