Marc van der Vegt Profile picture
#WOBTeam , Onderzoeksjournalist, kan slecht tegen onrecht “Waarheid=feit dat door alle partijen en onafhankelijken=beargumenteerd én geaccepteerd”

May 3, 14 tweets

#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/

Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/

Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/

I&W bedenkt het ‘narratief’ …/

En zo worden Tweede Kamerleden middels een ‘spreeklijn’ meegetrokken in het ‘narratief’ …/

Ondertussen is er wel een groot probleem. Immers, elke rechtzaak waar #Aerius of SRM 2 een rol speelt, zal ‘stuk’ gaan…/

“De motivatie om de rekenkundige drempel niet aan te passen is vooral beleidsmatig en juridisch gemotiveerd, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij de juistheid van de gehanteerde juridische randvoorwaarden”…/

Schijnnauwkeurigheid…waardoor geen zinnige uitspraken over stikstof depositie kunnen worden gedaan…/

De #LandsAdvocaat wordt direct ingeschakeld: Hoe kunnen we (helaas) niet lezen…/

Regeringsbeleid wordt bepaald door… de #LandsAdvocaat : Pels Rijcken Droogleever Fortuijn NV…/

Humor: De onderkant van een Landsadvocaat email bevat serieus veel meer tekst da de inhoud van de mail…/

De Tweede Kamer wordt met een keurige brief het riet ingestuurd…/

Mijn Samenvatting:
- De #Stikstof rekentools deugen niet, ook de commissie Hordijk rapporteert dit
- Landsadvocaat bepaalt hoe de Minister moet spreken
- De Tweede Kamer wordt aan het (spreek-) lijntje gehouden…/

Mijn Conclusie:

De #StikstofCrisis is -net als vele andere dossiers- een #Rekencrisis .
Rekenmodellen en complexe programmas zijn schimmige tools om bepaald beleid door te duwen.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/wob…

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling