@EdamOrg Savunma Analisti Dr. Can Kasapoğlu : "#S400 tercihi, iyi bir hava savunma çözümü olmasına karşın, teknik nedenlerden dolayı iyi bir balistik füze savunma kabiliyeti sağlamayacaktır.
Ancak #S400'ü salt teknik parametrelerle açıklamak ve Ankara'yı eksen değişikliği ile itham etmek mümkün değil. #Türkiye'nin #NATO müttefikleri bu kararda büyük pay sahibi" Çünkü;
1) Kuzey Kore’den #Türkiye’nin komşularına füze teknolojisi konusunda yapılan kritik teknik bilgi (know-how) transferlerini biliyoruz.
Örneğin, 2005 senesinde #Suriye Arap Silahlı Kuvvetleri, #kimyasal ve biyolojik harp başlığı taşıyabilen, 700 km menzilli, Kuzey Kore menşeli Scud-D balistik füzelerini denedi.
Üstelik de bu denemelerde, kimyasal ve biyolojik harp yüklerinin atış vasıtaları için uygun olan ‘airburst’ yani havada infilak modu test edilmişti. Bu füzelerden birinin parçaları Hatay’a düştü.
2) Basitçe tekrar edelim mi? 2005 yılında, Kuzey Kore işbirliği ile üretilen, o dönemde Orta Doğu’nun kimyasal silah deposu olan #Suriye’nin envanterindeki en uzun menzilli füze, bir test sırasında #NATO üyesi ülkenin bir şehrine düştü!
Üstelik de #Şam yönetiminin haritalarında kendi sınırları içinde gösterdiği bir şehre, Hatay’a! Bundan iki sene sonra, #Estonya’da siber saldırılar gerçekleşti. Hemen ardından Tallinn, #NATO’nun siber savunma merkezi haline getirildi.
#Türkiye ise ittifakın füze savunma odak noktası yapılmadı. Yapılmalıydı, ancak yapılmadı...
3) 2011 senesinde #Ortadoğu’nun en büyük füze gücü olan #İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanları, #NATO’nun Kürecik, Malatya’da bulunan X-band radarını açıkça vurmakla tehdit etti.
Ortadoğu’da doğrudan füze saldırısı tehdidi altında olan tek NATO üyesi ülkenin kendi milli balistik füze savunma yeteneklerini geliştirmesine yönelik olarak yıllardır neden hiçbir kârlı teknoloji transferine ve ortak üretim fırsatlarına mazhar olamadığını merak ediyoruz elbette.
4) Her devletin bir hafızası var. Yukarıda belirttiğimiz tecrübelerin tümü, #Türk savunma planlamacılarında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Bu nedenle S-400 kararı, salt teknik parametreler ile açıklanamıyor ve anlaşılamıyor.
5) Basitçe anlatalım: PYD / YPG’yi korumak için, bir #NATO ülkesini ekonomisini çökertmekle tehdit etmek ve bunu sosyal medya üzerinden yapmak, transatlantik ittifaka ve bağlara zarar verir.
1950’lerde Kore’den 2000’lerde #Afganistan’a kadar on yıllardır Washington ile birlikte faaliyet göstermiş bir ülkenin, jeopolitik olarak PYD / YPG kadar kıymetli olmadığını hissettirmek de #NATO’ya zarar verir.
Ve tüm bunlar, bu ülkenin siyasi elitini, bir #Rus stratejik silah sistemi almaya karar verdiklerinde, kendilerine teknik olarak bunun çok da doğru bir karar olmadığını belirten uzmanları dinlemeyecek kadar kızdırabilir.
Çünkü söz konusu siyasi elit, belki de #S400’ün değil, YPG’ye giden silahların transatlantik ittifakı zafiyete uğratacağını düşünüyordur.
Belki de, Orta Doğu’da yaşanan hibrit harp trendlerini izliyorlardır ve bu silahların konvansiyonel ordulara nasıl riskler oluşturacağını görüyorlardır. Belki de, #Suriye’ye komşu olan tek #NATO üyesi ülkenin Suriye konusundaki görüşlerine kulak vermek gerekir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Edam's Defense Sight

Edam's Defense Sight Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EdamDefense

Apr 20
#PenceKilitOperasyonu birçok açıdan #TSK’nın yüksek muharip kabiliyetini göstermesi bakımından önemli. THREAD Dr. Can Kasapoğlu;
1) #pencekilit, Komando & Özel Kuvvetler unsurlarının uçar-birlik harekatı, topçu & SİHA işbirliği, MANPADS riski olan bir alanda taarruz helikopteri+
yakın hava desteği faaliyeti (ve dolayısıyla üst düzey askeri istihbarat hazırlığı), Türk Hava Kuvvetleri’nin hassas güdümlü mühimmat ile icra ettiği görevler ve kara birlikleriyle müşterek harekat koordinasyonu gibi kritik yetenekleri sergilemekte. 2) Daha da önemlisi #MSB+
tarafından yayımlanan bültenler, savunma bakanı ve kuvvet komutanlarının sürekli, taktik birlik komutanlarından pilotlara kadar varan bir muhabere faaliyeti içinde olduğunu gösteriyor. Komuta-kontrol kapasitesi üst düzeyde kurgulanmış ve müşterek niteliği vurgulanmış bir harekat+
Read 4 tweets
Apr 20
THREAD; The Turkish military’s cross-border counter-terrorism campaign in northern #Iraq.
1)The campaign targets the PKK & YPG terrorist network’s large operational bases at Turkey’s doorstep & logistics.
2) #Turkey’s defense minister Hulusi Akar personally oversees the effort+
+from the joint ops room of the Turkish Land Forces Command, according to the MoD press releases. 3) The CONOPS reflect sophisticated warfighting capabilities of the Turkish military (#TSK) overall. The AirPower, both manned & unmanned platforms, run high-precision salvos. Elite+
commando units & Special Forces detachments conduct air-mobile raids supported by attack helicopters of the army aviation. The Turkish artillery pounding their targets upon intelligence provided by drones. Only few #NATO militaries capable of such ops. beyond their borders+
Read 5 tweets
Apr 18
#RusyaUkraynaSavası yeni bir döneme girdi, bundan sonraki aşama nasıl izlenmeli? Thread, Dr. Can Kasapoglu 1) Konuya ilişkin iki temel, kategorik analitik hatayı değerlendirerek başlayalım. Bunlardan ilki, savaş öncesinde, #Rusya’nın #Ukrayna’da geniş çaplı bir işgal girişimi+
değil, ayrılıkçı bölgelerde, sınırlı, hibrit bir müdahale yapacağına ilişkin değerlendirmelerdi. Söz konusu analizlerin gözden kaçırdığı husus ise, Siloviki elitin jeopolitik mülahazası ve Rus yığınağının askeri mahiyeti idi. 2) Savaş çıktıktan sonra ana akım medyada Kiev’in 72+
saatte düşeceğine ilişkin analizler (belki de temenniler dememiz gerekiyor), #Rus - Çeçen savaşlarından öğrenilen derslerin iyi anlaşılamaması, Rus ikmal düzenindeki kronik zafiyetin görülememesi ve #Ukrayna mukavemetinin isabetle değerlendirilememesinden neşet etti. 3) Donbas+
Read 8 tweets
Mar 29
#Rusya, #Kiev taarruzundan vazgeçip çekiliyor mu? '1. Rus - Çeçen Savaşı' kendini tekrar mı etti? THREAD, Dr. Can Kasapoglu;
1)#Ukrayna'nın hızla düşeceğini öngören hatalı değerlendirmeler gibi, Rusya'nın tamamen kaybettiğini vurgulayan yorumlara da ihtiyatla yaklaşılmalı.+
2) Şurası kesin, #Rusya'nın, kuzey sektöründe verdiği kayıplara karşın ilerlemesi son derece sınırlı oldu. Başkent #Kiev, bir ay geçmesine karşın hala tam olarak kuşatılamadı. #Ukrayna'ya silah sevkıyatının önüne geçilemedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve halkı direndi.+
3) Gelinen durumun birkaç nedeni var. a) Güdümlü anti-tank sistemlerinin (#Javelin & #NLAW) taktik birliklerle oynak savunma yapan ve rezervleri seferber eden #Ukrayna için, Rus manevra birlikleri karşısında sağladığı asimetrik avantaj önemli idi+
Read 14 tweets
Mar 3
THREAD, #Ukrayna'da son durum değerlendirmesi, EDAM Savunma Prog. Analistleri Sine Özkaraşahin (@sineozkarasahin) ve Elif Karaalioğlu (@ekaraalioglu_ );

Kiev halihazırda, yoğun Rus baskısı altındadır. Başkent tren istasyonu bölgesine füze taarruzu icra edilmiştir, ++
ve büyük bir ısıtma boru hattı zarar görmüştür. Rus balistik füze taarruzlarının ve ateş-destek unsurlarının, kritik altyapıyı hedef alacak şekilde bir harekat tasarısı takip ettikleri müşahede edilmektedir. ++
Kuzey cephesindeki kilit bir başka bölge olan Harkov da, dün gece Rus güçleri tarafından yoğun bombardımana tutulmuştur. ++
Read 9 tweets
Oct 30, 2021
THREAD — Dr. Can Kasapoglu

1. Donbas'taki Ukrayna SİHA taarruzu iki kritik soruyu gündeme getiriyor. Birincisi, Türkiye, SİHA sattığı ülkelere ne ölçüde harekat bağımsızlığı tanıyacak? İkincisi, Türkiye, nasıl bir silah ihracatçısı olmak istiyor? ++
2) Harekat bağımsızlığının en stratejik unsurlarından biri mühimmat. Ukrayna'nın, Bayraktar TB-2 için ortak üretim talebi biliniyor. Teknoloji transferi politikamız ne olacak? Tr'den SİHA alan ülkelere mühimmat konusunda ne gibi imkanlar tanınacak? ++
3) Türkiye #SİHA teknolojilerini paylaşma hususunda ne kadar açık davranacak? Hangi kategoride ülkelere imtiyaz sağlanacak? Çerçeve NATO mu olacak, yoksa ikili ilişkiler mi? ++
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(