Profile picture
, 12 tweets, 3 min read Read on Twitter
DTH'lar satılıyorrr, satılıyorrrrrrr, SAAAT-TIM! 😈

Bu konudaki sallamasyonlar artık katlanılmaz boyuta geldi. Bir kısmını (ekli akışta) düzelttiğimi zannetmiştim ama yetmemiş. Bir de kaportacı Alişen ustaya anlatmayı deneyelim. O da etrafına anlatsın...

-İzahatname-

1. Bankada vadesiz 57 bin TL param var. Kafama esti, internet bankacılığından 10 bin dolara çevirdim.

2. Banka bunu bana hayali olarak satıp hiçbir şey yapmadan beklerse; 10 bin dolar KISA pozisyona geçer. Sorun YOK; özsermayesinin %20'sine kadar açılabilir.
NOTLAR

2a) Bankalar BDDK'ya sahte veri iletiyorsa & BDDK hatalı açıklıyorsa / TMSF yandan yandan kıvırıyor / TCMB "sen dur ben satarım!" diyorsa; diyecek lafım yok. Açıklanan resmi verilerin DOĞRU kabulüyle işleyişini aktarıyorum. Yunanistan veya İmarbank örnekleri öbür tarafta.
2b) Pozisyon = kur riski ≠ nakit riski. Bankanın kurdan zarar etmesiyle nakdin kasada olması AYRI; karıştırmayınız. Nakit sıkışıklığı ayrı, negatif özsermaye ayrı. Biri diğerine neden olabilir diye, aralarına eşittir koymayınız. Kasada duran nakit MALİYET demektir. Hatırlayınız.
3. BDDK raporuna bakıyoruz. Bankalarda döviz pozisyonu kısa değil, UZUN! Demek ki benim banka bu 10 bin doları bir yerlerden ters pozisyonla kapatmış. Hadi benimkini yapmadı. Hasan ustanın, Nadide ablanın, Thomas dayının!? Verileri doğruysa; hepsini aynı anda açık bı-rak-mı-yor.
Nasıl?

3a) Spottan kapatabilir. Hani benim ilk yatırdığım TL vardı ya, onu doğrudan dolar satıcısı bankaya EFT yaparak. Bu en temizi. Zira bankaya dolar nakden gelir. Böylece komplo teorisyenleri üzülür. Sonra doları ne yapacak? Ya yine KREDİ verecek veya swapta kullanacak.
3b) Türev ürünle (future, forward vs) kapatır. Lakin bunun TAŞIMA maliyeti var. Madem EFT yapmadı, TL'yi elinde tutuyor, faizini de paşa paşa öder. Küresel sistem çökmedikçe a şıkkından ciddi bir farkı da olmaz. (Türev kaka! diyorsanız bankada işiniz ne, dövizciden al kasaya at:)
3a+b) İlk başta spottan almaz. Elindeki fazla dövizleri gider swapla TL'ye çevirir. Sonra spot $ alır. Kur veya likidite riski almamış olur. Bunu yaptığında bilançonun içiyle dışı biraz oynaşır. Bunu anlamayan da "ülkeye giren $ şu kadar ama alınan DTH bu kadar" diye saçmalar. 🐌
4. KISA POZİSYON, kur fırlarsa zarar etmek demektir. Pozisyonu vaktinde kapayan banka, ben dolar aldım diye zarar etmez. Bunu bir elde tutun hele. Gelelim "paramı geri istersem çekebilir miyim?" mevzusuna... Bunu ister dolar ister TL ister Galactica kübiti olarak talep edin...
Sistem herkesin aynı anda NAKİT çekmesine imkan ver-mez. Bankalar 100TL para toplar. 10TL MB'ye ZK yatırır. 85'ini kredi verir. Kalan 5'i nakit tutar. Krediler 2-10 yıl vadeli verildi, GİTTİ. Onlar ödenmeden sistem herkese nasıl parasını geri versin! Karşılıksız para sistemi bu.
Şimdi... bizim bankalarda nakit çok azmış. Monako veya Kanada bankalarında da öyle! Banka sizden parayı kredi vermek için alıyor. DTH'lar satılıyorsa, TL mevduatlar BİN kere satılıyor yahu. Derdinize bir karar verin önce! Kur riski mi?Likidite riski mi? Bankaların kredilerinin...
batması sonucu, bankanın sallanması (kredi) riski mi? Hepsi mümkün. "Risk az" diyen YOK. Ancak... Bu riski tartıp, dengelemeye çalışmaya da BANKACILIK deniyor. O risklerden "elma"yı alıp, "orangutan"la eş tutup, "kemençe"nin üstüne bindirenlerle mücadelemiz devam edecek. #
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to beş.yüz.yedi
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!