Discover and read the best of Twitter Threads about #maailmantoimivinkaupunki

Most recents (1)

@oikeusasiamies Kiitos, näin tehdään.
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp Automaattinen kuittaus tuli.

Miksi otamme yhteyttä oikeusasiamieheen? Myös Helsingin kaupungin on noudatettava laissa säädettyjä määräaikoja. Määräaika ylittyi ja kaupunki laiminlyö myös muutenkin sen, mitä julkisuuslain 14 §ssa säädetään. #julkisuuslaki #tietopyyntö
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!