Discover and read the best of Twitter Threads about #pozisyon

Most recents (2)

1) Yatırım alanında #strateji belirlemek isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm 3 ana, 15 alt bölümden olmak üzere toplamda 310 sayfadan oluşan ve @Scala_Kitapci’lıktan yayımlanan #KarşıtYatırım kitabını kısaca özetlemeye çalıştım.

#kitap #yatırımnotları #finansalokuryazarlık
2) “Karşıtlar #kötü haberde alır, #iyi haberde satar.

#Alışta, yatırım sürüleri kuyrukta yer kapmak için uğraşırken, siz zaten biletinizi almış ve yeri kapmış olacaksınız.

#Satışta, ahali bir #hisseden çıkmaya hücum ederken oluşan panik de ezilmeden, herkesten önce kapıdan”
3) “çıkmış olacaksınız.

Piyasaları işleten #likiditedir.

#Erken giriş yaparak, diğer #yatırımcıların hali hazırda sahibi olduğunuz hisselerin fiyatlarini yükseltmelerini beklersiniz.

Doğumdan itibaren #uyumlu olmak ve #sosyal olarak kabul edileni yapmak öğretilmiştir.”
Read 25 tweets
Kamu mevduat bankalarının döviz pozisyonu:

14 Ağustostaki kadar olmasa da yine hafif bir iyileşme var. Image
Verisi gelen haftada yeni döviz DİBS ihracı olmamıştı; menkul kıymet portföylerinde değişim yok. Bir sonraki haftada ise $3 milyarlık ihracın etkilerini görebiliriz. Image
Ne alaka diyecek yeni gelenler için detayı:

Hazine MB'deki kendi dövizini kamu bankasına spot satıyor, yaratılan FX uzun pozisyon kamu mevduat bankasının açık pozisyonunu azaltıyor. Nakdi ile, Hazine'nin ihraç ettiği döviz DİBS alınarak para iade ediliyor. Amaç: #pozisyon nakli.
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!