Profile picture
Feela Good Man 2 @PAlesius2
, 8 tweets, 9 min read Read on Twitter
Blev just censurerad för denna tweet

Någonting som svider? #svpol #malmö #sweden #sverige #marknad @nya_moderaterna #ekpol #MEDval2018 #val2018 #SD2018

De 2 sista inläggen som förklarar kapitalism

DE CENSURERADE MIG FÖR ATT JAG FÖRKLARAR MARKNAD
Inlägget där censuren gick på

Det förstör deras #socioekonomiska teser när det dyker upp en #hemlös #toppexpert i #itpol

Det ska inte existera

Det är tänkt att du ska köra taxi eller någonting, vet inte vad imbecilerna vill

#svpol #sweden #sverige #marknad #val2018 #marknad
För att bevisa socioekonomiska teser försöker de med alla sorters trick

Till exempel att ge tågkort och bilar till flyktingar men jag får inte lov att sköta mina ärenden

Det är tänkt att saker ska hända i längden, att man spränger upp sig själv eller nått
#svpol #val2018
Om man inte är nazist så är man psykopat

Tro aldrig att de får slut på sätt att sänka en på om man går tillbaka i leden

Man är helt enkelt #toppexöert i #itpol eller vad ni nu jobbar med, omkring folk och socialister som har #skattestöld som intresse

#svpol #SD2018 #MEDval2018
Censurerad igen se #test14222243 @parscale censored AGAIN for explaining tax theft #MAGA #konservative
@threadreaderapp unroll please
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Feela Good Man 2
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!