Discover and read the best of Twitter Threads about #zo

Most recents (2)

#OYO vs #Zo – Zostel claims victory while the #RiteshAgarwal-led firm says there’s still room to win

businessinsider.in/business/start…

By @SanchitaDash Image
@SanchitaDash After a three-year long battle, the legal verdict on #OYO Hotels and Homes and #ZoHostels is out, but both companies continue to sing their own tunes.
@SanchitaDash The dispute was over the merger between #OYO and #ZoHostels, where the latter said it was denied its 7% shareholding in Oravel Stays Pvt. Ltd, the parent company of the #RiteshAgarwal-led OYO.
Read 8 tweets
Els Borst, als minister van Volksgezondheid en arts in MvT:

#Zo treft (..) maatregel als opneming ter isolatie de burger in een van zijn meest vitale
grondwettelijk beschermde belangen, namelijk de individuele vrijheid. De mogelijkheid daarop inbreuk te maken (1)
2. kan slechts
bij wet worden geschapen. Slechts bij hoge uitzondering gaat de wetgever daartoe over. Vervolgens mag slechts in het uiterste
geval een dergelijke maatregel worden toegepast.”

(..)
Voor de bestrijding van
infectieziekten kan overheidsdwang alleen toegepast worden
3. wanneer gevaar voor leven of gezondheid van andere personen dreigt, dit gevaar niet dan met vrijheidsbeperking kan worden tegengegaan en het gekozen middel het gevaar effectief afwendt, het minst ingrijpende middel vormt en niet disproportioneel is."

Maar ook Hans Hoogervorst
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!