Discover and read the best of Twitter Threads about #pacifisme

Most recents (2)

1/ De islamitische leer staat #zelfverdediging toe—mogelijk is dat met #geweld.

Koran 2
190 En strijd op de weg van Allāh tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreed niet. Voorwaar, Allāh heeft de overtreders niet lief.

De islam is niet pacifistisch, maar rechtvaardig.
2/ Wat "niet overtreden" betekent in Koran 2:190, is tot in detail uitgelegd door de profeet Mohammed zelf (vrede zij met hem), zoals het #verbod op het #doden van #vrouwen, #kinderen, #ouderen, #kerkgangers, #dieren en zelfs het overbodig slopen van flora. Tafsir ibn Kathir; The Proh...
3/ Toen Nazi Duitsland ons land binnenviel, was terugvechten geheel gerechtvaardigd. 🇳🇱

Wanneer oorlog uitbreekt, gaan we heus geen rozen uitdelen.
Read 5 tweets
Bart de Ligt. #pacifist, #christen, #anarchist. De weg naar onze bevrijding moet door de ontmanteling van het meest wrede wapen van de staat gaan: militarisme. Oorlog is geen ongeluk voor de staat, het is het natuurlijke gevolg van de constructie ervan. Image
Het werk van De Ligt is een lichtend voorbeeld van pacifisme en antimilitarisme, zeker het onthouden waard.

Hieronder kun je meer leren.

anarchisme.nl/namespace/bart…
"De groote massa moet dus in een bepaalde stemming worden gebracht: haar gansche wereld- en levensopvatting principieel vervalscht. De haat tegen den te bestrijden “vijand” wordt dan ook met de laagste middelen aangekweekt."
- Oorlog aan de oorlog! - 1933
#pacifisme #militarisme
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!