Discover and read the best of Twitter Threads about #Stikstof

Most recents (7)

De #stikstofproblematiek, die in de hele wereld speelt 🤣
In 2004 rapporteerde het #RIVM al dat voor een duurzame instandhouding van gevoelige ecosystemen verdergaande #Stikstof emissiereducties noodzakelijk waren.

nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofc…
#ChinaMegaProjects #ChinaMegaStructures
China Innovation! Amazing Views Of China’s Mega Projects And Mega Infrastructures#Stikstofproblematiek 😂
Shocked by China's super engineering! I don’t know how to look at this pier🤤
In NL liggen bouwprojecten en landbouw lam vanwege CO2 en Stikstof emissie, in China bouwt men vrolijk verder 🤣😂🤡


Kijk op de wereldkaart👇
Read 6 tweets
Aan iedereen die denkt dat #stikstof de grond vruchtbaar maakt: dat is niet waar. Draadje👇#stikstoffeitjes
Bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om plantengroei duurzaam te bevorderen, en over het algemeen is dit een bodem met veel (rond de 5%) organisch materiaal waaruit micro-organismen voedingsstoffen vrijmaken.
In organisch materiaal zit dus stikstof, maar ook fosfor, kalium, en andere ‘micro-nutriënten’.
Read 10 tweets
Kort geleden zagen boeren wél perspectief, nl in de door de Minister voorgestelde #kringlooplandbouw.
Dat perspectief is nu buiten zicht. Mensen gaan dan in het defensief, en ontkennen bestaan #stikstof probleem. Dat is er wél, en op termijn is het ook probleem #landbouw. (1/n)
(2/n)
Dat t perspectief weg is, komt door (i) erg rigide juridische uitspraak RvS, die weer voortkwam uit (ii) jarenlange Haagse struisvogelpolitiek; (iii) opruien door sommige boeren)leiders en politici die boeren instrumentaliseren en (iv) de kettingreactie die dat geeft op...
(3/n) meer gematigde politici, m.n. in de provincies.
Perspectief verdween ook doordat (v) #kringlooplandbouw voor veel boeren te vaag bleef: (vi) ze hebben zelf jarenlang niet opgelet, en de (vii) stikstofcrisis kwam voor e.e.a. was uitgewerkt in o.m. steun bij transitie.
Read 7 tweets
Omdat dat u het zo aardig vraagt. Maar in principe hebben journalisten zelf verantwoordelijkheid om de juiste wetenschappelijke bronnen te vinden en te gebruiken. #stikstoffeitjes #stikstof
1. Volgens uw document is het gevolg van stikstofverrijking dat 'nitrofobe' planten zoals heide worden verdrongen door 'nitrofiele' planten zoals struiken en bomen. Dat is onjuist. Struiken en bomen zijn een groeivorm en niet meer of minder 'nitrofiel' dan heide.
2. Het proces waar u het over heeft, de natuurlijke overgang naar een climaxvegetatie (bos in ons land), successie noemen we dat, wordt gekenmerkt door een LAGERE beschikbaarheid van stikstof over de tijd.
Read 11 tweets
[1/x] Helderheid over juridische en technisch aspecten is evident belangrijk.
Maar de verwarring over #stikstof is sterk bepaald door niet-productieve uitgangspunten. Daarover gaat dit draadje. @2ekamertweets
@minlnv @LTO #carolaschouten
nos.nl/l/t/2306420 via @NOS
@2eKamertweets @minlnv @lto @NOS [2/x] Het debat wordt in ouderwetse termen gevoerd: economie (i.c. hét boerenbelang) versus milieu.
Maar een blijvend sterke primaire sector, van serieuze omvang, is ook een nationaal belang: export primaire producten + vestigingsvoorwaarde voedselindustrie, met ook veel export
@2eKamertweets @minlnv @lto @NOS [3/x] Tegelijk ondermijnt stikstofdepositie óók de bestaansvoorwaarde voor de landbouw. Bovendien komt de sector er op den duur niet mee weg.
Read 8 tweets
Op 9 juli, de raad was net n week met reces, heeft t college van #Zandvoort de sleutels van de gemeente overgedragen aan t circuit #Zandvoort.
Besluit: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
Plannetjes: zandvoort.raadsinformatie.nl/document/78278…
N #formule1-single van Armin van Buuren of Martin Garrix. Echt?!?
Had ik al verteld dat de zandhagedis (minez.nederlandsesoorten.nl/content/zandha…) & de rugstreeppad (minez.nederlandsesoorten.nl/content/rugstr…) zijn gezien in de omgeving van t circuit?
T spel gaat op de euh... racewagen. #zandvoort #formule1 #dutchgp
Read 221 tweets
Het lijkt wel of de discussie over #stikstofverbindingen wordt overheerst door mensen met goede bedoelingen, die echter bar weinig van chemie weten. Daardoor lopen de emoties nog hoger op dan nodig. Het gaat echter helemaal niet om #stikstof, maar om #stikstofverbindingen.
Deze thread bedoel ik niet negatief en ik wil ook niemand op de stang jagen, maar de lucht die we inademen bevat 78% stikstofgas (chemische naam: N2) en 21% zuurstof. Ook zijn 1% argon en 0,04% CO2 aanwezig (Wikipedia).
Dat hoge gehalte aan stikstof (78%) is voor het leven op aarde totaal ongevaarlijk. Dit is ook al door vele anderen gezegd. Elke chemicus zal je hetzelfde vertellen. Wat betekent dat?
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!