Discover and read the best of Twitter Threads about #tietopyyntö

Most recents (3)

@valtioneuvosto @MarinSanna Dmitry #Kotsyubaylo eliminated | Mar 7, 2023
- when the #Americans visited the positions in #Avdiivka, he said that he was feeding the tamed #wolf "the #bones of #Russian-speaking #children.
- #Finland's pm, satanist Sanna Marin.
Image
@valtioneuvosto @MarinSanna The cabinet of #SannaMarin, former grocery cashier, was formed #unconstitutionally on 10th Dec 2019, following blatantly rigged #ParlamentaryElections.
Her party #demarit won the #Scytl/#Dominion '#elections' by 7666 votes. (666=#InTheNameOfAllah)
@valtioneuvosto @MarinSanna Qanon julkisti #Eduskuntavaalit2019 täsmälleen oikeat äänimäärät 3 vkoa ENNEN 'vaalien #tulosilta'a', desimaalin tarkkuudella.
- Kansan nielaisemat vaalitulokset olivat vasta ensimäinen akordi Cabal: n ohjaamassa #ilveily -spektaakkelissa, opus 666.
web.archive.org/web/2019041605… Image
Read 14 tweets
STM:n koordinoima @THLorg asiantuntijaryhmä on julkaissut epidemiamallinnuksia. Mallien yksityiskohtia on alettu julkistaa hallituksen linjattua, että päätöksenteon perusteena olleet laskelmat julkaistaan noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita. 1/n
Avoimen tieteen periaatteisiin sisältyy lähdekoodin avoimuus useissa kansallisissa ja kansainvälisissä linjauksissa, kuten OKM:n avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeessa. 2/n #avointiede
Tämän lisäksi hallituksen päätösten taustamateriaali kuuluu julkisuuslain piiriin. Asiakirjojen lisäksi julkisuus koskee tilastoja, tallenteita, ja niihin rinnastettavaa materiaalia, kuten lähdekoodia. 3/n
Read 33 tweets
@oikeusasiamies Kiitos, näin tehdään.
@oikeusasiamies @helviestinta @HelsinkiKymp Automaattinen kuittaus tuli.

Miksi otamme yhteyttä oikeusasiamieheen? Myös Helsingin kaupungin on noudatettava laissa säädettyjä määräaikoja. Määräaika ylittyi ja kaupunki laiminlyö myös muutenkin sen, mitä julkisuuslain 14 §ssa säädetään. #julkisuuslaki #tietopyyntö
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!