Marc van der Vegt Profile picture
#WOBTeam , Onderzoeksjournalist, kan slecht tegen onrecht “Waarheid=feit dat door alle partijen en onafhankelijken=beargumenteerd én geaccepteerd”
TheHorizon Profile picture Paul van Wijk Profile picture Janine Born Profile picture HAJKOL Profile picture Rebekka Visser Profile picture 5 added to My Authors
Jun 8 19 tweets 11 min read
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
May 20 10 tweets 5 min read
#WOBteam

Minister President op 19-5-2022 bij ON: “Het #WEF regelt hotels en zaaltjes”.

Kwam het WEF voor in de #WOB documenten tussen 01-2020 en 07-2020 en zoja, welk hotel of zaaltje werd er door het WEF geboekt- en voor wie?…/ Op 10 juni 2020 heeft het WEF contact met @MinVWS

Het onderwerp in de mail gaat over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance) waar 4 landen NL-D-FR-IT een alliantie hebben gevormd om gezamelijk vaccins in te kopen.

Het WEF wil daar een call over…/
May 8 5 tweets 2 min read
Let op: Er zijn 3 bepalende wetgevende acties gaande op korte termijn:

1. Wijziging in WHO International Health Regulations: Overdracht bepaalde uitvoerende bevoegdheden van Lidstaten aan de #WHO …/

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_f… 2. Verlenging van de Europese Coronapas

europarl.europa.eu/news/nl/agenda…
May 3 14 tweets 6 min read
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/ Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
May 3 5 tweets 2 min read
Nederlandse overheid plundert Pensioen- & WAO (IVA)- rechten die ruim 70.000 Nederlanders in Duitsland hebben opgebouwd !

#OngekendOnrecht 2.0

Door een belastingverdrag uit 2012 heeft deze groep sinds 2016 te maken met oa:

-Eigendom onteigening.
In strijd met Art.1 EVRM…/ Door dit nieuwe verdrag worden (gedeeltelijke-) pensioen en WAO (IVA) inkomsten aan in Nederlandse ingezetenen lager dan € 15.000 belast in de hoogste schijf, ook als het volgens het oude verdrag een belastingvrij deel betreft

Wettelijke discriminatie?…/
Apr 17 20 tweets 8 min read
#WOB Gedragsunit Corona

VWS en haar minister overtraden art.10 van de Grondwet

iov @MinVWS moest er een “experimentele studie” komen die het gedrag van grote groepen mensen met mondkapjes ging monitoren. incl massale inzet CCTV camerabeelden in grote steden…/ Wat vooraf ging:

Op 1 mei 2020 gaf het kabinet de opdracht aan het OMT en @rivm een literatuurstudie uit te voeren mbt het dragen van mondkapjes.

De vraag: Helpen mondkapjes bij het gehoorzamen en naleven van de 1,5mtr maatregel?…/
Apr 9 16 tweets 6 min read
#WOB Omgevingsanalyses-NCTV- LIMC- OSINT en (Des-)informatie Oorlogsvoering & Psychologische Operaties

Wederom is de Kamer fout geïnformeerd

Wat doet dit met onze #democratie ?

Deel 1: Nederland Ons doel is om kamerleden en mensen neutraal en compleet te informeren op basis van WOB documenten.

Wat ermee gedaan wordt is niet aan ons.

De hoofdpunten uit dit dossier…/
Mar 29 7 tweets 5 min read
#WOB - Hoe noem je een minister- incl. ministerie dat bewust met oog op de
WET Openbaar Bestuur, bepaalde content niet via de normale weg wil krijgen- of versturen maar liever per brief- en zelfs met privé iCloud mailadres werkt…

Sabotage ?!…/ Omtrent de besluitvorming over en Wetgeving voor de #CoronaApp -contactonderzoek heeft de minister aangegeven de stukken niet meer via mail te willen ontvangen.

“Print maar uit en stop het in zijn tas”…/
Mar 27 9 tweets 4 min read
Nieuws

Recente #WOB onthullingen van Daniël, Wouter, Cees en mijzelf hebben ons bij elkaar gebracht.
Hetzelfde doel, maar vanaf heden met synergie.

Wij gaan samenwerken in de verdere #WOB onderzoeken ! Een greep uit de tijdlijn draadjes. Nieuwe feitelijke zaken op de plank,binnenkort meer

Inclusive Vaccine Alliance’ waar men samen met Duitsland, Italië en Frankrijk met Nederland voorop, de inkoop van vaccins probeerde te regelen
Totdat het WEF-EU en NGO’s hier lucht van kregen
Mar 16 4 tweets 3 min read
#WOB - Defensie stelde UAS X-300 Onbemande vliegtuigen (Drones) in

Het wordt met de dag absurder!

Werden deze militaire luchtvaartuigen tijdens de #Coronacrisis ingezet om groepsgrootte in de gaten te houden?
Tippen van ‘illegale feestjes’ van jongeren?…/ “Steun TOC (Territoriaal Operatie Centrum) vanuit LIMC ten einde de analysecapaciteit vh LIMC te vergroten”

Mandaat- Juridisch kader?

De 3de militaire hoofdtaak
“crisisbeheersing en brandweerzorg” staan niet genoemd als object van ondersteuning

militairespectator.nl/thema/operatie…
…/
Mar 13 7 tweets 6 min read
#WOB - Overheids controle op (Social)- Media naar groepen én individuen

In navolging op deze WOB tweet en de ingediende kamervragen van @lientje1967 en @FleurAgemaPVV naar de massale controle door de Overheid op Burgers en Media …/ Image Vonden @waukema @CeesCees72 en ikzelf, het van belang erachter te komen of er meerdere politici in de gaten werden gehouden op oa social media.

Wat tweet- retweet of liken deze personen met een groot bereik en invloed zoal?

Een aantal zoekopdrachten leverde resultaat op…/
Mar 10 16 tweets 8 min read
#WOB - Hoe de Overheid massaal de media- en burgers controleert, censureert- en door mensen van buiten de overheid laat debunken…/ De vorige WOB-draden over signaalwaarden en framing, lieten zien hoe wetenschap- politiek werd

VWS en RIVM zagen aangeleverde berichten van oa het LIMC via ‘omgevings analyses’.., dat het wantrouwen in het RIVM toenam

Inkl. beeld van de “Stakeholders”
Mar 7 11 tweets 6 min read
#WOB Framing

We hadden al de worst die ons voor werd gehouden, maar er waren nog genoeg banenschillen voor de minister door al het geframe vanuit VWS ea!

Wat is ‘framing’?
Framen is het scheppen van een eenzijdig beeld waarbij informatie benadrukt of juist verborgen wordt…/ In de communicatie naar zorgprofessionals en clienten is het niet handig om de verspreiding van het het virus als argument op te nemen. DRUK OP DE ZORG is een sterke frame …/
Mar 7 17 tweets 9 min read
#WOB - Explosieve tijdlijndraad over de signaalwaarden positieve testen en het #Coronadashboard

Signaalwaarden

Nog nooit in de historie is er op zo’n massale schaal met #PCRtesten gewerkt als middel om vast te stellen of iemand ‘besmet’ is…/ Vanaf het begin van de Corona-pandemie is data belangrijk geweest, IC opnames-ziekenhuisbezetting-R waarde en geteste mensen.

We herinneren ons allemaal de ene persconferentie na de andere waar we vaak van #lockdown naar versoepeling- naar een nog intensivere lockdown gingen/
Feb 21 19 tweets 9 min read
Een #WOB tijdlijn draadje over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance)

Toen het ministerie van VWS begin 2020 naarstig opzoek ging naar #COVID19 vaccins, is een initiatief ontstaan onder aanvoering van Nederland om samen met Duitsland, Frankrijk en Italië gezamelijk vaccins in / Image te kopen bij de Farmaceuten die op dat moment al dachten deze wel te kunnen produceren. Andere landen mochten zich hierbij aansluiten.

We gaan er in eerste instantie vanuit dat de ambtenaren van VWS met de beste bedoelingen van start gingen, maar we zullen in de loop van de/