Profile picture
, 6 tweets, 8 min read Read on Twitter
@oikeusasiamies Kiitos, näin tehdään.
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp Automaattinen kuittaus tuli.

Miksi otamme yhteyttä oikeusasiamieheen? Myös Helsingin kaupungin on noudatettava laissa säädettyjä määräaikoja. Määräaika ylittyi ja kaupunki laiminlyö myös muutenkin sen, mitä julkisuuslain 14 §ssa säädetään. #julkisuuslaki #tietopyyntö
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp Nyt tuli Helsingin kaupungilta 10. tammikuuta 2019 päivätty päätös (eli 2-3 päivää myöhässä). @helviestinta @HelsinkiKymp

hel.fi/helsinki/fi/ka…
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp #maailmantoimivinkaupunki jatkaa venkoilua, muita asiakirjoja ei muka ole. Tämä ei pidä paikkaansa. Asiakirjoja on enemmän, #Malmigate'lla on tästä tietoa useasta luotettavasta lähteestä. #julkisuuslaki #tietopyyntö #Malminlentoasema #liikenne #väliaikaiskäyttö #tilapäiskäyttö
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp @threadreaderapp unroll pretty please thank you :)

(Katotaas miten tällainen Twitter-botti toimii, vaikuttaa mielenkiintoiselta apuvälineeltä Twitter-keskustelun seuraamiseen.)
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Malmigate
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!