Discover and read the best of Twitter Threads about #mohaç

Most recents (1)

494 yıl önce bugün #Macaristan'ın güneyinde Baranya bölgesinde #Budapeşte'nin 190 kilometre güneyinde Tuna Nehri' nin sağ kıyısında, Büyük Macar Ovası' nın başlangıcında #Mohaç'ta ki 1.Mohaç Meydan Muharebesinde Macaristan Krallığı önderliğindeki.Haçlı ordusunu 2 saat gibi bir ImageImageImageImage
sürede Kanuni Sultan Suleyman komutasindaki ordusyla perisan eden ordumuzu Sehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle aniyorum.

Kahraman ecdadimizi Yahya Kemal Beyatli'nin Mohaç'i parlatan dizeleri ile yad ediyorum..;
MOHAÇ TÜRKÜSÜ
Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Read 33 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!