Discover and read the best of Twitter Threads about #kwaad

Most recents (3)

1/ Om advocaat van de duivel te spelen: op welke gronde kan je dit als #atheïst beweren?

Onze Nederlandse wet is een sociaal constructie, bedacht door mensen. Je kan niet #objectief zeggen dat het anti-moslim sentiment slecht is.

#AdvocaatVanDeDuivel #DuivelsAdvocaat #atheïsme
2/ Als de nazi's hypothetisch gezien heel de wereld domineerden, zou iedereen anti-Joods zijn. Antisemitisme is dan voor iedereen #subjectief gezien een #goed.

Het feit dat men weet dat het toch #objectief #fout is—m.a.w. fout ongeacht—is intuïtief bewijs van Gods bestaan.
3/ #Intuïtief #Godsbewijs, omdat desondanks dat iedereen in de hypothese vindt dat nazisme goed is, je weet dat het toch #objectief #fout is.

Al gelooft iedereen dat de #holocaust goed is, is het tóch fout—gisteren, vandaag en morgen; of nou één persoon het gelooft, of iedereen.
Read 8 tweets
1/ Geweldige vraag. Het slaat de spijker op zijn kop: iedereen bepaalt zelf goed en kwaad (#subjectieve #moraliteit). En dus is goed en kwaad—zonder het objectieve moraal—arbitrair, en filosofisch gezien, nietszeggend: het is net als een smaak. De een vindt dit, de ander dat.
2/ Voorbeeld: in ons land, als je met iemand onder de 18 bent, ben je een pedofiel. In een ander land kan het de leeftijd van 21 jaar zijn. Stel dat je opeens naar dat andere land gaat.

Ben je opeens een pedofiel geworden, terwijl dat in eigen land niet zo was? Wie bepaalt?
3/ Mijn punt is, je kan dan wel denken dat je goed bent—en ik betwijfel ook niet dat jij een goed hart hebt wat omgang jegens je medemens betreft—maar hoe kan je beweren goed te zijn als je niet vastgesteld hebt wat goed is in de eerste plaats?
Read 5 tweets
1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
Read 34 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!