Discover and read the best of Twitter Threads about #macaristan

Most recents (5)

Geçen hafta dünyada neler oldu?

1️⃣ Çin'in #Macaristan’da açmak istediği Fudan Üni’nin şubesine halkın karşı çıkması üzerine Macar kent konseyi, üniversitenin etrafındaki dört caddeye, mesaj niteliğindeki "Uygur Şehitleri, Hong Kong, Dalay Lama ve Hszie Shi-Kuang” adlarını verdi.
2️⃣ ”#Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın bölgesel rolünü en doğru şekilde görüyor.” diyen Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, ”Türkiye bizim stratejik ortağımızdır.” ifadesini kullandı.
3️⃣ İsrail’de önümüzdeki hafta başbakan olması beklenen Naftali Bennett, yeni dönemde Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılar düzenleyeceğini açıkladı.
Read 8 tweets
"Bizim sanatımızın mertebesinden, milletimizin ululuğundan en ufak bir şüphemiz yoktur ki başkalarının ağzına bakalım. Böylece en temiz ve saf şekilde sanat ifadesine erişen millet, çapraşık yollara giremez. Ezelden, büyük nimete erişmiştir; onun kadrini bilmelidir"
Büyük Türk mimar-mühendisi ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakki Ayverdi'yi vefatının 37.yılında rahmet ve saygı ile anıyorum
Osmanlı nın Kendini En İyi İfade Ettiği Sanat Kolu Mimaridir

''Abideleri seviyor musunuz? Seviniz; çok seviniz. Eğer üstünde durmadınız, onlarla bir alış – veriş kurmadınızsa kalb gözünüzü açınız; abidelerle konuşmayı öğreniniz. Bunun için lüzumu kadar temas imkânı hazırlayın.
Read 4 tweets
494 yıl önce bugün #Macaristan'ın güneyinde Baranya bölgesinde #Budapeşte'nin 190 kilometre güneyinde Tuna Nehri' nin sağ kıyısında, Büyük Macar Ovası' nın başlangıcında #Mohaç'ta ki 1.Mohaç Meydan Muharebesinde Macaristan Krallığı önderliğindeki.Haçlı ordusunu 2 saat gibi bir ImageImageImageImage
sürede Kanuni Sultan Suleyman komutasindaki ordusyla perisan eden ordumuzu Sehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle aniyorum.

Kahraman ecdadimizi Yahya Kemal Beyatli'nin Mohaç'i parlatan dizeleri ile yad ediyorum..;
MOHAÇ TÜRKÜSÜ
Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.
Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.
Read 33 tweets
Visegrad Kalesi, #Macaristan

Slavlar buradaki yerleşime "Yüksek Kale" anlamına gelen Visegrád (Vyšehrad) adını verdiler.
15. yüzyılda Macar Kralları Sigismund (Kutsal Roma İmparatoru) ve Matthias Corvinus dönemlerinde saray ve kale yeniden düzenlenmiştir. 1544 yılında
Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildi.
Evliya Çelebi seyahatnamesinde, kale içerisinde küçük bir "Sultan Süleyman Camii", ambarlar ve yedi adet sağlam kule bulunduğunu belirtmektedir.
1595-1605 yılları arasındaki dönem haricinde 1684 yılında Habsburglar tarafından işgaline
kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Savaşlar sonucunda kale ve şehir önemli ölçüde tahrip oldu, Osmanlı'nın bölgeden ayrılmasıyla da önemini kaybetti.
Read 3 tweets
Veli Bey ılıcası

#Budin
#Macaristan

'Budapeşte'de bugün işler durumdaki Velî Bey ılıcası denilen tesis şimdi Czasar ılıcası olarak tanınır. Evvelce içinde olan kırmızı renkte bir taş levhaya işlenmiş uzun kitâbesi, bunun Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa tarafından 977'de ImageImageImage
(1569-70) yaptırıldığını bildirir. Buraya Velî Bey'in adının niçin verildiği ise bilinmemektedir. Âşık Mehmed Menâzırü'l-avâlim adlı eserinde (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2421, vr. 103, Ayverdi'den naklen) bu ılıcayı, "Medîne-i Budin'in bir kenarındadır ki
Velî Bey kaplıcası demekle müteâriftir, âbı mu'tedilü's-suhûnedir... ve bu germâbın dahi menbaında kârgir kubbe-i kebîre ile bir camekân ve kârgir kubbe-i kebîre ile bir dârü'l-gusl mebnîdir ve dârü'l-guslün içinde bir havz-ı kebîr ve etrâf-ı havzda on altı adet hucerât ve her
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!