@alarmphone Profile picture
Jun 1, 2019 4 tweets 2 min read Read on X
Μέσα σε 2 εβδομάδες από 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου, το Alarm Phone ειδοποιήθηκε για 9 βάρκες που διέτρεχαν κίνδυνο στο #Αιγαίο με πάνω από 300 άτομα. Image
βάρκες εκδιώχθηκαν και δέχθηκαν επίθεση στη θάλασσα από άντρες με μάσκες, και επέστρεψαν στην #Τουρκία - "Τα παιδάκια ούρλιαζαν όταν είδαν τους άντρες με τις μάσκες", μας είπε ένας επιζών.
Από τις λοιπές 7 βάρκες, 6 διασώθηκαν προς Ελλάδα ενώ μία διασώθηκε προς Τουρκία. Μπορείτε να βρείτε σύντομες περιλήψεις από τις 9 περιπτώσεις κινδύνου ακολουθώντας τον σύνδεσμο: facebook.com/watchthemed.al…

#safepassage
#refugeesGr
@refugeesgr
Διόρθωση: 2 βάρκες εκδιώχθηκαν

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with @alarmphone

@alarmphone Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @alarm_phone

Mar 11, 2023
🆘! 47 lives at risk in the Central Med!

Alarm Phone is contact with 47 people in a boat adrift who fled from #Libya. Weather is extremely dangerous and immediate rescue is needed!! Image
The merchant vessel BASILIS L is on its way to the boat in distress in order to assist the 47 people. However, we fear that it will return the people to #Libya. They need to be brought to a place of safety, not to the torturous conditions of Libya! Image
Pullback in the making!!!

The merchant vessel #BasilisL reached the boat but is only monitoring it until the sc Libyan Coastguard arrives to force the people back to #Libya, where they had tried to escape from.
Stop this pullback! They need to be brought to a place of safety!
Read 10 tweets
Dec 14, 2022
"Bonjour mon frère, nous sommes dans un bateau et nous avons un problème, s'il vous plaît aidez-nous. Euh, il y a des enfants, des familles - il y a de l’eau qui rentre (dans le bateau) - nous n'avons rien pour le sauvetage pour la sécurité. " @Utopia_56

alarmphone.org/fr/2022/12/14/…
Le fait que la position initialement donnée par les personnes en détresse était proche de la ligne séparant les eaux françaises et britanniques soulève des questions urgentes sur la coopération entre les services de secours pour effectuer le sauvetage de ce bateau.
Nous tenons à reconnaître les efforts de tous les acteurs de la recherche& sauvetage dans la Manche, dans ce et bien d’autres cas. Il reste néanmoins une question : pourquoi ces 43 personnes et des milliers d'autres ont-elles été obligées d'entreprendre un si dangereux voyage ?
Read 4 tweets
Dec 14, 2022
🚩Alarm Phone Statement on the deadly incident in the #Channel today.

“Hello brother we are in a boat and we have a problem please help. Uh, we have children and family … water coming ... we don't have anything for rescue for ... safety.” @Utopia_56
alarmphone.org/en/2022/12/14/…
The fact that the position of the initial rescue operation was on the border line between French and British waters raises urgent questions on the cooperation of the Coastguards to make sure this boat was rescued.
While we ought to recognise the efforts of all search and rescue actors in this case and over the past months in the Channel the final question remains: why were these 43 people and thousands of others forced to make such a dangerous journey?
Read 4 tweets
Dec 8, 2022
🆘 Relatives informed us about a group stranded on an islet on #Evros river. The position they sent shows the people on #Greek territory. On the phone, the border guard station of #Soufli promised a quick rescue. We have no direct contact with the group & hope help is on its way! Image
The officer on duty of the border guard station in #Soufli told us on the phone that they have sent a team to the location but could not find the people. In the past, this line was used to cover up #pushbacks. We are worried - where are these people?
The people called us directly today & appear to be on the Greek bank of #Evros river. They report they are ~40 people incl. 10 children & 16 women, many with serious medical conditions. They say that 2 persons went missing during a #pushback & a woman could give birth any moment.
Read 21 tweets
Aug 13, 2022
🆘~70 people adrift in Malta Search and Rescue zone!

Alarm Phone alerted RCC #Malta via email, but, once again, they are not reachable on the phone. The people in distress report that the engine stopped and that they need rescue urgently! Don't waste time, rescue now!
The approximately 70 people were able to restart their engine but have now run out of fuel! They report that one person on board has died, just 25 nautical miles from the Italian SAR. We have alerted authorities several times already - rescue is needed urgently!
🚩Don't forget them at sea!

The ~70 people called us again, nobody came to rescue them yet. The people are suffering as they don't have food and fuel is out as well. We urgently demand to rescue the group to prevent a tragedy at night!
Read 4 tweets
Aug 7, 2022
Overnight, the situation became even worse. More people were pushed back to the islet & the group now consists of 70 people. The people reported shootings from border authorities. They still cannot move away from the islet & are exhausted.
We also contacted @Frontex which is active in the region, and asked how they address this situation. We received no answer. Once more, Frontex backs up their partners & their murderous practice.

End the blockade - let them move!
This group continues to be subjected to all kinds of physical & psychological violence. In their last message that came in over night, they report: 'Hell is really here. A little girl died today. She was stung by a scorpion. We couldn't do anything'.

#StopBordercrimes
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(