Caroline Vonhoff Profile picture
Vrijheid is eigenaar zijn van jezelf en alles wat je maakt en hebt. Niet meer, niet minder, maar voor collectivisten nog te veel.
Oct 27 11 tweets 5 min read
Persbericht van 27 juni 2020. De eerste demonstratie op 21 juni tegen de #coronamaatregelen was toen al met grof politiegeweld neergeslagen. Bij de tweede was nog grover geweld aangezegd. De eerste rechtszitting opheffen maatregelen was op 25 juni 2020.

viruswaarheid.nl/juridisch/uits… 2.
Terwijl er geen wet was (en die is er nog steeds niet, een wet die de wetgever zou mogen maken, want wetgever mag niet iedere wet maken) werden mensen bij ministeriële oekaze van hun grondrechten beroofd.

Inmiddels (sinds april 2020) was er ook al geen sprake meer van een=>3
Oct 20 10 tweets 6 min read
Dit is niet de overheid die God boven wie dan ook gesteld zou hebben. Dit is de tiran uit het nederlandseonafhankelijkheid.nl/geschiedenis/p…
Het verjagen van de tiran is het doen van Gods werk

Of liberaal gezegd: de overheid is van ons door ons voor ons, niet over ons.

Opdracht blijft dezelfde. 2.
De sterkste schouders, de rechtste ruggen worden als eersten gesloopt. Zoals dat al die mensen -u?- die nu nog zwijgen en tolereren, klagen en verdragen, geen enkel probleem opleveren als ze straks ook alles afgepakt wordt.
Christenen worden gepaaid met partijen als @CU =>3
Oct 16 7 tweets 5 min read
@Reith2Adam Ach mevrouw @CorinneEllemeet wat een triestigheid.

Mn de afgelopen 2,5 jaar is een ongekende terreur over het land uitgestort. Zijn mensen gediscrimineerd en tot aan de UN Torture Conventie aan toe mishandeld. Spertijd en medische experimenten, faillissementen en psychische=>2 @Reith2Adam @CorinneEllemeet 2.
spelletjes, regelrechte bedreigingen van deur tot deur en ziekmakende prikken in elke arm die men te pakken kreeg.
Kinderen voor eeuwig in hun ontwikkeling geschaad, ouderen in eenzaamheid gestorven.

Inmiddels de terreur met energielasten die mensen tot wanhoop drijft en =>3
Sep 27 13 tweets 16 min read
@RHDijkgraaf @_knaw Tijdens #corona werd mensen door de Staat onrechtmatig en wederrechtelijk met (bedreiging met) geweld belet hun beroep/bedrijf uit te oefenen. Mensen die daar tegen protesteerden werden van meet af aan met geweld bejegend. Zie hier:=>2 @RHDijkgraaf @_knaw 2.
@RechtspraakNL gedoogde en ook wetenschappers werden van open onderzoekers tot gewillige schaamlap voor mensenrechten schendend beleid.
Ze lieten zich graag betalen en gebruiken om regelrechte leugens en wetenschappelijke kolder te verkopen en mensen tegen elkaar op te =>3
May 21 5 tweets 2 min read
Voor wie In de ban van de Ring heeft gelezen (zat niet in de film):

Nederland doet me denken aan wat er in Hobbitstee met de hobbits gebeurde toen de macht daar met geweld door menselijke monsters was overgenomen. Bomen gekapt, hobbits gedood en verdrukt en in slavernij. Dat =>2 2.
werd toen het grootste gevecht voor Frodo cs, het gevecht om het eigen land en het eigen leven. Want dieper gaat niets, zelfs Mordor niet.

Enfin, nadat Pepin en Merry verzet organiseren en leiden worden de slavendrijvers verjaagd/gedood. En zaait Sam met de wonderzaden=>3
May 20 6 tweets 4 min read
@esmelammerstwit @Simone_Voice Ieder mens is vrij geboren en op die vrijheid mag een ander geen inbreuk maken.

De grens van die vrijheid is waar je anderen schaadt. Ik mag dus bijvoorbeeld niet jouw spullen stelen of je opsluiten e.d.

Als ik dat niet mag, dan kan ik een ander niet de bevoegdheid geven om=>2 @esmelammerstwit @Simone_Voice 2.
dat namens mij wel te doen. Een kiezersmandaat kan nooit meer omvatten dan waartoe die kiezer zelf vrij/bevoegd is.

Hiermee is ook meteen de grens van de bevoegdheid van de Staat in een representatieve democratie gegeven: die kan nooit groter zijn dan die van de burger=>3
Dec 16, 2020 9 tweets 2 min read
Els Borst, als minister van Volksgezondheid en arts in MvT:

#Zo treft (..) maatregel als opneming ter isolatie de burger in een van zijn meest vitale
grondwettelijk beschermde belangen, namelijk de individuele vrijheid. De mogelijkheid daarop inbreuk te maken (1) 2. kan slechts
bij wet worden geschapen. Slechts bij hoge uitzondering gaat de wetgever daartoe over. Vervolgens mag slechts in het uiterste
geval een dergelijke maatregel worden toegepast.”

(..)
Voor de bestrijding van
infectieziekten kan overheidsdwang alleen toegepast worden