Marc van der Vegt Profile picture
#WOBTeam , Onderzoeksjournalist, kan slecht tegen onrecht “Waarheid=feit dat door alle partijen en onafhankelijken=beargumenteerd én geaccepteerd”
TheHorizon Profile picture Paul van Wijk Profile picture Janine Born Profile picture HAJKOL Profile picture Rebekka Visser Profile picture 7 subscribed
Nov 3 10 tweets 4 min read
#WOBTeam - Staat de Directeur-Generaal CBS wel onder strak toezicht?

En wie is de dame die voor NL in het Joint Negotiation Team (JNT) zat en met de EC ‘onderhandelde’ over de covid-vaccins,

maar plots op 1 sept 2020 (na 5 jaar VWS) Directeur- Generaal van het CBS werd?

1/10 Image Angelique Berg, toen nog DG-Volksgezondheid, werd door toenmalig minister van VWS Hugo de Jonge, voorgedragen als onderhandelaar voor Nederland in het JNT.

Ze schrijft: “We mogen mee onderhandelen, maar de EC heeft alle bevoegdheid en beslist met wie er wordt onderhandeld”

2/10 Image
Oct 6 6 tweets 3 min read
#WOBTeam - ‘Piekbelasters’

Kamerleden hebben meermaals het kabinet gevraagd wat het effect is van de maatregel om de zogenaamde #piekbelasters uit te kopen.

De antwoorden waren vaak stuitend.

Wist het kabinet al wat het effect zou zijn en zo ja, wanneer wist men dit?

1/6 Image Vorige maand kwam de UvA met bevindingen dat stikstofdepositie na 300mtr niet meer te herleiden is naar een specifieke bron.

Een paar weken na openbaar worden van dat UvA onderzoek opent @NOS haar 20:00uur journaal met dit bericht.

2/6
npostart.nl/nos-journaal/0…
Jun 7 22 tweets 12 min read
#WOBTeam - Overheid vraagt, wetenschap draait

Kabinet wenst een #Stikstof afkapgrens van 25km.

Met mogelijk desastreuze gevolgen.

RIVM kan dit niet wetenschappelijk onderbouwen. TNO misschien?

Want: “De minister shopt blijkbaar ook in wat zij wetenschap vindt”

1/n Image Dus vraagt Kabinet het RIVM de gewenste stikstof afkapgrenzen wetenschappelijk te onderbouwen.

open.overheid.nl/documenten/ron… (Pag.4)

2/n Image
May 7 11 tweets 9 min read
#WOBTeam : De #WHO
Pandemic Treaty blijkt slechts 1 van 7 pijlers

waarmee -via de VN- een Global Government wordt vormgegeven.

De #VN presenteert 7 zgn. "Global Shocks" waarvan de COVID pandemie er dus 1 was.

NL blijkt een rol hierin te spelen.

1/n Image Een allesomvattende #Treaty

De #VN wil via een “Emergency Platform” voorbereid zijn op toekomstige “Global Shocks”.

Dit “Emergency Platform” moet automatisch in werking treden bij (mogelijke) dreigingen die de SDG’s of de Agenda 2030 zouden kunnen ondermijnen.

2/n Image
Mar 14 6 tweets 4 min read
#WOBTeam: Duitse minister VWS #Lauterbach sprak onlangs bij ZDF over ernstige en fatale schade door corona-vaccins.

Ook bracht ZDF advocaten in beeld, die de regering(en)

"Misleiding en het overtreden van de Geneesmiddelenwet"

verwijten.

1/n #WOBTeam publiceerde vorige week deze analyse op de ongelakte contracten en de gang van zaken daaromheen:

drive.google.com/file/d/1QUgKO4…

Deze analyse blijkt uitstekend aan te sluiten met wat advocaten en Euro Parlementariërs hierover melden.

2/n
Feb 10 23 tweets 13 min read
#WOBTeam - Voedsel-Transitie: ‘van vlees- vis en zuivel naar meer insekten & planten’

Onder het mom verduurzaming, beveelt het RLI rapport andere eiwitbronnen in de -Schijf van Vijf- aan

Probleem: Cultuur & Acceptatie
Oplossing: Gedragsbeinvloeding- desnoods dwang

1/n In deze op 6 feb jl openbaar gemaakte #WOB documenten lezen wij dat het ministerie van LNV bij monde van minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis de mogelijkheid zag om de Schijf van Vijf aan te passen

2/n
Feb 3 8 tweets 3 min read
De #GPMB gaf advies aan de WHO over een #PandemicTreaty - deels verwerkt in de nieuwe IHR (International Health Regulations).

In deze 2 belangrijke nieuwe overeenkomsten staan een aantal zeer opvallende regels beschreven cq zijn een aantal fundamentele teksten gewijzigd:

1/n
De nieuwe tekst die er ligt stelt dat de WHO rechten krijgt die voorrang hebben op die van individuen waardoor de basisprincipes die na de 2e Wereldoorlog zijn ontwikkeld mbt -mensenrechten-en -de soevereiniteit van staten-worden gewist

2/n
Jan 23 17 tweets 9 min read
#WOBTeam - De rol van Kaag in de #GPMB

De reden dat de Directeur-Generaal van de WHO mw Kaag als board-member in de GPMB wilde hebben is haar politieke connectie met de #SDG agenda:

1/n Mw Kaag zet zich -in NL- in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s.

De WOB toont niet in hoeverre de rest van het kabinet deze doelen deelt.

2/n
d66.nl/verkiezingspro…
Nov 17, 2022 22 tweets 15 min read
#WOBTeam - Leest hoe @ministerVWS Wetenschappelijke Bewijzen Saboteert om ‘zijn eigen’ beleid door te drukken

En ontslaat daarbij de (kritische) Onafhankelijke commissie -Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid19- DOBC, tot ergenis van de Tweedekamer
1/n
executive-people.nl/692145/begelei… Wie & Wat is de #DOBC en de daarbij behorende Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen ?

open.overheid.nl/repository/ron…

2/n
Nov 11, 2022 13 tweets 4 min read
#WOBTeam - Het #WEF als ‘Taskforce’ voor de Nederlandse Overheid in de “4th Industrial Revolution”

Het WEF blijkt meer dan een “praatclubje” (quote Rutte)

1/n Image De rol van WEF Taskforce

Let op: Sleutelwoord neutraliteit

2/n Image
Oct 6, 2022 6 tweets 3 min read
#WOBTeam - "Emotioneel Kapot (maken)":

In mar-2022 postten we een ‘WOB-draadje’ over #Corona framing door de overheid.

Vandaag kregen wij van een WOB-verzoeker een -nog niet gepubliceerd- document.

Onze eerdere bevindingen worden daarin versterkt…

1/n Een aantal screenshots uit deel 1 van 11 mega-bestanden willen we alvast met u delen:

“Herhalen herhalen herhalen, de Coronacommunicatie moet net zo irritant worden als de wasmiddel reclame”

Screenshot uit Doc-nr: 939806 / FV VM nov 2020 (nog niet openbaar)

2/n
Jun 8, 2022 19 tweets 11 min read
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
May 20, 2022 10 tweets 5 min read
#WOBteam

Minister President op 19-5-2022 bij ON: “Het #WEF regelt hotels en zaaltjes”.

Kwam het WEF voor in de #WOB documenten tussen 01-2020 en 07-2020 en zoja, welk hotel of zaaltje werd er door het WEF geboekt- en voor wie?…/ Op 10 juni 2020 heeft het WEF contact met @MinVWS

Het onderwerp in de mail gaat over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance) waar 4 landen NL-D-FR-IT een alliantie hebben gevormd om gezamelijk vaccins in te kopen.

Het WEF wil daar een call over…/
May 8, 2022 5 tweets 2 min read
Let op: Er zijn 3 bepalende wetgevende acties gaande op korte termijn:

1. Wijziging in WHO International Health Regulations: Overdracht bepaalde uitvoerende bevoegdheden van Lidstaten aan de #WHO …/

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_f… 2. Verlenging van de Europese Coronapas

europarl.europa.eu/news/nl/agenda…
May 3, 2022 14 tweets 6 min read
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/ Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
May 3, 2022 5 tweets 2 min read
Nederlandse overheid plundert Pensioen- & WAO (IVA)- rechten die ruim 70.000 Nederlanders in Duitsland hebben opgebouwd !

#OngekendOnrecht 2.0

Door een belastingverdrag uit 2012 heeft deze groep sinds 2016 te maken met oa:

-Eigendom onteigening.
In strijd met Art.1 EVRM…/ Door dit nieuwe verdrag worden (gedeeltelijke-) pensioen en WAO (IVA) inkomsten aan in Nederlandse ingezetenen lager dan € 15.000 belast in de hoogste schijf, ook als het volgens het oude verdrag een belastingvrij deel betreft

Wettelijke discriminatie?…/
Apr 17, 2022 20 tweets 8 min read
#WOB Gedragsunit Corona

VWS en haar minister overtraden art.10 van de Grondwet

iov @MinVWS moest er een “experimentele studie” komen die het gedrag van grote groepen mensen met mondkapjes ging monitoren. incl massale inzet CCTV camerabeelden in grote steden…/ Wat vooraf ging:

Op 1 mei 2020 gaf het kabinet de opdracht aan het OMT en @rivm een literatuurstudie uit te voeren mbt het dragen van mondkapjes.

De vraag: Helpen mondkapjes bij het gehoorzamen en naleven van de 1,5mtr maatregel?…/
Apr 9, 2022 16 tweets 6 min read
#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland Ons doel is om kamerleden en mensen neutraal en compleet te informeren op basis van WOB documenten.

Wat ermee gedaan wordt is niet aan ons.

De hoofdpunten uit dit dossier…/
Mar 29, 2022 7 tweets 5 min read
#WOB - Hoe noem je een minister- incl. ministerie dat bewust met oog op de
WET Openbaar Bestuur, bepaalde content niet via de normale weg wil krijgen- of versturen maar liever per brief- en zelfs met privé iCloud mailadres werkt…

Sabotage ?!…/ Omtrent de besluitvorming over en Wetgeving voor de #CoronaApp -contactonderzoek heeft de minister aangegeven de stukken niet meer via mail te willen ontvangen.

“Print maar uit en stop het in zijn tas”…/
Mar 27, 2022 9 tweets 4 min read
Nieuws

Recente #WOB onthullingen van Daniël, Wouter, Cees en mijzelf hebben ons bij elkaar gebracht.
Hetzelfde doel, maar vanaf heden met synergie.

Wij gaan samenwerken in de verdere #WOB onderzoeken ! Een greep uit de tijdlijn draadjes. Nieuwe feitelijke zaken op de plank,binnenkort meer

Inclusive Vaccine Alliance’ waar men samen met Duitsland, Italië en Frankrijk met Nederland voorop, de inkoop van vaccins probeerde te regelen
Totdat het WEF-EU en NGO’s hier lucht van kregen
Mar 16, 2022 4 tweets 3 min read
#WOB - Defensie stelde UAS X-300 Onbemande vliegtuigen (Drones) in

Het wordt met de dag absurder!

Werden deze militaire luchtvaartuigen tijdens de #Coronacrisis ingezet om groepsgrootte in de gaten te houden?
Tippen van ‘illegale feestjes’ van jongeren?…/ “Steun TOC (Territoriaal Operatie Centrum) vanuit LIMC ten einde de analysecapaciteit vh LIMC te vergroten”

Mandaat- Juridisch kader?

De 3de militaire hoofdtaak
“crisisbeheersing en brandweerzorg” staan niet genoemd als object van ondersteuning

militairespectator.nl/thema/operatie…
…/