Discover and read the best of Twitter Threads about #lely

Most recents (2)

De #stikstofcrisis gaat over veel meer dan natuur alleen. Het is óók een zaak van gezondheid: 'Bij alle discussies wordt steeds voorbijgegaan aan de kern van het probleem: de uit het lood geslagen stikstofbalans van de Nederlandse landbouw.'
volkskrant.nl/columns-opinie…
'Bovenop de toevoer van kunstmest (220 miljoen kilogram stikstof) komt jaarlijks 415 miljoen kilo stikstof ons land binnen als krachtvoer (met name soja) dat uit de VS en Brazilië wordt geïmporteerd. (...)
In de Nederlandse veeteelt wordt van deze input slechts eenderde in de vorm van producten afgevoerd. Daarmee resteert een onacceptabel groot stikstofoverschot dat als ammoniak de atmosfeer vervuilt en als nitraat het grondwater verontreinigt.'
Read 9 tweets
'Streng zijn werkt het best. Een overheid die wil dat bedrijven schonere, klimaatvriendelijke producten ontwikkelen, moet gewoon strenge eisen opleggen aan nieuwe producten.' nrc.nl/nieuws/2022/10…
'Innovatiesubsidies leidden tot veel minder groene innovatie, volgens Vollebergh en Rozendaal. Ze onderzochten voor die conclusie ruim 34.000 patenten die ruim 3.600 autofabrikanten toegekend kregen tussen 2000 en 2016.' Dus stop ook maar met subsidies voor mestkelder. #lely
'Een norm werkt, volgens de economen, zodra die wordt gehandhaafd met hoge boetes en meer eist dan nu kan. „Dit is de eis en zoek maar uit hoe je eraan voldoet”, vat Vollebergh het samen.' Zo ging het ook met koelkasten en spuitbussen. Drijfgassen #cfk's werden gewoon verboden.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!