Discover and read the best of Twitter Threads about #regeringsverklaring

Most recents (2)

In het debat over de #regeringsverklaring heeft @lientje1967 het gehad over de jongeren, miljarden voor natuurherstel, stijgende rekeningen van de burgers, het loskoppelen van de #AOW, armoedebestrijding, regeldruk in de zorg en de nieuwe bestuurscultuur. Draadje! 👇🏻1/
Uit doorrekening regeerakkoord door @CPBnl, blijkt dat we de volgende generatie met enorme schulden opzadelen. Dat terwijl #jongeren nu al hard geraakt worden. Kunnen geen huis vinden, hebben torenhoge schulden, mentale problemen, etc. Waarom moeten zij 2x hard geraakt worden? 2/
Het #kabinet gaat 25 miljard (!) besteden aan #stikstof. Omdat de KDW’s (Kritische Depositie Waarden) overschreden worden. KDW betekent eigenlijk hoeveel stikstof er maximaal mag neerdalen op natuurgebieden, zonder dat er risico is op natuurschade.👇🏻3/
Read 16 tweets
Ik ben debat terug aan het kijken. En het was zo frustrerend tijdens de inbreng van Wilders. Allereerst de inbreng zelf. Walgelijk, boosmakend. Maar dat Wilders een walgelijke, gevaarlijke, meedogenloze racist is is bekend. 1/
#regeringsverklaring
Wat ik misschien nog wel frustrerender vond was de totale onwil danwel onmacht van de voorzitter om in te grijpen. Wederom. Dit keer nadat zelfs meerdere Kamerleden haar dit nadrukkelijk vroegen, zelfs smeekten. 2/
Ik zei het eerder en ik zeg het nu nog een keer: @Vera_Bergkamp is totaal ongeschikt als voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ipv van voor een veilige werkplek te zorgen draagt ze bij aan het onveiliger maken van zowel de TK als de samenleving. 3/
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!