, 49 tweets, 14 min read Read on Twitter
🙏ஓம் நமச்சிவாய🙏
#RT #veda #Sanātanadarma #Thread
வேதங்கள் இந்து மதத்தின் புனித நூல்களாகும்.அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பல சகாக்களால் இயற்றப்பட்டனர்.வேதங்களில் சில பாடல்கள் 5000-6000ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்தவையாக இருக்கலாம் அல்லது அதனினும் பழமைவாய்ந்தவையாக இருக்கலாம்.
வேதங்களில் சில பாடல்கள் 5000-6000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்தவையாக இருக்கலாம் அல்லது அதனினும் பழமைவாய்ந்தவையாக இருக்கலாம். நம் முன்னோர்களின் நம்பிக்கை, வேதங்கள் நித்தியமானவை மற்றும் பிரம்ம உலகத்தின் உயர்ந்த பகுதிகளிலுள்ள நித்திய அதிவுகளாகும்.
உலகின் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சுழற்சியின் தொடக்கத்திலும் அவை வெளிப்படுகின்றன.மனிதர்கள் தங்கள் அத்தியாவசியத் இயற்க்கை தன்மையை அறிந்துகொள்ளவும், இவைகள் மக்களுக்கு வரையருக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையிலுள்ள பிணைக்கப்பட் ஆன்மாவிலிருந்து(ஜீவாத்மா)
அவர்களின் நித்திய நிலையிலுள்ள விடுவிக்கப்பட்ட ஆன்மாக(பரமாத்மா)
அதுமட்டுமில்லாது மனிதர்களுக்கு இறைவனின் சக்தியை செயலாக்கி மரணம் , நோய் போன்ற இந்த மரண உலகத்தின்(mortal world) பிரச்சனைகளை திர்கிறது.
எனவே, உலகின் பொருள் மற்றும் ஆன்மீக நல்வாழ்விற்காக அவை மதிப்புக்குரியதாக கருதப்படுகின்றன.
வேதா என்ற வார்த்தை மூல(roots) வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது, "வித்" என்பது "தெரிந்த பொருள்". எனவே, வேதமானது அறிவு என்பதாகும். பாரம்பரியம் படி, வேதங்கள் உத்வேகம் கீழ் பல சகாக்கலால் உருவாக்கபட்டது. எனவே, அவர்கள் மனித கண்டுபிடிப்பு (அமுௗருஷ்யம்) இல்லை, ஆனால் கேட்டு வந்தவைகள்(ஸுருதி
அவை இயற்றப்பட்டதிலிருந்து, வேதங்கள் தூய்மையானதாக இருந்தன, மேலும் சிதைவுகளினுள் சிக்கவில்லை.
வேதாகம நூல்கள் பெரியவை மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களையும் கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பாடலும் நீண்டது மற்றும் பல வசனங்களைக் கொண்டிருக்கிறது.
அதன் சிறப்பான அம்சங்களில், இந்து மதம் சமநிலையான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுத்து, மனித வாழ்க்கையின் நான்கு பிரதான நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது மத கடமைகள், செல்வத்தை சம்பாதித்தல்,
மகிழ்ச்சியை நாடுவது, விடுதலையை அடைதல்(முக்தி).
நான்கு இலக்குகளை மக்கள் உணர வேதங்கள் உதவுகிறது. அவர்களின் வாழ்வின் முதல் பாதியில், பொருள் சார்ந்த இலக்குகளைத் தொடரலாம், தெய்வங்கள், குடும்பம் மற்றும் கீழே உள்ள இந்த இறக்கும் உலகினுலுள்ள சமூகத்திர்க்கு சேவை செய்யலாம், மற்றும் இரண்டாவது பாதியில், அவர்கள் ஆன்மீக இலக்குகளைத் தொடரலாம்
தியானமார்கத்தை வழிவகுத்து மற்றும் உன்னதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து உயர்ந்த உலகமான சொர்க்கத்திற்கு மேலே செல்லலாம்.
வேதங்கள் இந்த முயற்சிகளிலிருந்தே அவர்களுக்கு நன்றாகவே சேவை செய்கிறது.
எனவே, நமது ஹிந்து பக்தர்களின் மிகுந்த மதிப்பில் பெரிதும் போற்றப்படுவதால் மக்களின் எல்லா வாழ்க்கை முயற்சிகளிலும் வேதங்கள் நமக்கு கைகொடுத்து உதவுகிறது.
வேதங்கள் மொத்தம் நான்கு. முதலில் மூன்று வேதங்கள் மட்டுமே, இது மூன்று வேதங்களில் (வேதத்ரயா) அறியப்பட்டது.
நான்காவதாக பின்னர் ஓன்று சேர்க்கப்பட்டது.ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம் மற்றும் அதர்வனவேதம் ஆகியவற்றின் வரிசையில் நான்கு வேதங்கள் உள்ளன. சில அறிஞர்கள், இந்த இரண்டு வேதங்களான, ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் ஆகியற்றை வேதங்களின் கீழ் வரும் வரலாற்று வேதங்கள் (இத்திஹாவாச வேதங்கள்)
எனக் கூறப்படுகின்றன. இருப்பினும், வேதாக்களின் பொதுவான வரையறைக்குள் அவற்றை உள்ளடக்கியதாக முடியாது. ஒவ்வொரு வேதமும் நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, சம்ஹிதாஸ், பிராமணாஸ், ஆராணயகாஸ் மற்றும் உபநிடதங்கள். வரலாற்று ரீதியாக,
சம்ஹிதாஸ் முதன்முதலில் பிராமணர்களால் ஆனது.
ஆரண்யங்கள் மற்றும் உபநிடதங்கள் பின்னர் வந்த வேத காலத்திற்குச் சொந்தமானவை, இருப்பினும் அவற்றின் சில பகுதிகளை முன்பே உருவாக்கியிருக்கலாம் என்று எனப்படுகிறது.
சம்ஹிதாஸ்
சம்ஹிதாக்களில் உள்ள பாடல்கள்(hymns) தியாக சடங்குகள் மற்றும் வேத விழாக்களில் இதை தானமாக, பிரார்த்தனையாக மற்றும் கடவுளுக்கு அழப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவைகள் மிகப்பெரிய நூல்கள். ஒவ்வொன்றும் நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களைக் கொண்டிருக்கிறது,
இவை மீண்டும் பல வசனங்களுடன் நீண்ட வரிகளில் உள்ளன. நான்கு வேதங்களில் பழமையான சம்ஹிதாக்கள் ரிக்வேதம் மற்றும் சாமாவேத்தினுடையதாகும் , இவைகள் 1017-1028 மற்றும் 1549-1820 பாடல்களில் உள்ளன. ரிக்வேதத்தின் கீதங்கள் ரிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, இவை பாடும் பாட்டுகள்.
சாமாவேதத்தின் பாடல்கள் சாமன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவற்றின் கவிதை மற்றும் தாளத் தரத்தின் காரணமாக சத்தமாக கணீரேன்று பாடியுள்ளார்கள்.
யஜுரவேதம்
யஜுரவேதத்தில் உள்ளது யஜுஸ், மாய சூத்திரங்களை கொண்டுள்ளது. இது இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளன, வெள்ளை யஜுர்வதம் மற்றும் கருப்பு யஜுரவேதம் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் பாடல் வரிகள் மட்டுமே உள்ளன, அதே நேரத்தில் பிந்தையது,
அது இரண்டும் மிகப் பழமையானதுமாகும், உரைநடை மற்றும் வசனங்களைக் கொண்டிருக்கும். வேத தியாக சடங்குகள் பல உள்ளன. அவற்றில் சில மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் முன் தயாரிப்பு நிறைய தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் பல பூசாரிகளின் பங்கேற்பைக் கோருகின்றனர்,
ஒவ்வொன்றும் சடங்கின் குறிப்பிட்ட அம்சத்தை கவனித்துக்கொள்கின்றன. சிலர் தொடக்கத்தில் பங்கேற்று அறிமுக பாடல்களைப் பாடுவர். சிலர் அழைப்பைச் சத்தமிடுவதற்கு நடுவில் கலந்துகொள்கிறார்கள்,
சிலர் தெய்வங்களிடமிருந்து விடைபெறும் பொழுது பிரசாதங்களையம் மற்றும் நிறைவேற்றல்களையும் செலுத்தி, கடவுளுக்கு விடைக்கோடுக்கும்படி பங்கேற்கிறார்கள்.பிரதான பூசாரியை பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். அவர் நடவடிக்கைகள் போது அமைதியாக இருந்து,
அது சரியாக செய்யப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் ஒரு கண்காணிப்பார்.
நீண்ட காலமாக, அதர்வவேதம் ஒரு வேதமாக கருதப்படவில்லை. உண்மையான வேதங்கள் மூன்று மட்டுமே. நான்காவது வேதம், பொருள் மற்றும் அணுகுமுறைகளில், மற்ற மூன்று விஷயங்களில் வேறுபடுகிறது.
இதன் குணாம்சமும் நடத்துமுறையும், வேதங்களை விட தந்திரங்களில் இது நெருக்கமாக இருக்கிறது.மற்றும் இதில் மொத்தம் 73 பாடல்கள் உள்ளன அது 20 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தங்களை காக்கவோ அல்லது பிறரை ஏமாற்ற, காயம் விளைவிக்க, மற்றும் எதிரிகளை எதிர்க்க இந்த வேதங்கள் சொல்லப்படும்.
பிராமணர்கள்
இதில் வேத பலிகளும் சடங்குகளும் கட்டமைக்கப்படுகின்றன, மேலும் விவேகத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கவில்லை. ஒரு பூசாரி கடமைக்கு முழு நடைமுறையையும் கடந்து செல்ல வேண்டும், பிரசாதங்கள் மற்றும் பிரார்த்தனைகள் கடவுளை அடைகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்,
ஆச்சாரியர்களின் நன்மைக்காகவும், தியாகத்தின் புரவியாளர்களுக்காகவும் திட்டமிடப்பட்ட விளைவை உருவாக்குகிறது. தினசரி தியாகங்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள வழிபாட்டு முறை வேதங்களைப் பற்றிய குறைந்த அறிவைக் கொண்ட தனிநபர்களால் செய்யப்படலாம்,
முக்கியமான வேத விழாக்களை தகுதியுடைய குருக்கள் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். செயல்முறை, விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை நீங்கள் அறியவில்லை என்றால், நீங்கள் தவறுகள் செய்து கடவுளின் அதிருப்திக்கு ஆளாகி விடுவோம். பயிற்றுவிக்கப்பட்ட குருக்கள் அவர்கள் செய்யும்போது கூட,
பாரம்பரியம் ஒரு தலைமை பூசாரி (பிராமணன்) மேற்பார்வையிட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டுள்ளது, தியாகம் முடிந்தபிறகு,
பரிகாரச்சடங்கு நடத்தி தங்களில் யாரேனும் ஒருவரோ இல்லை இந்த யாகத்தை பொருப்பெற்றவரோ தவறு செய்திருந்தால் மன்னிப்பு இறைவனிடம் கேட்க்குமாறு நடப்பார்கள்.
பிராமணர்கள்(பிரமாணாஸ்) என அறியப்படும் வேதங்களின் இரண்டாம் பாகத்தில் சடங்குகளை எவ்வாறு செய்வது என்பது பற்றிய அறிவு உள்ளது. ஒவ்வொரு வேதாவும் அதன் சொந்த பிராமணர்களைக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் துணை நூல்களாக பணியாற்றுகிறார்கள், .
மேலும் அறிவுரைகளைக் கொண்டவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் அதிகாரத்தையும் அறிவையும் கொண்ட சடங்குகளை நடத்துகிறார்கள். அவர்கள் பெரும்பாலும் உரைநடைகளில் இயற்றப்பட்டு, விஞ்ஞானப் பணிகளின் செயல்முறை மற்றும் நடைமுறை அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
சில பிராமணர்கள் ஆன்மீக மற்றும் தத்துவார்த்த மதிப்பின் காரணமாக உபநிடதங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆரண்யகாஸ்(Aranyakas)
வேதத்தின் மூன்றாவது பகுதி அரண்யகாஸ் என்று குறிக்கிறது. இன்று, முதல் மூன்று வேதங்களைச் சேர்ந்த ஏழு அராண்யாக்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன. மீதமிருந்ததெல்லாம் அழிந்தது, அதர்வவேதத்தின் ஆரண்யகாஸ் என்று ஏதும் இல்லை,
அது வனவாசத்தின்(forest dwelling ) வழிமுறை என்பது ஒரு வேதாமாக அறியப்பட்ட காலத்தினால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம்
இதன் பெயற்படியே இது காடுகளின் புத்தகமாகும். பழமையாக
காட்டில் வசித்து தங்கள் செய்து மோக்ஷத்தை அடைய காட்டில் வாழ்ந்ததுறவிகள் மற்றும் யோகிகளுக்கு நல்ல வழிகாட்டியாக இருந்தது
அங்கு இருந்த துறவிகள் அனைவரும் சாதுக்கள் மற்றும் தன் இல்லற வாழ்கையைத் துறந்தவர்க்களாகவும் எள்ளதையையும் தள்ளிவிட்டு காட்டினுள் தனித்து வாழ அவர்களுடைய வர்ணஷரமா(varnashrama) பின்பற்றி அடுத்த கட்டத்திற்கு தாயாராக ஆரம்பிப்பார்கள்.
ஆரண்யகாஷிலுள்ள வேத அறிவின் வழக்கங்களை பெரிய விதுமுறைகள் இல்லாமல் தனிமையாகவும் அல்லது தனித்துவமாகவும் செய்யலாம். ஆரண்யகாஸ் சம்ஹிதாவைபி போல தத்துவ மற்றும் துல்லிய அம்சங்களாலான வேத தியாக மற்றும் தியான நடத்தைகளும் இதில் இல்லை.
இதில் நபியும் பத்தி(paragraph)
வேத சடங்குகளின் அடையாள நுண்ணறிவு மற்றும் மாய மற்றும் ஆன்மீக முக்கியதித்துவத்தின் முக்கிய கருத்துக்களை தந்து மற்றும் சுயாரிவு, பிரம்மன், மூச்சு, முக்த்தி, மறுபிறவி என்னும் கருத்துக்களையும் கொண்டுள்ளது.
உபநிஷத்துக்கள்
உபநிடதங்கள் வேதங்களின் நான்காம் பகுதியாக உள்ளன. வேதங்கள் கடைசி அல்லது இறுதி பகுதிகள் என்பதால் அவை வேதாந்தா (வேதம் + ஆண்டா) என அழைக்கப்படுகின்றன, அதாவது வேதங்களின் முடிவு. உபநிஷதம் என்றால் அருகில் உட்கார்ந்து என்று பொருள்.
அவை அனைவருக்கும் வெளிப்படுத்த முடியாத இரகசிய அறிவைக் கொண்டிருப்பதால் அவைகள் அப்படியே அழைக்கப்பட்டன. பண்டைய காலங்களில் ஆசிரியர்கள் இரகசியமாக தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி உறுதிமொழி ராஸ்யத்தின் உறுதிமொழியாக எடுப்பார்கள்.
தற்போது சில நூறு உபநிஷதங்கள் புழக்கத்தில் உள்ளன. அவைகளில் சில மற்றும் பழமையானவை மீதி உள்ளதேல்லாம் சில நாட்களுக்கு பிறகு சேர்க்கப்படுகிறார்கள். இன்று நமக்கு கிடைக்க உபநிஷதங்களில் பெரும்பாலானவை பண்டைய தொகுப்புகளிலிருந்து வரும் வசனங்களின் துண்டுகள் அல்லது வசனங்கள்.
ஒரு சில பெரிய உபநிடதங்கள் மட்டுமே அப்படியே வாழ்ந்தன. பல சிறுபான்மையான உபநிடதங்கள் பின்னர் பல்வேறு பள்ளிகளிலும், பிரிவினரிடத்திலும் பின்பற்றுபவர்களிடமிருந்து வெவ்வேறு நேரங்களில் இயற்றப்பட்டன. அவைகள் முந்தைய உபநிஷதங்களின் அவசியமான சுருக்கம்.
யோகா அல்லது மோக்ஷம் போன்ற குறிப்பிட்ட பாடங்களுடனான சில கூறுகள், சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் எழுதப்பட்டது.
உபநிஷதங்கள் பிரம்மன், ஆத்மான், விடுதலை, மறுபிறப்பு, அழைப்புகள், மரணத்திற்குப் பின் ஆன்மாக்களின் பயணம், பல்வேறு உடல் உறுப்புகள் மற்றும் நுட்பமான உடல்கள், தியானம், சிந்தனை, அழியாமை, உருவாக்கம், உணவு, சடங்குகள், மயக்கங்கள்,
முதலியவற்றின் இரகசிய அறிவு பண்டைய இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நாட்களை அவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள், மனித உயிரின் மிகச்சிறந்த அம்சங்களைப் பற்றி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவைகளை சிந்தித்து, மனித இயற்க்கை உல்லமையை பற்றி த்யானித்தது ஜொலித்தார்கள்.
அவர்கள் தரிசனத்தின் ஆழத்தையும், அறிவாற்றலையும், அவைகள் பார்வை, உளவு மற்றும் இவைகளை கண்டுபிடித்த சகாக்களின் அறிவையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
நிறைய உபநிஷத ஞானங்களின் அடையாளம் அவளவு எளிதாக புரியாது.
குறிப்பாக, பிரஹதாரன்யக மற்றும் சண்டோகிய உபநிஷதங்கள் போன்ற ஆரம்பகால பழக்கவழக்கங்களின் சடங்கு அடையாளங்களில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. சடங்குகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தின் துல்லிய மற்றும் நடைமுறை அம்சங்களை நீங்கள் அறிந்தால்,
அவர்களின் அடையாள அல்லது உண்மையான அர்த்தத்தை நீங்கள் தெரிந்தால் மட்டுமே உங்களால் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

பல புனித மந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் உபநிடதங்கள் விளக்கியுள்ளன, ௐ போன்ற தூய்மை மந்திரம் மற்றும் காயத்ரி மற்றும் உத்கிதாஸ்(utgitas).
தெய்வங்கள் எவ்வாறு தெய்வீகச் சடங்குகளின்போது தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் அவர்கள் எவ்வாறு உணர்த்தினார்கள் என்பதையும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவர்கள் பல உலகங்களின் அண்டவியல் முக்கியத்துவத்தை முன்வைக்கின்றனர், மற்றும் உயர் மற்றும் குறைந்த அறிவின் முக்கியத்துவம்,
அறிவிற்கும் தயாரிப்புக்கும் பல்வேறு பிரம்மவிதிகளும், இயற்கைப் பண்பும், குணங்களின் நாடகமும் போன்றவற்றின் முக்கியத்தை கூறுகின்றன. மிகமுக்கியமாக அவர்கள் யோகா மற்றும் தியான சடங்குகளின் மாதிரி, தியானம் மற்றும் தந்திரம் போன்ற தியான நடைமுறைகள் பற்றி மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குகிறார்கள்
இப்பதிவில் ஏதேனும் பிழை இருந்ததால் மன்னிக்கவும், மேலும் கீளே கமென்டில் பதிவு செய்யும்ங்கள்.
🙏மிக்க நன்றி🙏
இதில் உள்ள வேத அர்த்தங்கள் சொன்னத்தின் காரணம், நாம் இனிமேலாவது விழிப்புணர்வோடு
செயல்படவேண்டும். நம் தர்மத்தை நாம்தான் விடாது கடைபிடிக்கவேண்டும்.
🙏நமச்சிவாய🙏
இதில் வரும் இமேஜ் அனைத்தும் நம் கலாச்சாரத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு தெரிவியுங்கள் பகிருங்கள். இதற்கும் இமேஜூகுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாததுமாத்ரி இருக்கும், ஆனால் நம்மை பற்றிய அறிவை நாம் முதலில் அறிந்து, வழர்ப்போம்.
இப்படிக்கு
ருத்ரதேவ்
🙏
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to RudraDev
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!