Discover and read the best of Twitter Threads about #stikstofcrisis

Most recents (12)

Alex Datema (BoerenNatuur, LTO) in #vroegevogels: We staan voor een unieke kans. De landbouw gaat veranderen. Dat weten we al 20 jaar. Tot nu toe was daar geen geld voor. Nu is er 25 miljard om die verandering ook daadwerkelijk door te voeren. 1/ #stikstof
nporadio1.nl/fragmenten/vro…
Datema (BoerenNatuur, LTO): Hoe gaan we die 25 miljard zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten om die verandering te begeleiden? Dat is niet als eerste bedrijven opkopen, maar investeren in bedrijven die over 20 jaar nog boer zijn. Die zorgen voor landschap en natuur. 2/
Datema: De #stikstof-doelen staan; daar hoef je niet aan te tornen. Het tijdspad is iets anders; wat is realistisch? Het gesprek is nog nooit gevoerd over hoe gaan we daar samen komen. Hoe maak je extensivering mogelijk? Bedrijfseconomisch kan het niet met huidige systeem. 3/
Read 8 tweets
Tineke Bennema in NRC: "Als inwoonster van Brabant, waar we volgens cijfers v.d GGD gemiddeld een jaar korter leven door de slechtste luchtkwaliteit van Nederland, maak ik mij niet alleen zorgen over de natuur. De mens wordt in #stikstof-discussie steeds over het hoofd gezien."
Terecht aandachtspunt. #stikstofcrisis treft ook volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft daar in 2012 al in een rapport aandacht voor gevraagd. Wat heeft regering met deze kennis gedaan?
gezondheidsraad.nl/documenten/adv…
Luchtverontreiniging vormt volgens de Gezondheidsraad een belangrijk deel van de directe gezondheidsschade (schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel door stikstofoxiden). Een ander deel is gerelateerd aan nitraat en nitriet in drinkwater en voeding. 3/
Read 4 tweets
En dan zijn er mensen die een oplossing voor de #stikstofcrisis in #mest uitspoelen met water.

'Officieel watertekort: vanaf nu verdeelt een landelijk crisisteam het schaarse water -' nos.nl/l/2439282
Bijde #wur doen ze er onderzoek naar: 'Begin mei 2018 is op Dairy Campus een proef gestart om het effect van mestschuiven en spoelen van de vloer met water op de ammoniakemissie te onderzoeken.'
Zelf vinden ze dat het werkt:
'Conclusie: spoelen duidelijk effect

Het gebruik van een forse hoeveelheid water heeft een duidelijk reducerend effect op de ammoniakemissie. Voorwaarde is wel dat het water geregeld toegediend wordt op de vloer (...)
Read 6 tweets
This month, the dramatic #FarmersProtests in the Netherlands have captured the media's attention.

Today, we take a look at what the coverage got wrong about the #boerenprotest and the #BigAg interests many journalists failed to mention.👇 1/19
sentientmedia.org/what-the-media… Image
🚫Most reports failed to mention 8 major companies that have an interest in protecting the status quo:

🐷 meat: @VionFoodGroup, @VanDrieGroup & @PlukonFoodGroup
🌽 feed: Van Heus, For Farmers & @Agrifirm
🐮 dairy: @FrieslndCampina
💵 finance: @RaboFoodAgri

#boerenprotest
2/19
🔍"The Mighty Eight try to be invisible because the more it is seen as a #farmer protest and not the big industry behind it, the better,” says @FrankMechielsen, @feedback_europe.

@Agrifirm even supported the #boerenprotest financially, @NOS reports. 3/19 nos.nl/nieuwsuur/arti…
Read 19 tweets
Deze week was @EvaVlaar te gast bij @TuckerCarlson
Haar optreden bij de grootste Amerikaanse tv-zender, en dan ook nog bij de best bekeken #talkshow, zorgde voor reacties in Nederland.
#Draad🧵
1/20
Een column van Loes Reijmer in de @volkskrant spande wel de kroon.👇
Reijmer maakte een karikatuur van Eva en ging nergens inhoudelijk op haar argumenten in.
Applaus van ‘deugend’ Nederland.👏👏👏🙄
2/20
Maar waarom gaat ‘vooraanstaand’ Nederland niet in #debat?
Dit zijn toch serieuze zaken? Dit verdient toch een inhoudelijke discussie?
Daarom nu een #draad van mij met argumenten over de punten die @EvaVlaar maakt.
3/20
Read 20 tweets
#SkyNewsAustralia 6/7/22

Canadese premier #JustinTrudeau en de Nederlandse premier #MarkRutte "golden pin-up boys" voor #KlausSchwab en de globalistische fantasten van het #WorldEconomicForum
Montage door #RebelNews van het plan van #MarkRutte om de agenda van '#theGreatReset' uit te voeren.
Ook beschreven in het boek van #KlausSchwab waarbij de psychopate aartsleugenaar beweerde dat boek niet te kennen.
⬆️
Het geheugen, de #politiek en moraal van #MarkRutte werkt elke dag anders.
De inhoud van z'n briefje aan #KlausSchwab van de vorige dag kan verschillen met z'n opvattingen van vandaag.
Maar z'n fascistische en perverse agenda staat als een #WEF-huis.

Read 14 tweets
Ik krijg veel signalen van Leden dat zij zich onveilig voelen. Dit heeft ook forse impact op hun familie.
Een kamerlid heeft zelfs besloten om vanuit veiligheidsoverwegingen niet naar de Kamer te komen.
Bedreiging en intimidatie zijn onacceptabel en druisen rechtstreeks in tegen onze rechtsstaat en democratie.
Read 7 tweets
Dit is een volstrekt vals argument: eenzijdig, uit de context gehaald en bewust de complexiteit versmalt tot migrantenvraagstuk geframed als massamigratie. #stikstofdebat #boerenprotest #stikstofwaanzin
Begrijpelijk voor iemand die graag actief is bij bijeenkomsten van een partij van wie de leider Europa 'dominant blank en cultureel wil houden zoals het is'. Maar laten we deze gevaarlijke racistische ophitserij eens wat inhoudelijker bekijken.
De stikstofcrisis is van meerdere makelij: de boeren, landbouworganisaties en de politiek. De huisvestingscrisis is van meerdere makelij: bevolkingstoename, bezuinigen op de bouw van betaalbare woningen, enzovoorts.
Read 40 tweets
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/
Read 14 tweets
#WOBTeam draadje:

Over #Aerius, SRM 2 en het #stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt.

1/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport:

2/
Gerommel achter de comma's met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #stikstof #depositie fout weergeven:

3/
Read 14 tweets
OK, hier is ie dan - mijn draadje over de #stikstof depositie cijfers die vandaag naar buiten zijn gebracht door @STAF27183191 👇(het is een lang draadje!) #stikstofcrisis
Het beleid wordt gevoerd op basis van de EU Habitatrichtlijn en de aangewezen Natura2000 gebieden. Dáárvan mag de kwaliteit niet verslechteren door projecten, en daarvan is een groot deel “stikstofgevoelig”, en wordt de kritische depositiewaarde snel overschreden.
En daarom, omdat de jurídische stikstofcrisis wordt veroorzaakt door het overschrijden van deze kritische depositiewaarden in Natura2000 gebieden, focussen we op de depositie in deze gebieden.
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!