Discover and read the best of Twitter Threads about #türkler

Most recents (7)

NASIL MI KURTULUR EKONOMİ⁉️

📌ATATÜRK bu memleketi her alanda yapılandırırken hiç bir İDEOLOJİYE dayanmamış, kendine özgü TÜRK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR...❗

Var mı böyle bir
TÜRK DEVRİMİ yapabilecek bir babayiğit SİYASETÇİ⁉️⁉️
Koskoca ülkenin geleceğini bir kişinin keyfine bırakılarak yönetilmesi ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere iç ve dış politikada bir milim ilerletmez...

Öyle kürsüden boş sallamakla olmaz, önce gönül vereceksin.
Atatürk'ün asker ve kumandan, devlet kurucusu ve yöneticisi, toplumsal ve siyasal önder olarak büyük dehası bütün dünya ülkelerinde kabul görmüş,
Read 32 tweets
🎇SELÇUK BEY'İN MÜSLÜMAN OLUŞU
🎇Türk ve İslam tarihinin yönünü değiştiren Selçuk Bey (901-1009), Tengrici Oğuz Devleti'nde bir Subaşıydı (Başkomutan). Hemen batıdaki Hazar Türkleri'nin Devleti'nde paralı asker olarak görev yaparken, yönetimin Musevilik inancından etkilenmiş ve, Image
Hazarlara da yakınlık hissetmiştir. Oğullarına verdiği isimler (Mikail, Musa, Yusuf Arslan-aslı İsrail), bu durumu açıkça gösterir. Açık bir kaynak olmasa da muhtemelen Tengiricilik ile karışık bir Yahudiliğe inanmış olabilir. Selçuk Bey, Oğuz Yabgusu'nun (hükümdarının) da...
akrabası olabilir. Çünkü ona karşı başarısız bir darbe girişiminden sonra Güneydeki Müslüman Samani-İranilerin hakim olduğu Cend'e kaçtığında, Oğuz Yabgu onu öldürme babında açık bir girişime başlamamıştır. Öte yandan Selçuk Bey'in Oğuz Yabgusuna karşı temel ayaklanma sebebi de..
Read 7 tweets
🎇Türkler Kılıç Zoruyla Müslüman Olmadı. Severek, kendi inancına benzer görerek, kolaylıkla da Müslüman Olmadı. Bu kendi inancına benzer görerek Müslüman oldu savı çok aptalcadır. Dünya'da hiçbir millet, başka bir inanç kendi inancına benzer diye o inanca geçmez. Aksine, "bende, Image
zaten aynısı, veya daha iyisi var." der. "Bana düşman olan veya benden farklı olan milletin dinini niye kabul edeyim?" der. Öte yandan "Kılıç zoruyla Müslüman edilen Türkler" savı da doğru değildir. Arapların 680 ile 717 arasında katliam ve zulümlere tabii tutarak ezdiği kitleler
Doğu İranileri ve onlara hakim olan Akhun bakiyeleri Türklerdi. İstemi Yabgu döneminde Akhunlar Devleti yıkılırken, onların hakimiyetinde olan Horasan, Maveraünnehir ve kuzey Afganistan topraklarının büyük kısmı Göktürk Devleti'ne bağlanmıştı. Ancak 630'daki dağılma sonucu...
Read 18 tweets
🎇KARLUKLAR BİR GECEDE Mİ MÜSLÜMAN OLDU?
🎇Tüm okullarda temelde öğretilen, 751 Talas Savaşı'ndan sonra Karlukların kitleler halinde Müslüman oldukları bilgisi, herhangi bir dayanağı olmayan, yanlış bir bilgidir. Talas Savaşı da değinildiği kadar büyük ve önemli bir savaş... Image
değildir. Dönem hakkında bilgi sunan El Cahiz (Türklerin Faziletleri) ve Gerdizi (Tarih-i Gerdizi), Karluklarda herhangi bir Müslümanlaşma olmadığını, aksine halkın genelinde Tengrici inancın sürdüğünü, bunun yanında özellikle boy beyleri ve seçkin boylar arasında Maniheizmin ve,
Nesturi misyonerler aracılığıyla Nesturi Hristiyanlığının yayıldığını ortaya koyarlar. Öyle ki Maniheizm’e ait bir metinde, Kaşgar bölgesindeki bazı Karluk Türk hükümdarlarının Hristiyan olduğuna dair bilgiler bulunur (Frank Psalty, Türklerde Hristiyanlık). Yine...
Read 8 tweets
☑️TÜRKLERİN İLAHİ ANASI: UMAY

☑️Antik Türkler'in En Güçlü Tanrıçası, Güzel ve Heybetli Umay Ana'dır. Göktürk Kitabelerinden ve kısıtlı öteki yazılı kaynaklardan anladığımıza göre iİlksel Umay Ana, hamilelerin, bebeklerin ve hayvanların koruyucusudur. Doğumun, bereketin ve... Image
yaşamın destekleyicisidir. Buna ek olarak Türklere savaşlarda destek olduğuna ve zaferi getirdiğine inanılmıştır. Bu babda Umay Ana, Anadolu'nun Kibelesi ve Demeter'i, Yunanların Artemis ve Athena'sı, Etrüsk/Romalıların Minerva ve Nike'sine eşit gelmektedir. İslam ile Eski Türk..
Dinini benzeştirmek isteyen kimi tarihçiler, Umay Ana'nın bir tanrıça değil, ulu ruhlardan biri olduğunu söylerler. Bu görüşü savunanlara göre Türkler hep tek tanrıcı olmuştur. Bu, ideolojik ve siyasî etki ile yapılan ve tam doğru olmayan bir yorumdur. Türklerin dinî inanışları
Read 11 tweets
1) Vehbi Koç’un #yaşamını aktardığı ilk kitabı Hayat Hikayem ile

#İş ve hayat #tecrübelerini aktardığı ikinci kitabı olan Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’in derlemesi olan, 7 ana bölüm ve 395 sayfadan oluşan Vehbi Koç Anlatıyor kitabını,

#kitap #işdünyası #yatırımnotları Image
2) yaşanmışlıklardan ders çıkartmak ve yeni kazanımlar edinmek adına özetlemeye çalıştım.

“Benim #anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.

#Ankara’nın bütün #ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi.”
3) “Müslüman #Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, #basit hayat süren kimselerdi.

En güzel #binalar, en güzel #mağazalar, en güzel #yazlıklar gayrimüslimlerindi.

İyi bir okul #eğitimi göremeyişimin ve #dil bilemeyişimin”
Read 28 tweets
#SONDAKİKA

- IRAK'TA TÜRKİYE'YE TUZAK:

#1) Vurulan yerin Duhok'un kuzeyindeki Zaho'nun Barkh köyündeki turistik bir şelale yakınında nehir kenarı bir dinlenme/eğlenme yeri olduğunu buldum.

Olay tam olarak nerede yaşandı bulmak çok zor ama bir tek burası var tanıma uyan: ImageImage
#SONDAKIKA #tuerkaskeri

Havan olduğunu ilk anda Irak kaynaklarının kendisi söyledi:

SSB'nin envanter katoloğuna baktığımda en uzun menzilli havan mermimizin menzili 8 km.

Vurulan noktanın etrafında 8 km yarıçapında bir çember çizildiğinde Türk sınırına 'ancak' değebiliyor. ImageImage
#SONDAKIKA

Ayrıca dünya basınında kullanılan görselleri geriye doğru image search'te arattığımda ilginç bir şey fark ettim.

Dünden beri herkesin kullandığı 'otelin bombalanması' fotoğrafı 2021 ve 2019'da yazılmış başka haberde karşıma çıktı!

Dün yaydıkları fotoğraf 3 yıllık! ImageImageImageImage
Read 20 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!