, 15 tweets, 6 min read Read on Twitter
Kan alla med intresse för vårdfrågor kolla in den här samlingen tweets jag nu ska skriva om effektiviseringskrav på vården och hur den flykt från vårdyrken vi ser kan förklaras med att regionpolitiker dränerar vården på resurser enligt samma mönster som i skolan?

Hoppas det.
Börja med att lyssna på det här korta inslaget om personalbrist på Skånes universitetssjukhus i Lund. Det finns för få narkossjuksköteskor och det gör att livsviktiga operationer måste ställas in.

Orsak: De som finns slutar i rask takt. sverigesradio.se/sida/gruppsida…
De slutar pga lågt löneläge och för mycket att göra. Vad styr löneutrymme och hur mycket personal man kan ha anställt på ett sjukhus? Budget! Här hittar du region Skånes budget för 2019. skane.se/siteassets/org…
Efter att budgeten räknats upp för löneökningar och andra kostnader lägger politikerna i region Skåne ett generellt effektiviseringskrav på två procent på all vård i regionen. Det betyder att vården får två procent mindre 2019 än vad vården borde ha för att driva verksamheten.
Hur mycket pengar blir det för Skånes universitetssjukhus? Det kan man se i SUS budget för 2019. Här hittar du den. skane.se/Public/Protoko…
Det här är ju snyggt. 2019 räknas SUS budget upp med 226 miljoner för att finansiera främst de anställdas löneökningar. Sedan tar politikerna tillbaka 188 av de miljonerna. Så när cheferna borde ges möjlighet att öka löner och antal anställda försämras istället möjligheten.
Men eftersom det finns avtal som säger att anställda i vården ska få löneökningar och eftersom personalbrist skapar press på löner uppåt måste chefer öka lönerna ändå. Men då får de som jobbar i vården finansiera det med mer att göra. Så då slutar de pga orimlig arbetsbelastning
Men det blir värre än så. Eftersom det finns underskott från tidigare år samt av andra skäl måste SUS hitta "effektiviseringar" (dvs skära ner) med 450 miljoner. Inte med det 188 miljoner som årets effektiviseringskrav är på.

Typ dubbelt så mycket som potten för löner ökar.
Men det kanske kommer massor av pengar nästa å?En ny procent i "effektiviseringskrav". Och året därpå 1,8 % till.
Hur tusan ska det gå till att hitta så här mycket besparing på sjukhusen i Skåne? Jo genom "kompetenta, stolta och engagerade medarbetare". Ursäkta men vad är det för skitsnack? Medarbetarna flyr vården pga usla villkor som beror på att politikerna lägger årliga besparingskrav!
Faktiskt ganska mycket tack vare @tsbalans skriver skoljournalister om det här. Om att krav på "effektivisering" ska skapa utrymme för löneökningar men att det inte fungerar utan att det istället leder till mer att göra och till ökad stress. Styrningen av vården är exakt likadan
Det finns vårdtwittrare som kanske kan hjälpa till att göra det för vården som skoltwittrare gjort för skolan. Jag och @asaplsnr kan budget. Vi vet hur man visar sånt här för journalister. Men vi orkar inte riktigt övertyga även vårdfack och vårdanställda som vi gjort med skolan.
Några som kanske är intresserade av detta är @matshogmark @thorneby @AgnesWold @Vardfokus @vardforbundet @komarb @PrintzAnders @SinevaRibeiro. Hjälp mig gärna med att pinga in andra vårdmänniskor. För det behövs djupare kunskaper om budget och styrning i vården.
Det är exakt samma sak som sker på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Här ett inlägg om Sahlgrenska. tankesmedjanbalans.se/rekordstora-be…
Och här ett inlägg om övriga sjukhus i regionen. tankesmedjanbalans.se/sjukhusen-i-va…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!