Discover and read the best of Twitter Threads about #Stikstof

Most recents (24)

Het #stikstof-geheim van hoogveen:

Hoogveenmoerassen kunnen slecht tegen stikstof-neerslag uit de landbouw.
Toch halen hoogvenen door de groei van veenmossen veel CO2 uit de atmosfeer en slaan het op in veen.

Hebben die dan geen stikstof nodig om te groeien? Hoe dan?🧵
Veenmossen doen het vooral goed op schoon regenwater.
Hier een voorbeeld uit Schotland: het bruine en lichtgroene mos tussen de overige planten
Er er is recent een stikstofbron ontdekt die te maken heeft met een ander broeikasgas dan CO2: moerasgas - methaan.
In moerasbodems ontstaat methaan en sommige moerassen kunnen heel veel methaan uitstoten. Hoe voedselrijker, hoe meer methaan.
Maar veenmos stoot relatief weinig
Read 7 tweets
In Den Haag voor een stukje Remkeswatching naar de mensen toe. #stikstof
Namens @agractie staat @BartKempEde al buiten. En heel veel camera's trouwens ook. Zijn belangrijkste punt? De kritische depositiewaarde moet niet meer leidend zijn. Op uitkomsten en gevolgen van het gesprek loopt hij nog niet vooruit. #stikstof
Remkes komt naar buiten. Dat is wel rook, maar nog geen witte. Want hij komt tussen de gesprekken door even in zijn nicotinebehoefte voorzien. Hij is dus ook niet aanspreekbaar. Net zat hij met bioboeren, die zo naar buiten komen. Hierna gespeek met oa @LTONederland en @agractie.
Read 27 tweets
Alles en nog veel meer over Oude eikenbossen!

Deze bossen zijn ontstaan in een (half)open begraasd landschap met een voedselarme zandbodem. Jonge eiken kiemen op de heide en worstelen zich langzaam boven de graaslijn uit. Bijvoorbeeld op de #Wolfhezerheide. (1/15)
Voor veel andere boomsoorten is de bodem op deze plekken te arm of ze kunnen minder goed tegen begrazing. Daardoor kan een bos ontstaan gedomineerd door eik. De begraasde jeugd is op latere leeftijd nog terug te zien aan de grilligheid en meerstammigheid van de bomen. (2/15)
De open bosstructuur en de arme groeiplaats zorgen voor unieke omstandigheden en een bijzondere levensgemeenschap. Eikenbossen zijn ijl en relatief licht waardoor bijzondere planten kunnen voorkomen zoals #Dalkruid en #Hengel. (3/15)
Read 15 tweets
Afgelopen week heeft @GreenpeaceNL aangekondigd naar de rechter te gaan, als de overheid de #stikstof doelen afzwakt. Naast veel bijval, oogste onze opstelling kritiek omdat het 'polariserend' zou zijn. Het tegendeel is echter waar, we beschermen juist de samenleving. Draadje.
"Visie is als een olifant die het zicht belemmert", zei premier Rutte jaren geleden. Daarmee positioneerde hij zich als pragmatische politicus. Het probleem is echter, dat hij natuurlijk wel een visie heeft. En die visie brengt ons al vier kabinetten flink in de problemen.
Een van de belangrijkste agenda's van Rutte, is die van een "kleine en dienstverlenende overheid" en die agenda heeft hij vanaf zijn eerste kabinet uitgevoerd. Bekijk deze persconferentie maar eens waarin hij aankondigt de overheid fors te gaan verkleinen:
Read 15 tweets
Het is vakantie, heb beloofd me niet zo op te winden, maar godnondeju dat wordt wel moeilijk zo.

Waar hebben we Ministeries voor? Is er nu werkelijk niets wat die verzameling sopsponzen wel doorheeft voor het ze als een zwerfkei in het gezicht raakt?
nos.nl/artikel/244122…
Het is godverdomme al maanden oorlog in de fucking graanschuur van Europa, met het land wat het overgrote deel van de gastoevoer in handen heeft. En die hebben wij bestempeld als slechterik.

Wat de vliegende fuck dacht je dat er ging gebeuren dan?
Weet je, ik wil verdomme wel eens weten wat er in het water zit in het Torentje.

Het lijkt wel alsof bij iedereen die daar in de buurt komt per direct de gaten in de hersenen vallen en het denkvermogen wordt gereduceerd tot dat van een driejarige crackhead
Read 25 tweets
Wat is de relatie tussen agenda’s in NL tav transitie voor de boeren, de #EU en het #WEF?

Een insight paper van April 2022.

www3.weforum.org/docs/WEF_Trans…

Ik keek wat er zoal in staat in deze “𝗣𝗮𝘁𝗵𝘄𝗮𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗨” 🧵

1/
Rapport is geschreven door twee consultancybureau’s #Deloitte, #NTTData ism WEF, EU Carbon+ Farming Coalition

Aanleiding is oproep van de Exec. Vice President of the European Commission leading on the EU #GreenDeal.

Paper is onderdeel van 100Milion Farmers Platform vh WEF.

2/
𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
Niet duidelijk is wat het onderzoek heeft gekost en wie dat heeft gefinancierd.

We weten dat het WEF gesponsord wordt door de #stakeholders (overheid, bedrijven, ngo’s) die ook weer belang hebben bij de uitkomsten of opdrachten.

3/
Read 14 tweets
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Alex Datema (BoerenNatuur, LTO) in #vroegevogels: We staan voor een unieke kans. De landbouw gaat veranderen. Dat weten we al 20 jaar. Tot nu toe was daar geen geld voor. Nu is er 25 miljard om die verandering ook daadwerkelijk door te voeren. 1/ #stikstof
nporadio1.nl/fragmenten/vro…
Datema (BoerenNatuur, LTO): Hoe gaan we die 25 miljard zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten om die verandering te begeleiden? Dat is niet als eerste bedrijven opkopen, maar investeren in bedrijven die over 20 jaar nog boer zijn. Die zorgen voor landschap en natuur. 2/
Datema: De #stikstof-doelen staan; daar hoef je niet aan te tornen. Het tijdspad is iets anders; wat is realistisch? Het gesprek is nog nooit gevoerd over hoe gaan we daar samen komen. Hoe maak je extensivering mogelijk? Bedrijfseconomisch kan het niet met huidige systeem. 3/
Read 8 tweets
Tineke Bennema in NRC: "Als inwoonster van Brabant, waar we volgens cijfers v.d GGD gemiddeld een jaar korter leven door de slechtste luchtkwaliteit van Nederland, maak ik mij niet alleen zorgen over de natuur. De mens wordt in #stikstof-discussie steeds over het hoofd gezien."
Terecht aandachtspunt. #stikstofcrisis treft ook volksgezondheid. De Gezondheidsraad heeft daar in 2012 al in een rapport aandacht voor gevraagd. Wat heeft regering met deze kennis gedaan?
gezondheidsraad.nl/documenten/adv…
Luchtverontreiniging vormt volgens de Gezondheidsraad een belangrijk deel van de directe gezondheidsschade (schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel door stikstofoxiden). Een ander deel is gerelateerd aan nitraat en nitriet in drinkwater en voeding. 3/
Read 4 tweets
Goed dat er in de #telegraaf aandacht is voor #natuur want behalve over bureaucratische verplichtingen wordt het hoog tijd dat we het gaan hebben over onze visie op wat we zien als een gezonde leefomgeving - en dat kun je niet beperken tot #n2000 en #stikstof.
Wel jammer dat het het artikel eigenlijk één grote stroman is. Natuur kan tegen een stootje inderdaad. Maar er is niemand die dat ontkent. De experts missen de nuance van het verschil tussen wat #n2000 is en wat het Nederlandse beleid ervan heeft gemaakt.
#n2000 is één van de instrumenten waarmee we de doelen van de vogel- en #habitatrichtlijn gaan halen. Het is het politieke antwoord op het grote uitsterven van de 19e en 20e eeuw waarin we 85% van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt.
Read 12 tweets
(Stik)stof tot nadenken: blog geschreven. De huidige crisis gaat om veel meer dan #stikstof. Het is een veel omvattend ruimtelijk ordening vraagstuk. Dit oplossen vraagt leiderschap, van politici, ketenpartners en, ja, ook de bank. Blog: foodagribusiness.nl/stikstof-tot-n… en nog een 🧵👇🏻/1
Want wat gaat de bank dan doen? We gaan: i) de samenwerking in de keten versterken, zoals bijvoorbeeld gisteren het aangaan van de green deal voor eiwitgewassen door > 50 ketenpartners ondertekend en mede opgezet door Rabo: agriholland.nl/nieuws/bericht… /2
We gaan: ii) de dialoog in de samenleving en de keten faciliteren. Zoals gisteren >200 mensen uit de agrifoodketen bij elkaar brengen op de Zwarte Cross. Tegen polarisatie, denken in kansen en die ook aanpakken. /3
Read 9 tweets
Wat opvallend mist in de @NOS-verslaggeving over #SriLanka is het idiote plan van de Sri Lankaanse overheid om de #landbouw te hervormen.
Is dat omdat de verstedelijkte media een onhaalbaar ideaal over #BiologischeLandbouw niet los willen laten?
🧵
1/3
nos.nl/artikel/243595…
Een romantisch beeld over hoe we ons voedsel zouden moeten produceren kan enorme schade aanrichten aan de #voedselvoorziening
Verstedelijkte elites zouden er goed aan doen kritiek van #boeren serieus te nemen.
Lees de Kamervragen van @BoerBurgerB
2/3
boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/…
Zie ook dit grondige artikel👇 over de onverantwoordelijke hervormingen.
Waarom bericht de @NOS hier niet over? Past dat niet in de 'groene' dromen over een maatschappij zonder #stikstof?
Breng het nieuws zoals het is, ook als het niet welkom is.
3/3
foreignpolicy.com/2022/03/05/sri…
Read 7 tweets
De rol van de #scheepvaart in het #stikstof debat klopt niet, in mijn ogen.

In NL wordt #chemisch #afval door #stookolie voor schepen gemengd.

Dit maakt de brandstof zeer goedkoop maar uitermate #giftig.

Kijk dit filmpje (2 delen):

1/n
Deel 2 van het filmpje:

2/n
Kijk naar de #uitstoot die NL registreert voor zee-scheepvaart: Absurde verschillen met wat BE en DE registreren.

Donkerblauw: Buitenlandse registratie, dikke lijnen = veel uitstoot

NL wateren: Uitstoot lijkt grotendeels verdwenen?

Hoe kan @MinisterNenS dit verklaren?
Read 4 tweets
Ik vind het echt schokkend om te zien hoe de politiek en een aantal BN-ers zich verontwaardigd uitlaten en in koor 'onacceptabel' roepen.

Waarom? Nou, hierom, de staat van Nederland.

👇🧵 #boerenopstand 1/18
Maanden zijn politici als Klaver, Sjoerdsma, Kuiken, Paternotte, van der Lee, Kroger, de Groot ea bezig om een Groene Waas over Nederland te leggen. Mensen worden voortdurend uitgedaagd en geïrriteerd door een continue tweet diarree over #stikstof en halvering van de veestapel.
Reageren op serieuze vragen doen ze niet. Ik heb Kroger, van der Lee en anderen die mij niet geblokt hebben, serieuze vragen gesteld. Kroger zelfs 25 keer dezelfde. De reactie die ik kreeg was, 'wat was je vraag?' Politici weten niet wat de social in social media betekent.
Read 20 tweets
Waarom de boeren alleen weg moeten voor #woningbouw en het excuus daarvoor #natuur en #stikstof is? Een draadje...

#D66 geeft hieronder het antwoord: "Wij halveren de veestapel zodat we meer kunnen bouwen" getekend D66, JessicaVanEijs
#Rutte weet ook dat in steden niet veel meer bijgebouwd kan worden en dat “weilanden leegtrekken” nodig is om de vele woningen te bouwen die ten gevolge van een grote bevolkingstoename nodig zijn.

Als het echt om natuur ging dan zou je alleen de stikstofruimte van de boer hoeven op te kopen en NIET zijn huis en grond. Minder dieren en dus minder NH3 uitstoot maar de boer zou dan bijv. akkerbouw kunnen doen (in plaats van veeteelt).
Read 5 tweets
Aanleiding voor #boerenprotesten #boerenopstand is de kaart uit de #startnotitie van @MinisterNenS Hoe is deze kaart tot stand gekomen? Daar hebben de #boeren zonder het te weten flink aan meegeholpen. Draadje 🧵1/
rijksoverheid.nl/documenten/kam…
Dat wás te lezen op deze website emissieregistratie.nl/erpubliek/docu…
Echter, een dag nadat #boeren hier vragen over gingen stellen, ging de website 'toevallig' opeens op zwart: pagina niet gevonden.... Gelukkig hebben we de plaatjes nog #boerenopstand #boerenprotesten #stikstof #data
Emissieregistratie vormt de basis voor de #boerenwegveegkaart van @MinisterNenS
Voor #melkveehouders 3 opvallende zaken: er wordt gebruik gemaakt van data uit #kringloopwijzer data van @Qlip_BV en data van @Eurofins_AgroNL en alnn.nl. En @ZuivelNL faciliteert...
Read 14 tweets
In dit besluit komt een niet onaanzienlijk deel van mijn oeuvre van de afgelopen jaren samen:

#Schiphol #LelystadAirport #Stikstof @EenVandaag

1/16
In 2018 lieten we zien hoe de inspectie overschrijdingen van de geluidsnormen rond #Schiphol 'anticiperend handhaaft'. Ambtenarenjargon voor: gedogen. Dat kan helemaal niet, oordeelden deskundigen:

2/16

eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-…
Dat gedogen gebeurde al jaren omdat het nieuwe geluidsstelsel, waarbij afspraken zijn gemaakt over de inzet van start- en landingsbanen, niet wettelijk was vastgelegd in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB).

3/16
Read 16 tweets
PBL: "Wanneer de overheid zich fixeert op een reductie in stikstofdepositie en de zogeheten Kritische Depositie Waarden daarbij een centrale rol gaan spelen als gebiedsspecifieke stikstofnormen, dan riskeert zij op termijn een weinig perspectiefvolle beleidsroute." #stikstof
PBL: "Er zijn naast stikstof vele factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van natuur. Er bestaat daarmee dan ook een breed palet aan maatregelen waaruit gekozen kan worden om per Natura 2000-gebied aan
de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen" #stikstof
PBL: "In sommige gevallen laten officiële rapportages over Natura 2000-gebieden zien dat de natuurkwaliteit is verbeterd, maar dat tegelijkertijd in die gebieden de stikstofdepositie is toegenomen." #stikstof
Read 8 tweets
Goed punt. #stikstof is niet alleen slecht voor de natuur maar ook gewoon voor onze #gezondheid. Arts Ignas van Bebber laat zien dat we met het milieu ook onszelf verziekt hebben.
Dit probleem kennen we natuurlijk ook al langer. Er is veel te doen geweest over de #geitenhouserij. Daar zijn ook doden bij gevallen vanwege #qkoorts. De #ggd adviseert afstand te houden ggdghor.nl/actueel-berich…
En #vogelgriep uit de #pluimveehouderij springt nu nog niet over op mensen maar die risico's worden met de dag groter volgens virologen. De sprong naar zoogdieren is immers al gemaakt eenvandaag.avrotros.nl/item/risicos-v…
Read 8 tweets
Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
Jeetje @trouw Ieder zijn mening en er valt veel te zeggen om veel meer vanuit de natuur te werken bij de #stikstofaanpak maar hier gaat echt een paar dingen stevig mis. trouw.nl/opinie/de-natu…
Het is leuk dat hij ervoor pleit om 'op de details te letten' maar dan is het juist van belang dat je weet welke details relevant zijn. En dat je niet ff 'gewoon bij ons op texel kijkt' maar dat je ook historische reeksen observaties in samenhang bekijkt.
Dit is geen kwestie van #hiernuik en al helemaal niet iets van 'algemene stikstofnormen'. Het grote natuurverhaal is hier goed onderbouwd wwf.nl/globalassets/p… #LPR @wwfnederland @SoortenNL Gebaseerd op miljoenen gedetailleerde natuurwaarnemingen #netwerkecologischemonitoring
Read 6 tweets
Goed punt van #pointer #stikstof. Het laat zien dat ook na het #pasarrest ruimte gevonden is voor verdere toename van uitstoot. pointer.kro-ncrv.nl/de-ammoniakemi…
"De situatie bij FrieslandCampina is anders. Deze melkeiwitfabriek bestaat al bijna 100 jaar maar vroeg pas in 2019 een vergunning aan om de natuur te belasten. Uit berekeningen bleek dat de fabriek volgens de toen geldende provinciale regels een gaswasser zou moeten installeren,
om de stikstofuitstoot te verminderen. Echter: tijdens de aanvraag werd de wet veranderd. In de Spoedwet Aanpak Stikstof kwam de vergunningplicht te vervallen als je je kon beroepen op oude uitstootrechten. En dat kon de zuivelgigant.
Read 8 tweets
@pointer_kroncrv maakte een item over twee bedrijven die ondanks de stikstofproblematiek meer ammoniak zijn gaan uitstoten #stikstof #natuurbescherming #ammoniakstijgers pointer.kro-ncrv.nl/de-ammoniakemi…
Het item laat zien dat provinciale overheden hun wettelijke taak tot het beschermen van natuur en milieu niet altijd zorgvuldig uitvoeren.
De vergunningplicht voor activiteiten met negatieve gevolgen op beschermde natuurgebieden bestaat al sinds 1967. wetten.overheid.nl/BWBR0002611/20… Image
Read 12 tweets
Vreselijke #stikstof desinformatie bij @Nieuwsuur door @jwerisman, slecht doorgevraagd door @MTweebeeke. De ombudsman van de NPO kan weer aan de bak. Hier de vier gemiste (door) vragen:
1) Inzake die stikstofpluim: waar zijn de concrete metingen dat de afstand van die pluim qua depositie ook echt verband houdt met de bron? Gaat die pluim ook niet omhoog de atmosfeer in? Waar is de moleculaire meting die hier onder ligt?
2) Commissie Hordijk heeft een aantal hele duidelijke aanbevelingen gedaan en grote kritiek geuit op het lokale gebruik van @AERIUSapp. Hij was het dus helemaal niet eens met alles. The science is NIET settled o dit model. rtvdrenthe.nl/amp/nieuws/160…
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!