, 10 tweets, 2 min read Read on Twitter
A veure, tema Senat: és millor votar 3 noms d una mateixa candidatura o repartir creus entre els 3 primers de cada llista indepe? Per mi és evident que cal repartir creus, a província de Barcelona segur i a Tarragona gairebé segur també. Vaig a argumentar. Obro fil
La llei electoral fa que a totes les províncies es triin 4 senadors, independentment de la seva població.
Es trien els 4 noms més votats, independentment del partit que siguin.
Això fa que, si el votant del partit guanyador a la província no disgrega el seu vot i marca els 3 noms
Llavors és segur que s'emportarà els 3 senadors en disputa i el 4rt en joc se l'endurà la 2a força més votada. Per aquest motiu al Senat les majories provincials solen ser 75%a 25%.
Posem un exemple vàlid per les províncies de Tgna i de Bcn:
Dono per fet (malauradament) que la llista guanyadora al Congrés serà el Psc i la segona segurament Erc (el nom de la llista guanyadora o la segona és el menys important, només serveix com a exemple).
Doncs bé, suposem que el partit guanyador és "A" i el segon és "B".
Si al Congrés "A" treu 500mil vots i "B" treu 400 mil vots, si aquests electors són fidels a les 3 creus al Senat, voldrà dir que els 3 senadors d "A" treuran cadascun 500 mil vots i els 3noms de "B" 400 mil cadascun. Llavors està clar, es trien els 4 més votats, això és 3 "A" i
1 per "B". El 75-25% que dèiem abans. Com aconseguir que la 1a força no tregui els 3 senadors? Doncs repartint les creus: si al primer nom de la candidatura "B" el voten tots els seus treu els 400mil vots que dèiem, però si també és votat per la llista "C" i la llista "E",
Llavors el primer nom de candidatura "B" pot sumar els 400 mil vots "naturals" seus més els (exemple), 100 mil vots de "C" i 50 mil d "E". I sumaria 550 mil i per tant passaria davant dels 3 noms d"A".
Si fem això amb els primers noms de les candidatures "A", "C" i "E", totes
elles superen clarament n vots els més votats d "A" i per tant "A" només s'emportaria el 4rt senador. És a dir, capgirem el 75-25% de senadors que dèiem abans.
Per tant és evident, caldria dividir creus en les províncies on l independentisme aquest diumenge no sigui 1a força
I això és Tgna i Bcn. Si voteu per Girona o Lleida segurament la candidatura "A" sigui indepe i per tant votar els 3 noms de la mateixa llista pot fer-los sortir triats a tots 3.
Però a Bcn o Tgna no dividir vot vol dir que segur se'ls emporta el Psc, sempre i quan creieu com jo
que en aquestes 2 circumscripcions (repeteixo, per desgràcia), la força "A" serà el Psc.
Espero haver ajudat i que s'hagi entés. I merci als qui hagueu llegit tot aquest rollo 🤣🤣
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Xavier Miralles 🎗
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!