Discover and read the best of Twitter Threads about #niemand

Most recents (2)

Zur #Kontextualisierung der eigenen Sachlage:

1. Als ich 1970 geboren wurde, hatte ich die ersten 10 Jahre meines Lebens kein eigenes Zimmer.

Das war damals noch kein Standard für #Kinder & dennoch habe ich dies nie als #Armut erlebt!

#Was war der Unterschied zur #Gegenwart ?
Der Unterschied bestand darin, dass es immer saubere Kleidung gab, es musste niemals gehungert werden, nicht einmal temporär, wenn es natürlich auch nicht alles zu essen gab, was theoretisch möglich gewesen wäre.

2022:

#Hungern für den #Regelsatz im Zeichen des #Klassismus
Read 41 tweets
1/ De islamitische leer staat #zelfverdediging toe—mogelijk is dat met #geweld.

Koran 2
190 En strijd op de weg van Allāh tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreed niet. Voorwaar, Allāh heeft de overtreders niet lief.

De islam is niet pacifistisch, maar rechtvaardig.
2/ Wat "niet overtreden" betekent in Koran 2:190, is tot in detail uitgelegd door de profeet Mohammed zelf (vrede zij met hem), zoals het #verbod op het #doden van #vrouwen, #kinderen, #ouderen, #kerkgangers, #dieren en zelfs het overbodig slopen van flora. Tafsir ibn Kathir; The Proh...
3/ Toen Nazi Duitsland ons land binnenviel, was terugvechten geheel gerechtvaardigd. 🇳🇱

Wanneer oorlog uitbreekt, gaan we heus geen rozen uitdelen.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!