Discover and read the best of Twitter Threads about #WOBteam

Most recents (17)

#WOBTeam - Overheid vraagt, wetenschap draait

Kabinet wenst een #Stikstof afkapgrens van 25km.

Met mogelijk desastreuze gevolgen.

RIVM kan dit niet wetenschappelijk onderbouwen. TNO misschien?

Want: “De minister shopt blijkbaar ook in wat zij wetenschap vindt”

1/n Image
Dus vraagt Kabinet het RIVM de gewenste stikstof afkapgrenzen wetenschappelijk te onderbouwen.

open.overheid.nl/documenten/ron… (Pag.4)

2/n Image
‘’Dat onderzoek bij het RIVM verloopt moeizamer dan GEWENST…’’

‘’Aangegeven zal worden dat van het RIVM VERWACHT wordt een rapportage op te leveren die de basis kan zijn voor beleidskeuzes…’’

open.overheid.nl/documenten/ron… (Pag.94)

3/n Image
Read 22 tweets
#WOBTeam: De AIVD blijkt gefotoshopte #FAKE foto te gebruiken

in een rapport om burgers, journalistiek en parlement ervan te overtuigen

dat #FAKE-nieuws “een ernstige bedreiging is voor de democratische rechtsorde”.

1/n Image
Foto 3 (op pag 24) in het rapport “Anti-Institutioneel-Extremisme in Nederland” blijkt NIET authentiek.

Buurtbewoners in Beneden-Leeuwen bevestigden vanmiddag dat ze deze graffiti nooit hebben gezien.

Ook een forensisch expert bevestigt dit.

2/n Image
Voor de goede orde, #WOBTeam weet niet WIE deze foto heeft gemanipuleerd, wel dat er in een officiële overheidspublicatie gebruik is gemaakt van een FAKE foto.

Of is foto 3 een bewuste #easteregg die de AIVD in het rapport heeft geplaatst?

Bronnen:

aivd.nl/binaries/aivd_…
Read 3 tweets
#WOBTeam : De #WHO
Pandemic Treaty blijkt slechts 1 van 7 pijlers

waarmee -via de VN- een Global Government wordt vormgegeven.

De #VN presenteert 7 zgn. "Global Shocks" waarvan de COVID pandemie er dus 1 was.

NL blijkt een rol hierin te spelen.

1/n Image
Een allesomvattende #Treaty

De #VN wil via een “Emergency Platform” voorbereid zijn op toekomstige “Global Shocks”.

Dit “Emergency Platform” moet automatisch in werking treden bij (mogelijke) dreigingen die de SDG’s of de Agenda 2030 zouden kunnen ondermijnen.

2/n Image
De 7 mogelijke “Global Shocks” worden hier beschreven:

A) Grootschalige klimaat- of milieu-gebeurtenissen.

B) Toekomstige pandemieën.

C) Gebeurtenissen met grote impact waarbij een biologische agent betrokken is (opzettelijk of per ongeluk).

D) Verstoringen van de globale… twitter.com/i/web/status/1… Image
Read 11 tweets
#WOBTeam: Health Minister #Lauterbach spoke about serious and fatal injuries after Covid vaccines on @ZDF

Lawyers on @ZDF accuse governments of "Deception and violation of the Medicines Act".

'From not-for-profit AZ to a Carte Blanche #Predator contract with Pfizer’ ...

1/n
Our analysis of these Advance Purchase Agreements, published here:

drive.google.com/file/d/1nSPAxg…

Raises concerns similar to those of MEP’s and legal experts.

2/n
APA Analysis Summary:

1
National legislation is set aside, when colliding with terms in the APA;

2
National & EU Medicine Safety Laws became subordinate to the APA;

3
EU states are obliged to assume (product) liability for vaccine suppliers;

3/n
Read 6 tweets
#WOBTeam - Voor het tijdelijk stilleggen van stemopneming door vermoeidheid, bestaat geen wettelijke grondslag.

Het stilleggen van het tellen van stemmen, is een unieke gebeurtenis in Nederland en vormt daarmee een interessante trendbreuk.

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…

1/n Image
Bij de vorige verkiezingen was die grondslag er wel, bij uitzondering, namelijk in de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19.

Deze tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 trad begin 2021 in werking, maar is een jaar geleden op 01-jul-22 uitgewerkt.

2/n
In de ‘Circulaire Tweede Kamerverkiezing 2021’ werd in hoofdstuk 4 de mogelijkheid gegeven om:

“de stemopneming te schorsen vanwege vermoeidheid van de tellers”

Onder verwijzing naar art 17e van deze tijdelijk wet.

3/n
Read 4 tweets
#WOBTeam: Duitse minister VWS #Lauterbach sprak onlangs bij ZDF over ernstige en fatale schade door corona-vaccins.

Ook bracht ZDF advocaten in beeld, die de regering(en)

"Misleiding en het overtreden van de Geneesmiddelenwet"

verwijten.

1/n
#WOBTeam publiceerde vorige week deze analyse op de ongelakte contracten en de gang van zaken daaromheen:

drive.google.com/file/d/1QUgKO4…

Deze analyse blijkt uitstekend aan te sluiten met wat advocaten en Euro Parlementariërs hierover melden.

2/n
Zes belangrijke punten mbt de Advance Purchase Agreements (APA):

1. Nationale wetgeving wordt opzij geschoven als deze in strijd is met de APA;

2. Nationale en EU regels mbt medicijnen veiligheid is ondergeschikt gemaakt aan de overeenkomst;

3. Het verplicht Staten om… twitter.com/i/web/status/1…
Read 6 tweets
#WOBTeam - Voedsel-Transitie: ‘van vlees- vis en zuivel naar meer insekten & planten’

Onder het mom verduurzaming, beveelt het RLI rapport andere eiwitbronnen in de -Schijf van Vijf- aan

Probleem: Cultuur & Acceptatie
Oplossing: Gedragsbeinvloeding- desnoods dwang

1/n
In deze op 6 feb jl openbaar gemaakte #WOB documenten lezen wij dat het ministerie van LNV bij monde van minister Schouten en Staatssecretaris Blokhuis de mogelijkheid zag om de Schijf van Vijf aan te passen

2/n
Zoals uit de interventieladder (tweet 1) af te lezen valt, zijn er maatregelen bedacht om deze omvorming -weg van vlees, vis en eieren- te bereiken

De belangrijkste hobbels:
- ‘Conservative Veels Cultuur’
- Onvoldoende acceptatie

3/n
Read 23 tweets
#WOBTeam - De rol van Kaag in de #GPMB

De reden dat de Directeur-Generaal van de WHO mw Kaag als board-member in de GPMB wilde hebben is haar politieke connectie met de #SDG agenda:

1/n
Mw Kaag zet zich -in NL- in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel SDG’s.

De WOB toont niet in hoeverre de rest van het kabinet deze doelen deelt.

2/n
d66.nl/verkiezingspro…
GPMB-board members mogen echter alleen op persoonlijke titel deelnemen:

“Board members dienen onafhankelijk advies te geven, los van overheidsbeleid”

Dus geen ambtelijke ondersteuning.

De dubbele pet (minister+donor) is ingewikkeld en vergt parlementaire verantwoording.

3/n
Read 17 tweets
#WOBTeam: Mag een Minister Nevenfuncties hebben? Nee.

Sigrid Kaag was Board-member van de #GPMB (2018 - 2021)

En verzweeg dit voor de Tweede Kamer.

Premier en minister VWS moeten hiervan hebben geweten.

parlement.com/id/vky9kdpqnvi…

1/n Image
De GPMB werd in 2018 opgericht door WHO + World Bank

Gefinancierd door oa Bill & Melinda Gates Foundation, de Welcome Trust en Duitsland

Had invloed op G-7 en G-20 en riep op tot gigantische investeringen in Covid19

Doel: Voorbereiden Pandemic Treaty

2/n Image
Het is de directeur generaal van de #WHO, Tedros zelf, die Kaag persoonlijk benaderde oa vanwege haar affiniteit met #SDG agenda (VN & WEF).

GPMB eist lidmaatschap op PERSOONLIJKE titel.

Kaag werd tot 2x toe ontraden om toe te treden.

3/n Image
Read 19 tweets
Met de komst van de Woo wordt informatie over persoonlijke beleidsopvattingen zo veel mogelijk openbaar gemaakt.
(Pagina 6)
Het informeren is niet mogelijk als dit de eenheid van de koning(in) en ministers in gevaar kan brengen. Dat komt in gevaar als informatie wordt verstrekt over de inhoud van contacten tussen de koning(in) en één of meer bewindslieden.
(Pagina 23)
Mijns inziens zijn de twee citaten tegenstrijdig, omdat de regering met een mond hoort te spreken en omdat de ministers verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van de Koning.
Read 6 tweets
#WOBTeam - Leest hoe @ministerVWS Wetenschappelijke Bewijzen Saboteert om ‘zijn eigen’ beleid door te drukken

En ontslaat daarbij de (kritische) Onafhankelijke commissie -Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid19- DOBC, tot ergenis van de Tweedekamer
1/n
executive-people.nl/692145/begelei…
Wie & Wat is de #DOBC en de daarbij behorende Taskforce Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 en de Taskforce Gedragswetenschappen ?

open.overheid.nl/repository/ron…

2/n
DOBC verslag Agenda:

“Bij crisis weliswaar handelen, maar dan constant monitoren en bijsturen obv Wetenschappelijk Bewijs”

Belangrijk agenda punt dat getackelt moet worden was het feit dat het @rivm tegen asymptomatisch testen (iedereen testen) was
3/n

wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/41…
Read 22 tweets
#WOBTeam - Het #WEF als ‘Taskforce’ voor de Nederlandse Overheid in de “4th Industrial Revolution”

Het WEF blijkt meer dan een “praatclubje” (quote Rutte)

1/n Image
De rol van WEF Taskforce

Let op: Sleutelwoord neutraliteit

2/n Image
De entiteit moet het WEF bepalen, niet de NL overheid.

Met andere woorden, het World Economic Forum is de baas …

3/n Image
Read 13 tweets
#WOBTeam - "Emotioneel Kapot (maken)":

In mar-2022 postten we een ‘WOB-draadje’ over #Corona framing door de overheid.

Vandaag kregen wij van een WOB-verzoeker een -nog niet gepubliceerd- document.

Onze eerdere bevindingen worden daarin versterkt…

1/n
Een aantal screenshots uit deel 1 van 11 mega-bestanden willen we alvast met u delen:

“Herhalen herhalen herhalen, de Coronacommunicatie moet net zo irritant worden als de wasmiddel reclame”

Screenshot uit Doc-nr: 939806 / FV VM nov 2020 (nog niet openbaar)

2/n
“De grote context communiceren niet effectief gebleken, het onderwerp emotioneel laden kan helpen. #Rutte maakte in persco al een mooi begin”

“Wat kan er gebeuren met mensen die je lief hebt”

Doc-nr: 939806 / FV VM nov 2020

3/n
Read 6 tweets
#WOBTeam leest verslag Commissie van Toezicht RIVM mar-sep-2020

OMT:
- Schimmig Bastion
- Weinig inbreng RIVM
- Intransparant, geheim
- Vraagtekens bij Wetenschappelijke basis
- RIVM de pineut

Als niet RIVM het OMT van wetenschappelijke adviezen voorziet, wie dan wel?

1/n
Onafhankelijke versus politieke wetenschap: Bevindingen van Commissie van Toezicht RIVM

@rivm is een rijksinstituut en kent een Commissie van Toezicht waarvan de leden door @MinVWS en @_knaw worden voorgedragen/benoemd.

2/n
Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks een wetenschappelijke audit wordt gedaan door een groep van internationale wetenschappers (experts) om te onderzoeken of de kwaliteit hoog genoeg is en van waarde voor de maatschappij.

Dat is niet gebeurd in 2020.

3/n
Read 19 tweets
#WOBteam

Minister President op 19-5-2022 bij ON: “Het #WEF regelt hotels en zaaltjes”.

Kwam het WEF voor in de #WOB documenten tussen 01-2020 en 07-2020 en zoja, welk hotel of zaaltje werd er door het WEF geboekt- en voor wie?…/
Op 10 juni 2020 heeft het WEF contact met @MinVWS

Het onderwerp in de mail gaat over de IVA (Inclusive Vaccine Alliance) waar 4 landen NL-D-FR-IT een alliantie hebben gevormd om gezamelijk vaccins in te kopen.

Het WEF wil daar een call over…/
Het #WEF heeft zelf een vaccin- initiatief en hebben reeds contact met de mensen rondom Spahn (Voormalig minister van Volksgezondheid Duitsland-Jens Spahn).

“Goed om dit vanavond nog even aan te stippen en een lijn af te spreken mbt dit WEF-initiatief”…/
Read 10 tweets
Het is zelfs nog erger, @pjvanerp (cc @aliettejonkers): het #wobteam sjoemelde met de wobstukken.

(Damn, krijg ik weer al die anoniempjes op m'n dak)

Maar: #persvrijheid, never shut up. 🕯️ >>
>>2/ Gaat dus om dit "wob-stuk", volgens @danvandertuin en @CeesCees72 "correspondentie van de Rijksoverheid." >> Image
>>3/ Anonimus 'Daniel' maakt er zelfs hoofdconclusie van. Het stuk zou bewijzen dat RIVM positief effect van #hydroxychloroquine 'rapporteerde'... Image
Read 7 tweets
#WOBteam draad: Over #Aerius SRM 2 en het #Stikstofbeleid waar de commissie Hordijk concludeerde dat daar weinig van klopt …/
Ministerie I&W zit enorm in haar maag met dit rapport …/
Gerommel achter de komma’s met als gevolg dat uitgevoerde berekeningen de #Stikstof depositie fout weergeven…/
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!