, 34 tweets, 6 min read Read on Twitter
8 Mart geçti, şimdi biraz Feministler ve Sol ilişkisini saldırıya dayanışma, direnç ve neşeyle cevap veren #FeministGeceYürüyüşü bağlamında tartışalım. Birçok solcu kadın ve/ya feminist arkadaş yürüyen teorik tartışmalara cevabın bu yürüyüşle verileceğini düşünüyordu.
Direnmek ve mağduriyet direnen ve mağdur olan özneye teorik haklılık sağlamaz, yine de yürüyüşe bakalım. Google görsellerde yürüyüşe dair çıkan ilk birkaç yüz görseli taradım ve gördüğüm 100 kadar sloganı (tekrarları atlayarak) bir kenara yazdım.
İlk gözlemler: Geçen senenin bolca cinsellik içerilen sloganlarına getirilen eleştiriler zımni olarak bu yılı etkilemiş, neredeyse "müstehcen" söylemlerden tamamen ari bir yürüyüş olmuş. Çoğu slogan Türkçe, bir iki Kürtçe, bir iki Lazca ve Hemşinci, 1 İngilizce döviz gördüm.
İçeriğe girdiğimiz zaman burjuva demokratik hak ve özgürlük taleplerinden ötesi nadiren var. Anti-kapitalist sloganlar yok gibi. Bir iki patron ve tüketim toplumu eleştirisi var. Sosyalist feministler, üzgünüm, feminizmde sosyalizminizin esamisi okunmuyor.
Biraz daha ayrıntılı veri var, ama bilgisayarın şarjı bitiyor, yarın görüşmek üzere sol ve esen kalınız.
Araştırma yönteminin bir kısıtlaması var: Örneklem daha görünür, daha önde, daha büyük ve/ya fotomuhabirin daha çok ilgisini çeken döviz ve pankartları içeriyor ama zaten hegemonya biraz da algılananla ilgili bir şeydir.
Cinyıs liberal feministlerimiz “senin görüşlerinden bize ne” deyip bir yandan profilimi stalklamaya devam edecek ama bu çözümleme sizi hedeflemiyor, sözüm sosyalizmin bir yerinde duranlara. Daha kısası: “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif.” (arkası yarın)
Düzelteyim: Dövizlerin provokatif olmayı amaçlayan söylemleri beni hiç rahatsız etmedi. İçerikteki liberallik beni am, çük laflarından kat kat fazla rahatsız ediyor.
Biraz geciktim ama devam edeceğim. DM'den benimle #FeministGeceYürüyüşü'ndeki döviz ve pankartları paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim. Ben de Google görsellerin ardından tivitlere daldım ve birkaç yüz tivit tarayarak örneklemimi 150 slogana yükselttim.
Feminist yürüyüşteki sloganların ykl. %7'sinde genel olarak feminizm ve/ya kadınlık övgüsü yapan, kadın dayanışması ve mücadelesini selamlayan sloganlar görülüyor (örn.Patriyarkayla Uzlaşmıyoruz, Kadınlar Sokakta, Yeni Havvalar Eski Ademleri Yenecek, Feminist Mücadeleyler Varız).
Kadın cinselliğinin ve/ya bağımsızlığının savunulması, namus söylemi eleştirisi, aile kurumu eleştirisi, hayat tarzı savunusu ve aşk ve ilişkilerdeki erkek mezalimine karşı sloganlar bir araya geldiğinde %10'a yaklaşıyor. (malum ahlak/çılık tartışmalarına neden olan sloganlar)
Patriyarka, erillik ve eril söylem karşıtlığı ile topyekün erkek cinsiyetine karşıt söylemler içeren, baba figürüne meydan okuyan sloganlar yaklaşık %5. (Babalar Bizden Korksun, Emek Hırsız Erkekler, Erkekler Eve Yemek/Ütü Yapmaya)
Sloganların yine y. %5'i genel isyan, direniş, özgürlük çağrısı, hak savunusu, devlet ve yasa eleştirisi içeriyor: Hayır De, Yaşasın Mücadele, Polis Bizden Korksun, Kadınlar el ele verecek dünya değişecek gibi.
Taciz, tecavüz, çocuk istismarı, "kadın cinayeti" karşıtı sloganlar da buna yakın oranda.
8-10 kadar LGBTi hakları ve gerçekliğine dair döviz var.
Bunun yarısı kadar da AKP ve İslamcıık karşıtı dövize rastladım.
Fahişeler de birkaç dövizle haklarını dile getirmiş.
Ev içi emek, bakım emeği, nafaka, kürtaj gibi sorunları dile getiren sloganlar bir arada ykl. %3.5'luk bir oranı kaplıyor.
Barışçı, anti militarist söylemler, Kürt sorununa dair sloganlar bir arada alındığında %3'ün biraz üstüne çıkıyor.
Ev dışı emek sorunları eser miktarda mevcut. Kadın emekçilere dair tek tük slogan var. Kadın Grevi'ni ve krizi katarsak toplamları 5 etmiyor.
"Patronsuz Pezevenksiz Dünya" gördüğüm anti-kapitalist tek slogan. 1-2 dövizde Gezi, Göçmen kadınlar, veganlık, öz savunma var.
Foto bulamadık ama Flormar direnişine dair 1 adet döviz olduğunu alandaki bir arkadaşım söyledi.
Nuriye, Acun, Alev, Nazan gibi iki yıla yakındır her gün dayak yiyen kadınlara dair 1 adet bile gönderme yok; resimlerde görmedim, alandakiler de olmadığını söyledi.
Yüzdeleri birbirine eklemeyin çünkü birden fazla içerikle bağlantılı olan sloganları her birine yazdım. Örneğin Patronsuz Pezevenksiz Dünya, fahişelerin/"seks işçileri"nin sorunlarında da anti-kapitalist sloganlarda da yer alıyor. Önemli olan bu manzaranın ne anlama geldiği.
İlk bulguyu söylemiştik: Emeğin, sosyalizmin feminist harekette etkisi sıfıra çok yakın. Fabrikadaki, tarladaki, ofisteki, sokaktaki sömürülen ve/ya direnen emekçi kadının adı yok. Feminizme getirilen sosyalist büküm olduğu söylenen ev içi emek bile nadiren anılıyor.
"Siz ev içi emeği yok sayıyorsunuz" diyenlerin günlerdir kayıtsız şartsız savunduğu feminist eylemde ev içi emeği görmek için büyüteç, ev dışı emeği görmek için mikroskop gerekiyor.
@eb_pektas argümanlarıyla değilse de vurgusuyla birbirinden ayrılan iki yazı yazdı. İlkinde "soyut kategori olarak emekçi kadın"a karşı neredeyse sadece beyaz yakalıları emekçiden sayıyor, fabrika emekçisinin de sadece haysiyet ve rekabet sorunlarını emek sorunu sayıyordu.
Mavi tulumlu kaslı işçi klişesine karşı tek derdi emek piyasasında erkekle eşit olmak ve saygı görmek olan "işçi" klişesini geçerli saysak bile kötü haber: bu "işçilere" de yer yok pür feminist eylemde. Haksızlık olmasın: Bir an önce kalkıp gitmesi beklenen misafir kadar yer var.
Bilmiyorum kendisi de ilk yazısını benim kadar liberal mi buldu, ikinci yazısında liberal feminizmin iflasını müjdeledi. Belki. Ya da şöyle demek daha doğru: ideolojik olarak zaten hep iflastaydı. Ama hegemonya olarak liberal feminizm kazanıyor.
ilerihaber.org/yazar/ezana-uz…
Sosyalist kadınlar feminist yürüyüşleri "erkek" sosyalistlere (birçok kadın sosyalist de erkekler kadar eleştiriyor ama liberal feminist akıl onları kadın saymıyor veya ancak "aldatılmış", "erkek" kadın sayıyor) cansiperâne savunuyor ama kendileri alanda neredeyse etkisiz eleman.
Sosyalist/marksist/komünist feminist bireyler, kendisini istenmeyen evsahibine övgüler düzmek gibi tuhaf bir durumdalar. Hatta bunu o kadar abartıyorlar ki, başkalarını kötülüyorlar, "Sen onlara bakma abla sen çok iyisin" diyorlar.
@cenkyigiter haklı, bazı koşullarda liberal bir eylem desteklenebilir. Cenk yanılıyor, tartışma konusu olan feminist eylemde neredeyse mutlak liberal hegemonya var. Sosyalistler yoktu demiyorum, vardılar, ama görünmüyorlar, sesleri duyulmuyo, etkisizler.
Falan dövizde falan sinkafl veya elifmimli laf geçiyormuş, bir önemi yok. "Müstehcen" konuşma da provokatif olma da retorik araçlardır, herkesin kendi istediği yöntemle provokatif olma hakkı vardır (ben de bu konuyu provokatif savlarla tartışmaya açtım, çünkü öyle uygun gördüm.)
Hatta 8 Mart'ın biseks mi üniseks mi kutlanacağı da o kadar önemli değil. Önemi olan, 80'in öncesinden bugüne dek sosyalist ve emek hareketlerinin mücadele günü olan 8 Mart'ın bugün sadece soyut, apolitik (ve giderek anti komünist) bir kadınlık festivali haline dönüştürülmesi.
Ve bu liberal feministlerin suçu değil. Onlar kendi sınıfsal konumlarına ve ideolojilerine uygun olanı yapıyorlar. Bu, kadın hareketinde etkin davranmamakla kalmayıp bir kısmı liberal feminizme teslim olan sosyalistlerin sorumluluğu.
Meydanda tam da 8 Mart günü direnişini bitiren işçi kadın yok, iki yıldır allahın her günü dayak yiyen KHK direnişçisi kadın yok, katledilen, hapsedilen, yakılan kadın devrimci yok, emekçi kadın yok. (Hadi, yok denecek kadar az.) Sorarsan çok politik, çok solcu eylem. Hadi ya.
Birkaç kısıtlılıkla bitireyim: Alanda değildim (ve zaten alana girme "iznim" de yok), dolayısıyla internet verilerine dayandım, bunu da seçerek değil, Google ve Twitter'daki öne çıkma oranına göre yaptım. Alanın şurasında burasında başka emek sloganları vardır belki. "
Analizimi eleştirmek veya başka analiz yapmak isteyen olursa DM'den yazsın, 150 sloganlık listeyi paylaşayım.
Bu arada şu zincire onlarca menşın aldım, 4 madde halinde sıraladığım klişe ve zekâ pırıltısından yoksun söylem dışına çıkan en fazla 1-2 tivit vardı. Kolaylıkla ve zevkle diğerlerini yerin dibine sokabilirdim ama çok geride kaldılar, uğraşamayacağım.
threadreaderapp.com/thread/1103367…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Barış Yıldırım
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!