Discover and read the best of Twitter Threads about #budapeşte

Most recents (3)

Nazli #Budin, 474 Yıl önce bu ay...2 Eylul 1541 de Fethedildi

Kanunî’ 2 eylul 1541 de Budin’e Girmis #Budin’in en büyük kilisesi olan câmiye çevrilen, “Fethiye” camiinde Ebussü’ûd Efendinin imâmetinde 2 Eylül 1541’de ilk Cumâ namazını kılmisti Image
Ayni gun 334 yıl önce bugün 02.09.1686,da ise

#Budin’in düşup. Osmanlının elinden çıkti

Budin, bugünkü Budapeşte'nin Tuna Nehri'nin batısında kalan kısmıdır.
Foto Budin Kalesi ve Şehitligi
Kanuni Sultan Suleymanin #NazliBudin'de ilk Cuma namazini kildigi ve ayrica Gül Baba'nın cenaze namazının kılındığı Günümüz Aziz Matyaş Kilisesi..Fethiye (Sultan Süleyman ) Câmii.. #Budapeste-Macaristan Image
Read 3 tweets
494 yıl önce bugün #Macaristan'ın güneyinde Baranya bölgesinde #Budapeşte'nin 190 kilometre güneyinde Tuna Nehri' nin sağ kıyısında, Büyük Macar Ovası' nın başlangıcında #Mohaç'ta ki 1.Mohaç Meydan Muharebesinde Macaristan Krallığı önderliğindeki.Haçlı ordusunu 2 saat gibi bir ImageImageImageImage
sürede Kanuni Sultan Suleyman komutasindaki ordusyla perisan eden ordumuzu Sehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle aniyorum.

Kahraman ecdadimizi Yahya Kemal Beyatli'nin Mohaç'i parlatan dizeleri ile yad ediyorum..;
MOHAÇ TÜRKÜSÜ
Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Read 33 tweets
Medeniyetimizde temizliğe ve suya verilen önemin en güzel örnekleri, Medeniyetimizin zengiliğinin sebebi Rumelinin verimli topraklarında günümüze miras çeşme ve hamamlardır ;
#Prizren binbaşı çeşmesi (kuruluş tarihi bilinmiyor.) 1902 yılında tamir olunduğunu gösteren kitabe ImageImageImage
sökülüp kayboldu. Kesme taştan yapılıdır. İlyas Kuka camiinin giriş kapısının karşısında köşe başındadır.
#Üsküp Davut Paşa çifte hamamı (Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve Taş Köprü'nün yanında bulunan çifte hamamdır II Beyazıt döneminde sadrazamlık yapmış olan Davut Paşa
tarafından yaptırılmıştır Günümüzde sanat galerisi olarak hizmet veren hamam, İsabey Hamamı ile birlikte Üsküp 'te ayakta kalabilen iki tarihi hamamdan birisidir)
Ve #Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa Paşa tarafindan yaptiŕilan #Budapeşte'deki Sokollu Mustafa Paşa Hamamı
#Prizren
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!