Profile picture
, 6 tweets, 3 min read Read on Twitter
1836'da Illinois nehriyle Michigan gölünü bağlayacak 100 millik bir kanal yapılmaya başlanır. 2 metre bile derinliği olmayan bu göleti yapmak eyaleti neredeyse iflas ettirir ancak 1848'de yapımı biter. O arada etrafında arsa rantı bile oluşur. Aynı yıl Chicago trenyolu da biter.
Aynı anda gelen bu 2 ucuz ulaşım yolu; tahıl, kereste, tuz ve hayvan trafiğinde patlama yaratır. Bunu fırsat bilen 82 işadamı "neden boş oturuyoruz" diyip bir ticaret odası kurarlar. İlk başta boş boş otururlar 😅 Hatta üyeler gelsin diye ücretsiz içki ve abur cubur verirler.
Fakat bollaşan emtia, hızlı bir şekilde el değiştirme ihtiyacı duyar ve Chicago Board of Trade aracılık yaparak işlem hacmi kazanır. Tahıl o kadar bollaşır ki, çiftçi asansöre yüklerken alındı belgesini alıp uzaklaşır. Artık alıcı, satıcıları görmemektedir; ürünler standartlaşır.
Bir noktada artık asansöre binmesi beklenmeden "gelmek üzere" olan ürünlerin belgeleri işlem görmeye başlar. FUTURE ismi verilen bu kontratların piyasasını yapan aracılara plunger (spekülatör) denir. Bunlardan bazıları sahte asansör alındı'ları satar; bunlara da "operatör" denir.
Fiyatların sürekli oynaması ve açığa satışların iflaslar yaratması; halkı galeyana getirir. Borsa binasını basmayı bile denerler. Anti-manipülatif kurallar getirilse de türev piyasa çok sevilmez. "Salon (pit) sadece 20 metre eninde, ama cehenneme gidiyor!" diye bir söz de vardır.
Yıllar içinde pek çok borsa "sesli müzayede", yani bağırarak işlem yapan brokerlardan elektronik ortama geçer. Hızla katlanan işlemler sayesinde, asansör alındı'larından 100 yılda $600 trilyonluk türev hacimlerine gelinir. CBOT ve birkaç borsada bu kaotik ortam yine de sürüyor. #
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to beş.yüz.yedi
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!