Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofcrisis

Most recents (17)

1)🔎 Kerkgenootschap waarbij het lijkt alsof de geloofsovertuiging overeenkomt,met de #WEF #SDGs van #Agenda2030, ofwel de doelen worden meegenomen/behandeld vanuit kerkelijk perspectief, of ze mengen opzettelijk de SDGs met het geloof. De Remonstranten. #D66 #VVD #uitpluizen
2)🔎 Thema's vd #TheGreatReset en volgens #Agenda2030. Ik zag #D66-ers, #VVD-ers en beleidsmedew in het ledenbestand en #Kaag was te gast. Ze werken naar 2030 toe en hebben daarvoor een werkgroep aangesteld. Ik ga de agendapunten en personen linken. (Christa Anbeek #MtF?)
3) Zo kwam ik hierop: In 2010 ontving het Remonstranten Broederschap de Bob Angelo Penning vh COC.
In 2013 werd de Penning uitgereikt aan Carolien vd Lagemaat, Transgenderbeweging. Zij had invloed op de inwerkingtreding vd Transgenderwet,zij zit bij de #VVD en de Remonstranten
Read 20 tweets
The Netherlands is one of the only countries committed to scaling down its livestock sector.

The decision is motivated by a severe pollution crisis but far-right influencers have latched onto this issue, spreading misinformation.👇 #stikstofcrisis 1/11
In a viral video, @rustyrockets described the pollution crisis as a “scam” claiming the Netherlands aims "to bankrupt the farmers, so their land can be grabbed"

@guardian columnist @GeorgeMonbiot explains why these claims are damaging & misleading. 2/11
The Netherlands has a nitrate crisis because of its livestock sector.

With around 3.8 million cows, 11 million pigs & 100 million chickens, the country has the highest density of livestock in Europe, more than four times that of the UK. @tom_levitt 3/11
theguardian.com/environment/20…
Read 11 tweets
[Nieuws] Minister Adema (LNV) koerst af op clash met banken en supermarkten in stikstofcrisis. Banken moeten miljarden aan leningen afschrijven, supers moeten o.a. veel meer duurzaam gaan verkopen. Zonodig wil kabinet dit juridisch afdwingen
@nrc
nrc.nl/nieuws/2022/12…
Vorig minister Staghouwer had een concreet plan klaarliggen om banken en supers te laten meebetalen in #stikstofcrisis, ontdekten we. Maar hij stapte in september op.
Adema neemt dat plan nu over. Plus de suggestie van Remkes dat banken 10 pct boerenleningen moeten kwijtschelden.
Voor Rabobank betekent dat 3,5 miljard (!) aan leningen kwijtschelden, zodat boeren kunnen stoppen of verduurzamen. Rabo heeft al gezegd dat niet te gaan doen. Kabinet zoekt nu naar manier om ze te dwingen. Dat wordt interessant.
Read 5 tweets
Dit is best een aardig overzicht maar toch zet het je op het verkeerde been. #stikstof #stikstofrisis. nrc.nl/nieuws/2022/11…
Dat de uitstoot van #stikstof is afgenomen is correct. Maar uitleg over #cumulatie ontbreekt. We zouden nu heel blij zijn met de natuurkwaliteit uit de jaren zestig, toen de #emissie velen malen hoger was dan nu. Dat komt omdat stikstof zich harder opstapelt dan het uitspoelt.
Misschien is stapelen niet de juiste metafoor, het gaat om nutriëntenbalans die verstoord wordt, zoals in het artikel goed beschreven staat. Maar het punt dat ook een druppelende kraan de emmer doet overlopen ontbreekt. De grafieken wekken de suggestie dat het steeds beter gaat.
Read 15 tweets
De #stikstofcrisis gaat over veel meer dan natuur alleen. Het is óók een zaak van gezondheid: 'Bij alle discussies wordt steeds voorbijgegaan aan de kern van het probleem: de uit het lood geslagen stikstofbalans van de Nederlandse landbouw.'
volkskrant.nl/columns-opinie…
'Bovenop de toevoer van kunstmest (220 miljoen kilogram stikstof) komt jaarlijks 415 miljoen kilo stikstof ons land binnen als krachtvoer (met name soja) dat uit de VS en Brazilië wordt geïmporteerd. (...)
In de Nederlandse veeteelt wordt van deze input slechts eenderde in de vorm van producten afgevoerd. Daarmee resteert een onacceptabel groot stikstofoverschot dat als ammoniak de atmosfeer vervuilt en als nitraat het grondwater verontreinigt.'
Read 9 tweets
Ik gun iedereen hoop maar vals hoop is niet erg handig. #vogelgriep #innovaties #pluimvee #krimp #stikstof #stikstofcrisis #zoonosen.

nu.nl/binnenland/623…
In deze bijdrage @decorrespondent wordt het verhaal van #vogelgriep goed neergezet. Het is twee jaar oud maar dat stuk over die tikkende tijdbom... - die tikt door. decorrespondent.nl/11825/de-volge…
'Het vogelgriepvirus H5N8 is uit Siberië meegenomen naar Nederland. Verdachte is de brandgans, die in het noorden van Rusland broedt. (...)
Read 35 tweets
Alex Datema (BoerenNatuur, LTO) in #vroegevogels: We staan voor een unieke kans. De landbouw gaat veranderen. Dat weten we al 20 jaar. Tot nu toe was daar geen geld voor. Nu is er 25 miljard om die verandering ook daadwerkelijk door te voeren. 1/ #stikstof
nporadio1.nl/fragmenten/vro…
Datema (BoerenNatuur, LTO): Hoe gaan we die 25 miljard zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten om die verandering te begeleiden? Dat is niet als eerste bedrijven opkopen, maar investeren in bedrijven die over 20 jaar nog boer zijn. Die zorgen voor landschap en natuur. 2/
Datema: De #stikstof-doelen staan; daar hoef je niet aan te tornen. Het tijdspad is iets anders; wat is realistisch? Het gesprek is nog nooit gevoerd over hoe gaan we daar samen komen. Hoe maak je extensivering mogelijk? Bedrijfseconomisch kan het niet met huidige systeem. 3/
Read 8 tweets
Tineke Bennema in NRC: "Als inwoonster van Brabant, waar we volgens cijfers v.d GGD gemiddeld een jaar korter leven door de slechtste luchtkwaliteit van Nederland, maak ik mij niet alleen zorgen over de natuur. De mens wordt in #stikstof-discussie steeds over het hoofd gezien."
Terecht aandachtspunt. #stikstofcrisis treft ook volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft daar in 2012 al in een rapport aandacht voor gevraagd. Wat heeft regering met deze kennis gedaan?
gezondheidsraad.nl/documenten/adv…
Luchtverontreiniging vormt volgens de Gezondheidsraad een belangrijk deel van de directe gezondheidsschade (schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel door stikstofoxiden). Een ander deel is gerelateerd aan nitraat en nitriet in drinkwater en voeding. 3/
Read 4 tweets
En dan zijn er mensen die een oplossing voor de #stikstofcrisis in #mest uitspoelen met water.

'Officieel watertekort: vanaf nu verdeelt een landelijk crisisteam het schaarse water -' nos.nl/l/2439282
Bijde #wur doen ze er onderzoek naar: 'Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken.'
Zelf vinden ze dat het werkt:
'Conclusie: spoelen duidelijk effect

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer (...)
Read 6 tweets
This month, the dramatic #FarmersProtests in the Netherlands have captured the media's attention.

Today, we take a look at what the coverage got wrong about the #boerenprotest and the #BigAg interests many journalists failed to mention.👇 1/19
sentientmedia.org/what-the-media… Image
🚫Most reports failed to mention 8 major companies that have an interest in protecting the status quo:

🐷 meat: @VionFoodGroup, @VanDrieGroup & @PlukonFoodGroup
🌽 feed: Van Heus, For Farmers & @Agrifirm
🐮 dairy: @FrieslndCampina
💵 finance: @RaboFoodAgri

#boerenprotest
2/19
🔍"The Mighty Eight try to be invisible because the more it is seen as a #farmer protest and not the big industry behind it, the better,” says @FrankMechielsen, @feedback_europe.

@Agrifirm even supported the #boerenprotest financially, @NOS reports. 3/19 nos.nl/nieuwsuur/arti…
Read 19 tweets
Deze week was @EvaVlaar te gast bij @TuckerCarlson
Haar optreden bij de grootste Amerikaanse tv-zender, en dan ook nog bij de best bekeken #talkshow, zorgde voor reacties in Nederland.
#Draad🧵
1/20
Een column van Loes Reijmer in de @volkskrant spande wel de kroon.👇
Reijmer maakte een karikatuur van Eva en ging nergens inhoudelijk op haar argumenten in.
Applaus van ‘deugend’ Nederland.👏👏👏🙄
2/20
Maar waarom gaat ‘vooraanstaand’ Nederland niet in #debat?
Dit zijn toch serieuze zaken? Dit verdient toch een inhoudelijke discussie?
Daarom nu een #draad van mij met argumenten over de punten die @EvaVlaar maakt.
3/20
Read 20 tweets
#SkyNewsAustralia 6/7/22

Canadese premier #JustinTrudeau en de Nederlandse premier #MarkRutte "golden pin-up boys" voor #KlausSchwab en de globalistische fantasten van het #WorldEconomicForum
Montage door #RebelNews van het plan van #MarkRutte om de agenda van '#theGreatReset' uit te voeren.
Ook beschreven in het boek van #KlausSchwab waarbij de psychopate aartsleugenaar beweerde dat boek niet te kennen.
⬆️
Het geheugen, de #politiek en moraal van #MarkRutte werkt elke dag anders.
De inhoud van z'n briefje aan #KlausSchwab van de vorige dag kan verschillen met z'n opvattingen van vandaag.
Maar z'n fascistische en perverse agenda staat als een #WEF-huis.

Read 14 tweets
Ik krijg veel signalen van Leden dat zij zich onveilig voelen. Dit heeft ook forse impact op hun familie.
Een kamerlid heeft zelfs besloten om vanuit veiligheidsoverwegingen niet naar de Kamer te komen.
Bedreiging en intimidatie zijn onacceptabel en druisen rechtstreeks in tegen onze rechtsstaat en democratie.
Read 7 tweets
Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Read 40 tweets
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/
Read 14 tweets
OK, hier is ie dan - mijn draadje over de #stikstof depositie cijfers die vandaag naar buiten zijn gebracht door @STAF27183191 👇(het is een lang draadje!) #stikstofcrisis
Het beleid wordt gevoerd op basis van de EU Habitatrichtlijn en de aangewezen Natura2000 gebieden. Dáárvan mag de kwaliteit niet verslechteren door projecten, en daarvan is een groot deel “stikstofgevoelig”, en wordt de kritische depositiewaarde snel overschreden.
En daarom, omdat de jurídische stikstofcrisis wordt veroorzaakt door het overschrijden van deze kritische depositiewaarden in Natura2000 gebieden, focussen we op de depositie in deze gebieden.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!