, 167 tweets, 172 min read Read on Twitter
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Zwingen kann man keine Liebe.
Svoje ću srce otvoriti toj opciji nakon što me svaka od njih odblokira, te izgovori sljedeće riječi: "Odričem se Queera, i svih djela njegovih (LGBTIQ in primis), i svega sjaja njegova. I kao kći se razmetna vraćam Patrijarhatu".
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U međuvremenu pokušavam pretpostaviti seksualnoidentitetski status osobe imena Igor Ilić. Igor Ilić je osoba rođena kao žensko, predstavlja se kao >>trans-muškarac<< (a ne kao "muškarac").......
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Ista je osoba svojedobno imala crowd-funding kampanju za >gornju operaciju<, međutim link sada pokazuje Error 404:
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Ovdje je veoma zanimljiv članak o >>trans<<-problematici (=fuzija dviju posve različitih problematika - transseksualnosti i transrodnosti) i problemima >>trans<<-osoba (=fuzija dviju posve različitih kategorija - transseksualnih i >transrodnih< osoba): citymagazine.rs/clanak/zivot-u…
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Članak je objavljen 11. 2. 2018. Tu saznajemo da Igor Ilić počinje >prilagođavati spol< oko 2014. godine.
Nadalje, vrlo je zanimljiv dio označen žutim, iz kojeg se vidi da tom prilikom Igor Ilić nastupa iz čiste TRANS-RODNE (a ne recimo trans-seksualne ili feminističke pozicije:
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Po meni dostupnim informacijama (NE UZIMAJUĆI JOŠ U OBZIR OVAJ PODCAST -analiza malo kasnije!), Igor Ilić je:
-seksualnoidentitetski: ženska žena koja se predstavlja kao >trans-muškarac< (dakle >transrodna< osoba)
-ideološki: Slovo T (Trans-Rodnost).
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust SLIJEDI ANALIZA PODCASTA.
U raspravi, u kojoj sudjeluju @CyberWanderlust, Igor Ilić i @JelenaLalatovic kao voditeljica pokušava se odgovoriti na pitanje jesu li feminizam (kao pokret za žensko oslobođenje) i trans-aktivizam jedna borba, ili su to dvije borbe.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Povod za raspravu jesu učestali konflikti na relaciji dijela transrodne zajednice i dijela feminističke zajednice. Ideološka pozicija svih triju sugovornika jest TERF (=Trans-Exclusionary Radical Feminism = trans-isključivi radikalni feminizam).
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust PODSJETIMO.
TERF snažno zastupa tezu da trans-žene nisu žene, i utoliko je TERF trans-foban (trans-fobnost nije jedina bitna odlika TERF-a, s drugim bitnim odlikama TERF-a susrest ćemo se malo kasnije).
TERF je, paradoksalno i samoubojstveno, nakačen na Queer.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Moji followeri znaju da su slova L, G i B po defaultu trans-fobna, no ta slova nisu samim time ujedno i TERF, jer je druga bitna radikalnog feminizma mizandrija (suprotno od ‘mizoginija’), a slova G i B uključuju muškarce. Strogo govoreći, samo se za slovo L može reći da je TERF.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U praksi, kad se spustimo na razinu aktivista, tj. pojedinačnih ljudi, dolazi do konfuzije: Neki se L-aktivisti predstavljaju ili se kvalificiraju kao TERF, a neki ne. Osim toga, neki se G-aktivisti, B-aktivisti i T-aktivisti predstavljaju ili kvalificiraju kao TERF, a neki ne.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U čistoj situaciji, ponavljam, slovo L je u cijelosti i bez ostatka TERF. Ostala slova nisu i ne mogu biti TERF (jer bi inače G, B, T, I i Q postali u sebi kontradiktorni pojmovi, nešto kao "drveno željezo").
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Razlog konfuzije u praksi (gdje recimo čak susrećemo >trans-rodne< koji se predstavljaju kao TERF) jest nedosljednost tih aktivista, njihovo nedovoljno poznavanje LGBTIQ-a i njihov čušpajz u glavi.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Riječ “TERF” među LGBTIQ-aktivistima ponekad se – ne uvijek! – smatra pogrdnom i uvredljivom. Mi koristimo riječ TERF isključivo radi jednostavnosti, jasnoće i ekonomičnosti govora. Mi uostalom nismo LGBTIQ-ovci te nas ne tangiraju njihovi zahtjevi za politički korektnim govorom.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U nastavku neću pratiti kronološki tijek rasprave nego ću analizirati i komentirati jednog po jednog sugovornika, redom: @JelenaLalatovic, @CyberWanderlust, Igor Ilić.
Fun fact: @JelenaLalatovic i @CyberWanderlust godinama me na tviteru drže u blokadi. Igor Ilić nije na tviteru.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Voditeljica @JelenaLalatovic - često govoreći u prvom licu množine, pri čemu se to “mi” razumijeva kao “TERF-ovci” - izražava svoju podršku >trans-ljudima<. Opetovano se zalaže za ostvarivanje >trans-prava< uz obavezni dodatak, citiram, “ne nauštrb ženskih prava”...
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ...Nadalje, @JelenaLalatovic izražava žaljenje i veliko čuđenje zbog sukoba na relaciji feministi ~ T-aktivisti, u kojemu T-aktivisti optužuju feministe za transfobiju. Primjećuje, nadalje, da ni feministi ne nastupaju složno te apelira na jedinstvo u feminističkim redovima.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Voditeljica @JelenaLalatovic, inače eminentna intelektualka na feminističkoj i LGBTIQ-sceni Srbije, pokazuje (između ostaloga) dubinsko nerazumijevanje koncepta transrodnosti i njegovih implikacija te dramatično nepoznavanje konkretnih zahtjeva politike >trans-rodnosti<.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust “Koja su to točno prava za koja se trans-osobe bore, osim prava za trans-identitet” – pitanje je koje @JelenaLalatovic postavlja svojim sugovornicima ali i sebi samoj.....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ..TERF-ovci su uvijek veoma čvrsti i odrješiti. Jedino kad se susretnu s konceptom transrodnosti, oni najedanput naglo postanu čuđenje u svijetu, pa se pitaju te što,, te kako,,, te odakle,,,, te kamo,,, te zašto,,, te čemu,,,
Kao da su pjesnici i filozofi, a ne revolucionari+++
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Od revolucionara doduše zapravo niti ne treba očekivati da budu veliki teoretičari ili ideolozi. Revolucija, to je akcija, a ne mišljenje, razmišljanje, promišljanje. Mišljenje je nešto za što trebaju staloženost, mir i tišina, a revolucionarni je duh vječito nemiran i u afektu.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Kad se revolucionarka @JelenaLalatovic upusti u mišljenje, to izgleda ovako:
@JelenaLalatovic shvaća >trans-identitet< kao, citiram, “osjećanje sebe kao žene”.
Smiješno, jer npr. i ženske hetero-žene imaju to >osjećanje sebe kao žene<, a nemaju >trans-identitet<.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Nadalje, @JelenaLalatovic kaže da je >trans-identitet<, citiram, “nešto samo po sebi apstraktno”, uz obaveznu bojažljivu politički korektnu napomenu, citiram, da “ga ne treba isključiti naravno”.....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Pridajući >trans-identitetu< atribut “apstraktnosti” @JelenaLalatovic nemušto – i, usudim se pretpostaviti, nesvjesno - dramatično umanjuje značaj >trans-identiteta<, tim više što napominje da taj “apstraktni” >trans-identitet< zapravo samo antagonizira >trans-osobe< sa ženama.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Ukratko, @JelenaLalatovic vidi apstrakciju kao nešto NEBITNO, kao nešto sporedno:(
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Uzrok antagonizma i sukoba na relaciji >trans-osobe< ~ žene @JelenaLalatovic detektira u, citiram, “dogmi” trans-aktivista da >trans-žene< jesu žene. TERF ne prihvaća tu dogmu, i tvrdi da >trans-žene< NISU žene.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Trans-aktivisti kažu da, tvrdeći da >trans-žene< NISU žene, TERF poriče njihovu egzistenciju. Po @JelenaLalatovic, taj je prigovor apsurdan jer, citiram, “Ako mi kažemo ‘>transžene< su trans-žene’, na koji mi način točno poričemo njihovu trans-egzistenciju?”
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Odgovor: Način na koji TERF poriče >trans-ženama< egzistenciju jest ONTOLOŠKI.
Naime TERF negira da >trans-žene< ulaze i/ili mogu ikako ući u kategoriju žena......
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ...>Trans-žene< po TERF-u nisu žene i ne mogu postati žene, zato što >trans-žene< nisu ženskoga spola, a spol je zapisan u kromosomima te je nepromjenjiv.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Po TERF-u, žena može biti isključivo netko tko je ženskoga spola, iako nije nužno svaka odrasla osoba ženskoga spola samim time žena.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Kad čuju takvu TERF-argumentaciju, >trans-žene< uviđaju da im se negira njihov status (tj. status žene) i sva prava koja iz tog statusa izlaze, slično kao kad se fetusu negira status čovjeka (a time i prava koja izlaze iz tog statusa).
I drama trans-aktivista i feminista počinje+
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Idemo dalje. @JelenaLalatovic ne pristaje na to da, zbog svojih kritika LGBTIQ-pokreta, TERF od bilo koga bude etiketiran kao desnica. Ona naglašava da se feministi (TERF) zalažu za, citiram, “poboljšanje društvenog položaja žena, lezbijki, gejeva i trans-osoba”......
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Vrlo neobičan iskaz za revolucionara! Revolucija, naime, ne nastoji >popraviti< sistem, nego s njim RASKINUTI.
U ovom slučaju, sistem je Patrijarhat, a patrijarhat se NE popravlja, nego ruši. Jer, po čemu bi inače drugom Radikalni Feminizam bio radikalan, a Queer revolucionaran?
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U više navrata @JelenaLalatovic inzistira na tomu da se TERF bavi, citiram, “konkretnim činjenicama” i “realnim materijalnim stvarima”, a ne nekim tamo “apstrakcijama”....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust U “konkretne činjenice” i “realne materijalne stvari” @JelenaLalatovic ubraja spol, jer, napominje ona, svaka stanica u našem organizmu nosi genetsku informaciju o našem spolu; spol se - ističe - ne može promijeniti, nego samo, citiram, "prenamijeniti".
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Što se tiče glagola "prenamijeniti" i imenice "prenamjena" u kontekstu spola, riječ je o lošim prijevodima engleskih riječi "reassign" odn. "reassignment". Ti prijevodi:
1) Netočni su;
2) Nisu zaživjeli u relevantnoj literaturi.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Spol se, naime, nikomu ne >namjenjuje<, pa se tako ni >prenamjenjuje<, nego se spol PRIPISUJE.
Shodno tomu, u kontekstu spola, "reassign" valja prevesti s "pripisati novi [spol]", a "reassignment" s "novo pripisivanje [spola]" ili slično u tom duhu.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Netočan i u relevantnoj literaturi nepotvrđen izraz “prenamjena spola” @JelenaLalatovic preuzima zdravo za gotovo iz srpskog prijevoda teksta “Declaration on Women’s Sex-Based Rights” (sr.: “Deklaracija o zasnovanosti prava žena na kategoriji pola”).....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust To je dokument koji je u ožujku 2019. godine sastavila neutjecajna udruga Women’s Human Rights Campaign, koju vode neutjecajne osobe, Dokument nije relevantan, ali ne zato što je sam po sebi glup ili bezvezan, nego zato što je TERF GUBITNIČKA POZICIJA I GUBITNIČKA POLITIKA.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust (Usput, ta "Deklaracija o ženama" je - usprkos nemalim prigovorima koji se svakako mogu dati - vrlo dobar, vrlo suvisao i vrlo argumentiran dokument, te ću ga Ja, Utikejt, nadam se uskoro, ekstenzivno analizirati. #StayTuned)
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Ne možemo na osnovi,,, izgleda tijela,,, to je previše individualizirana politika,,, gdje se bavimo previše kako se netko osjeća i rodno izražava,, umjesto da potcrtamo,,, da svaka stanica u našem organizmu nosi genetsku informaciju o našem spolu - argumentira @JelenaLalatovic+++
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Nadalje, @JelenaLalatovic kaže da su zbog kratke kose mlade djevojčice označene kao maskulinizirane. One se zato okreću internetu, gdje saznaju za mogućnost da izbjegnu sudbinu žene u biološkom, socijalnom u seksualnom smislu.....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ......Djevojčice vide što je sudbina žene. Zašto je ne bi izbjegle ako mogu? “To mi je logički jasno! Da sam ja danas rođena, možda bih i ja bila u tom fazonu - zašto ne? Bilo bi mi lakše!” - efektno poentira @JelenaLalatovic++
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Ovim završava analiza doprinosa @JelenaLalatovic ovoj raspravi. U nastavku slijedi analiza doprinosa @CyberWanderlust. #StayTuned
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust A sada malo o onomu što je u podcastu govorila @CyberWanderlust. Odete li na njezin account, vidjet ćete da joj u ‘Bio’ dosta pretenciozno piše: “I get identified by others as the most dangerous feminist”....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Kad se predstavlja u javnosti, o sebi kaže: “Ja sam Sajber Vanderlast. Dolazim s interneta. Ja sebe nazivam Netizenkom, tako se izjašnjavam, to je moje nacionalno opredjeljenje”.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Na nizu portala @CyberWanderlust predstavljena je kao, između ostaloga, “jedna od pionirki sajberfeminizma” na ovim prostorima....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Zvuči impresivno, no sadržaj koji @CyberWanderlust dosta je tanak. Pompozna prvakinja kiberfeminizma kao da je zapela u 1995. godini, kad je internet bio mlad i zagonetan, i kad je svoje baku, djeda i susjede još mogla impresionirati brzim tipkanjem na tastaturi PC-a.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Kiberfeminizam, naime, NIJE #OnoKad si feminist i istodobno imaš accounte na društvenim mrežama. Kiberfeminizam NIJE #OnoKad si feminist i istodobno znaš što znači "hashtag", "meme" i "viral" (@CyberWanderlust u analiziranom podcastu daje puno primjera upravo toga).
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Na tragu kiberfeminizma doduše jest, mora se reći, profilna slika na njezinom YT kanalu, koja, na tragu Michelangela, prikazuje dodir ruku robota i čovjeka⬇️
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust (Sasvim ukratko: Kiberfeminizam NIJE neki oblik ili žanr feminizma u smislu bavljenja >>ženskim pravima<<.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Kiberfeminizam tematizira:
-tehnoznanost, biotehnologije
-hibride (od hibrida ribe i rajčice, preko kiborga, do hibrida robota i čovjeka - rušenje granice čovjeka i robota)
-umjetnu inteligenciju (AI)
-umjetni život (ALife).
Utoliko je kiberfeminizam bliži Queeru nego feminizmu.)
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust (Naravno, ako baš to želimo, mi možemo prigodno pristati na to da kiberfeministima zovemo feministe koji se u svom aktivizmu služe internetom, ako to komu baš toliko znači. A paperfeministima isto tako možemo zvati feministe koje se u svom aktivizmu služe tiskanim medijima itd.+)
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Natrag na podcast. @CyberWanderlust navodi neka polazišta TERF-a:
-Po TERF-u, žena je odrasla osoba ženskog spola, dakle odrasla ne-ženska osoba nije žena, iz čega slijedi da >trans-žene< nisu žene (nego >trans-žene<), te da >trans-muškarci< nisu muškarci (nego >trans-muškarci)<.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Priznajući trans-status kao status (iz kojega valjda, samim time što je STATUS, proistječu neka PRAVA, jer zašto bi inače trans-rodnost na STATUSU inzistirala, ne valjda zato da si ga zatakne za šešir), TERF očajnički želi pokazati da pripada LGBTIQ-pokretu.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust -Po TERF-u, spol je "realnost" (a ne umišljaj ili "apstrakcija"): ljudsko se biće rađa kao muško, žensko ili interseks.
Uključujući >interseks< u kategoriju spola, TERF želi pošto-poto biti uključen u LGBTIQ i u njemu opstati.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust -Po TERF-u, opresija žene u patrijarhatu temelji se na samoj činjenici spola, i na tome @CyberWanderlust inzistira.....
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Upravo se zbog tog inzistiranja na opresiji žene unutar patrijarhata TERF naziva “radikalni feminizam” - TERF se radikalno suprotstavlja patrijarhatu i nastoji ga ukinuti revolucijom. Zbog toga TERF nije i ne može biti neka tradionalistička ili desničarska opcija.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust To što je TERF revolucionaran, ne znači da TERF nije anakron. TERF je vrlo anakrona pozicija, koju je 1969. g. ustankom u Stonewallu, kojim započinje povijest LGBTIQ-a, VRIJEME PREGAZILO. TERF je, priključivši se Queeru u obliku slova L postao mrtav, samo što on to još ne zna.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Moji followeri odavno znaju ono što TERF ne zna - slova L i G jesu topovsko meso Queera.
TERF je, strogo govoreći, sinonim za slovo L u otvorenom ili latentnom sukobu sa slovima G, B, T, I i Q.
Što je slovo u kratici bliže slovu Q, to je njegova pozicija snažnija.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Slovo L nalazi se na MARGINI i na vanjskoj GRANICI kratice LGBTIQ, u vrlo nesigurnom položaju i okruženju, između dvije vatre – s jedne strane Patrijarhat (sve izvan kratice) a s druge Queer (jedino bitno slovo u kratici).
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust TERF nipošto ne želi skliznuti u Patrijarhat (prestanak inzistiranja na opresiji žene temeljem spola bilo bi upravo to iskliznuće u Patrijarhat), pa se zubima i noktima bori da ostane unutar kratice LGBTIQ.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Patrijarhat je star, žilav i snažan.
Queer je mlad, spretan i moćan.
TERF snažno odbacuje Patrijarhat i priklanja se Queeru, koji je TERF-u namijenio poziciju i ulogu topovskog mesa.
TERF je anakron, malen, zakržljao i nejak.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Odbijajući podvesti >trans-žene< pod kategoriju žena (zbog toga što >trans-žene nisu ženskoga spola), trans-aktivisti optužuju TERF da je isključiv (dakle ne-inkluzivan, dakle samim time trans-foban)...........
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ....@CyberWanderlust brani TERF-poziciju napominjući da je i homoseksualnost je po definiciji isključujuća, kao i heteroseksualnost.
Molim uočite taj suptilni prijelaz - isključivost (ne-inkluzivnost) sada najedanput naglo prestaje biti problematična!!
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Nadalje, @CyberWanderlust kaže da su, citiram, "trans-ideologije" brojne, da su na ove prostore, citiram, "uvezene s raznih strana svijeta", i još kaže, citiram, "mi ne znamo ni porijeklo nekih borbi", "mi ne znamo otkud ta mantra '>trans-žene< su žene' i na čemu se ona temelji".
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Molim uočite taj suptilni zaokret, jako je važno: @CyberWanderlust prokazuje trans-ideologije kao UVEZENE, strane, vanjske, nepoznate, opasne........
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Za razliku od, valjda, recimo, zahtjeva LGBTIQ-a za legalizaciju >istospolnog braka< koji, valjda, na ove prostore jelde nije UVEZEN nego je jelde autohton, a čak i ako je uvezen, onda Argumentum Ad Importationem (Argument Uvezenosti) tu nipošto nije validan!
Uistinu sjajan štos!
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Nadalje, @CyberWanderlust naglašava da je feminizam STAR i da je feministička borba duga. Uočite molim vas taj iznenadni obrat - sada, kada treba spašavati Feminizam, odjedanput argument da je Feminizam STARIJI od Trans-Aktivizma naglo iznenada postaje veoma snažan argument..
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust ..A taj isti Argumentum Ad Senectutem (Argument Starosti) nije bio validan kad se govorilo da je Patrijarhat stariji od Feminizma. Molim vas uočite to, to je uistinu veoma zanimljiva strategija!
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Nadalje, @CyberWanderlust upozorava da je BROJ žena koje trans-zakoni pogađaju (npr. Bathroom Bill) VEĆI od broja >trans-osoba< kojima takvi zakoni pogoduju. Zastanimo ovdje na trenutak. I uočimo: @CyberWanderlust u očaju koristi čak i Argumentum Ad Maioritatem (Argument Većine)!
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust PODSJETIMO. Čitav LGBTIQ-narativ cijelo se vrijeme snažno oslanja upravo na MANJINE i na MANJINSTVO kao temelj opresije (od strane VEĆINE) i razlog revolucije (s ciljem ukidanja VEĆINE).
Podsjetimo nadalje, sam Feminizam inzistira na tomu da su žene MANJINA par excellence.
@agentura14 @rivarola_lives @JelenaLalatovic @CyberWanderlust A sada je @CyberWanderlust najedanput naglo raskrstila sa žalopojkama o manjinstvu, i napala iz sasvim suprotnog smjera: VEĆINSTVO sada iznenada postaje snažan argument protiv Trans-Rodnosti, a u prilog Feminizma! Impresivno!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Govoreći o TERF-u, @CyberWanderlust krajnje naivno prognozira da će riječ “TERF” uskoro izgubiti svako značenje i biti lišena svakog sadržaja, ZATO ŠTO se etiketa “TERF” lijepi na raznorazne ljude: lijeve, desne, konzervativne, progresivce itd.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Pogledajmo što se npr. dogodilo s riječima “fašizam” i “fašist” – to su sada etikete koje su postale šuplje, prazne i besadržajne. Ali, njihova besadržajnost ne znači da su one samim time izgubile svaku svoju funkciju..
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Funkcija takvih riječi, koje su izgubile svoje prvotno značenje (npr. "fašist") više nije nositi neko značenje, nego TARGETIRATI NEPRIJATELJA.
Isto vrijedi i za riječ "TERF".
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust I kod @CyberWanderlust jako je izraženo nerazumijevanje pojma roda. Ona jedino zna da spol nije rod, i da rod nije spol. Često rod naziva “rodni identitet”, pa suprotstavlja spol i rodni identitet (umjesto jednostavno spol i rod).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust Samim time, @CyberWanderlust opasno brka trans-seksualnost i trans-rodnost, što su dvije sasvim različite stvari, te iz neznanja prihvaća korištenje skraćene riječi “trans”, baš kao i @marksovac.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Pojam >transa< je fuzija pojma trans-seksualnosti i pojma trans-rodnosti u jedno.
LGBTIQ je tu fuziju planski i namjerno podmetnuo, da bi stvorio zbrku koju Queer eksploatira do besvijesti.
Slično je, planski i namjerno, pojam roda (gender) u sebe usisao pojam spola (sex).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac TERF se duboko ne slaže s osnovnom postavkom trans-rodnosti, a to je da za seksualni identitet veći značaj ima rod nego spol, napominje @CyberWanderlust, te dodaje da iz te postavke i slijedi za TERF sporna teza ‘>trans-žene< su žene’ (i '>trans-muškarci< su muškarci').
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Naime, ističe @CyberWanderlust, kod >trans-ljudi< ne nestaje biološka realnost spola. TERF-ovi u svoj pokret uključuju i >trans-muškarce<, kaže @CyberWanderlust, zato što su >trans-muškarci< rođeni kao žene.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ukratko, za TERF, jednako kao i za Konzervativce, >trans-žene< su muškarci, a >trans-muškarci< su žene.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Prigovor TERF-a na pojam roda (@CyberWanderlust uporno umjesto “rod” govori “rodni identitet”) jest taj da je pojam roda zasnovan samo na mislima i osjećajima, te da nema vanjsku, fizičku manifestaciju; naime, citiram, to “kako se tko osjeća ne manifestira se na van”.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Izrazito je neozbiljno nešto što je NEVIDLJIVO samim time odbacivati kao irelevantno.
Jer, prestaje li homoseksualac biti homoseksualan ako se zatvori u ormar te njegova homoseksualnost “nema vanjsku, fizičku manifestaciju” (npr. oženjen je, ima djecu, nije “feminiziran”)?
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Osim toga, emocije ne samo da su nevidljive, nego mogu biti čak i nesvjesne, što nipošto ne znači da one ne postoje i da su nebitne ili ne-djelatne.
Pa ipak, @CyberWanderlust mrtva-hladna odbacuje značaj osjećajima, zato što se oni “ne manifestiraju na van”!!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Govoreći o transrodnosti, sugovornici podsjećaju da se specifična nelagoda koju osjećaju neke >trans-rodne< osobe donedavno u psihijatriji nazivala “poremećaj rodnog identiteta” (gender identity disorder, GID), a danas se zove “rodna disforija” (gender dysphoria)...
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac ..Interesantno je primijetiti da nitko od sugovornika u tom kontekstu ne spominje termin “transsexualism”, koji se također nekad za nešto važno koristio u psihijatriji, a sada se - zanimljivo! - više ne koristi.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Osebujan je način na koji @CyberWanderlust diskreditira neke stručne medicinske termine, konkretno medicinski termin “gender dysphoria”. Citiram: “Disforija je suprotno od euforije; konceptualno je meni jako smiješno da sam ja euforična što imam [ovakav svoj] rodni izražaj”.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Posebno je @CyberWanderlust skeptična spram postavljanja dijagnoze rodne disforije, citiram, “rodno nekonformiranoj djeci u heteropatrijarhalnom društvu” (tako se npr. curicama koje se vole igrati autićima i dečkićima koji vole roza boju govori da su rođena u pogrešnom tijelu).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Za @CyberWanderlust, patologizacija tog stanja i posljedična medikalizacija duboko su neetične. TERF se zalaže za depatologizaciju “rodno nekonformirane djece u patrijarhalnom društvu” i inzistira na tomu da samo punoljetne osobe mogu odlučivati o svom tijelu.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Sve mlađa i mlađa djeca, uočava @CyberWanderlust, zbog >rodne disforije< upućuju se na medicinske tretmane, koji blokiraju ulazak u pubertet (puberty blockers), što je kršenje dječjih prava; roditelji ne smiju kršiti prava djece.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Napominje @CyberWanderlust: Dječja psiha različita je od psihe odrasle osobe, što znaju psihijatri i dječji psiholozi. Problematično je što punoljetnost više nije uvjet za kirurške modifikacije tijela. Za TERF je uopće čitav fokus rodne ideologije na djecu izrazito problematičan.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Iz TERF-pozicije, medicinski tretmani >trans-rodne djece< dodatno su problematični, zato što ih TERF u slučaju djevojčica s >rodnom disforijom< interpretira kao brisanje lezbijskog identiteta, to jest kao oblik homofobije.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Nonsens je, inzistira dalje @CyberWanderlust, teza da se itko rađa kao transrodna osoba.
Doista, to je točno. Ali i banalno.
Ali već smo navikli na to da TERF otkriva toplu vodu, i da se čudom čudi kako to da LGBTIQ uopće nije zainteresiran za njihovu novootkrivenu toplu vodu.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac TERF se ne slaže, kaže @CyberWanderlust, ni s politikama koje slijede iz osnovnih postavki trans-rodnosti. Tako npr. TERF nikako ne odobrava da >trans-žene< imaju pristup ženskim javnim wc-ima, ženskim sigurnim kućama, ženskim zatvorima (gdje je npr. bilo slučajeva silovanja).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ako se >trans-ženama< zabrani pristup u takve ženske prostore, >trans-žene< podižu sudske tužbe, pa žene gube sigurnost i zaštitu.
Zato se TERF snažno protivi uvođenju pojma roda u zakone (čime se zamjenjuje i naposljetku briše pojam spola), što je pozicija bliska Konzervativnoj.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Zatim, @CyberWanderlust konstatira da je slaba vidljivost seksualnih manjina, citiram, “to jest homoseksualaca”, kojih je puno i dalje u ormaru; u javnosti nisu prisutni ni transseksualci koji su promijenili spol prije 20 i više godina, nego samo, citiram, “nove” >trans-osobe<..
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac ….Nadalje, nastavlja prigovore @CyberWanderlust, ne spominju se de-transitioners (osobe koje su kirurški “mijenjale spol” pa se opet kirurški “vraćale” na svoj prvotni spol); na protestima se viđaju, citiram, “samo gej-aktivisti”…
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac >Trans-muškarci< su u medijima nevidljivi, citiram, “osim senzacionalistički, kad rode bebu”. @CyberWanderlust posve promašuje poantu trans-rodnosti, koja je baš ono što ona smatra “senzacionalističkim”, naime da VIŠE NIJE (SAMO) ŽENA TA KOJA RAĐA (onda kad ne abortira, dakako).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac A sada pogledajmo u kojem smislu TERF podržava Trans-Rodnost.
Po @CyberWanderlust, TERF-u i Trans-Aktivistima zajedničko je zalaganje da svatko ima pravo da se oblači i [rodno] izražava kako izabere. To je, podcrtava @CyberWanderlust, citiram, “zaista u skladu s pravima žena”!!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Naime, objašnjava @CyberWanderlust, TERF se bori protiv toga da se žene označavaju kao feminizirane ili maskulinizirane s obzirom na to kako se oblače i kako izgledaju; TERF se bori protiv toga da se tvrdi da maskulinizirane (muškobanjaste) žene nisu žene!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Čini se dakle da @CyberWanderlust misli da se Trans-Rodnost sastoji u tomu da se svatko ima pravo oblačiti i šminkati kako želi, pa čak i ako je to oblačenje i šminkanje neobično!!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac I još, @CyberWanderlust o sebi kaže da je ona, citiram, “progresivna” u smislu da “država” od >trans-rodnih< ne treba zahtijevati da operiraju spolne organe kako bi “prošli kroz tranziciju”!!! U tomu @CyberWanderlust prepoznaje sinergiju napora TERF-a i Trans-Aktivizma!!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Izgleda da @CyberWanderlust ne shvaća da LGBTIQ nije skup osoba specifičnog ponašanja i izgleda, nego POLITIKA, te da se LGBTIQ nikad ne zaustavlja samo na dopuštenosti ponašanja, nego inzistira na OZAKONJENJU STATUSA (od >istospolnog braka< do brisanja oznake spola iz zakona).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Osim prigovora na fokusiranost Trans-Aktivista na djecu (>transgender kids<), jedini prigovor koji @CyberWanderlust upućuje Trans-Aktivistima jest taj da se >trans-muškarci< ne bi smjeli predstavljati kao žene.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Pritom za @CyberWanderlust nije problem to da se >trans-žene< predstavljaju kao >trans-žene<. Ona nema ništa ni protiv toga da maskulizirane žene budu >trans-muškarci< (baš kao treći sugovornik Igor Ilić)!
Njoj je samo problematično kad se >trans-žene< predstavljaju kao žene.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Upravo jer ne razumije pojam roda, niti razumije da LGBTIQ nije skup ljudi specifičnih seksualnih identiteta nego politika @CyberWanderlust može razumjeti Trans-Rodnost samo vrlo naivno, kao puku maskuliziranost (muškobanjastost) žene odn. feminiziranost (ženskastost) muškarca.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac U takvom izrazito naivnom shvaćanju Trans-Rodnosti kakvo ima @CyberWanderlust, >trans-rodni< nisu ništa drugo i ništa više nego maskulinizirane (muškobanjaste) žene i feminizirani (ženskasti) muškarci, ALI SAMO AKO oni baš jako žele taj prefiks >trans<.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Jer inače, ako muškobanjasta žena ne želi prefiks >trans<, onda ona nije >trans-muškarac< nego obična žena! Ako feminizirani muškarac ne želi prefiks >trans<, onda on nije >trans-žena< nego obični muškarac!!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ne uspijevajući razumjeti pojam roda ni njegovu važnost, @CyberWanderlust olako prelazi preko umnažanja rodova, i u tomu ne uočava baš nikakvu opasnost ni za koga, pa čak ni za žene (osim u slučaju kada >trans-rodni< muškarci inzistiraju na tomu da ih se prizna kao žene).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac A upravo je progresivno umnažanje rodova prva etapa trans-rodne politike. Nakon te prvote ekstaze, rod će zamrijeti (isti onaj rod koji je u nekim zemljama ISTISNUO i ZAMIJENIO spol - što znači da će SPOL zamrijeti).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ukratko, @CyberWanderlust ne uočava da progresivno umnažanje rodova ugrožava ženu ništa manje nego što ženu ugrožava istiskivanje pojma spola u korist pojma roda.
Umnažanje rodova za nju je u osnovi samo možda nepotrebno (u stilu: ako nekoga veseli, zašto ne?), ali ne i opasno.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac TERF:
Maskulinizirane žene su žene: Lea DeLaria
Maskulizirane žene su transmuškarci: Igor Ilić
Transmuškarci su transmuškarci: Igor Ilić
Transmuškarci su žene: Igor Ilić
Transžene su transžene: Caitlyn Jenner
Transžene su muškarci: Yaniv
ALI:
Transžene nisu žene: Yaniv nije žena!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Pojam tranzicije!
Za razliku od uobičajenog shvaćanja (tranzicija kao niz postupaka kojima muškarac postaje žena, odn. kojima žena postaje muškarac), za @CyberWanderlust tranzicija je niz postupaka kojima žena postaje >trans-muškarac< odnosno kojima muškarac postaje >trans-žena<.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Kao što je već rečeno, @CyberWanderlust se hvali time što podržava Trans-Aktiviste u protivljenju zahtjeva države da pojedinac “operira spolne organe” prije promjene podatka o spolu u svojim osobnim dokumentima.
Na taj način @CyberWanderlust želi dokazati da nije trans-fobna.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Opet, @CyberWanderlust ne razumije sljedeće: Izrazito je važno da država kao uvjet promjene podatka o spolu u osobnim dokumentima i dalje propisuje kiruršku operaciju promjene spola.
Dakle upravo suprotno onomu za što se @CyberWanderlust zalaže.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Drugim riječima: @CyberWanderlust ne razumije da se promjena podatka o spolu u osobnim dokumentima NE SMIJE odobriti samo na temelju oblačenja, šminkanja i samo-identifikacije pojedinca, ako se želi zaštititi status žene (a TERF tvrdi da želi zaštititi interese i status žena).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac To jest, važno je da država smije podatak o spolu u osobnim dokumentima promijeniti isključivo onom pojedincu koji se prethodno podvrgnuo višegodišnjoj najstrožoj medicinskoj proceduri promjene spola (od psihijatra preko kirurga do endokrinologa i dalje).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac To je jako važno razumjeti, zato što se upravo na taj način (inzistiranjem države na medicinskoj promjeni spola prije promjene podatka o spolu u osobnim dokumentima) štiti upravo ono što upravo i @CyberWanderlust želi da bude i ostane zaštićeno: SPOL (a samim time i ŽENE).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Time što inzistira na >slaganju< i >sinergiji< TERF-a i Trans-Aktivista oko toga da država ne smije inzistirati na “operiranju spolnih organa”, @CyberWanderlust pokazuje da baš ništa nije razumjela, ali da odlično odrađuje svoju ulogu korisnog idiota.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Jer protiveći se tome da država uvjetuje “operiranje spolnih organa” (no ne protiveći se toj operaciji ako je pojedinac želi) a istodobno se zalažući da se svatko SAMO-IDENTIFICIRA kako god želi, @CyberWanderlust OSLABLJUJE SPOL i OJAČAVA ROD, najdirektnije šteteći interesu žena.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Naposljetku @CyberWanderlust očitava bukvicu Trans-Aktivistima zbog njihove nespremnosti na dijalog i zbog njihovog ušutkivanja nepoćudnih, te upozorava na njihovu isključivost i dogmatizam, citiram: “Liberali su gori nego desničari – čepe usta ženama!”.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Zanimljivo, @CyberWanderlust se u toj tiradi osvrnula i na, citiram, “neproduktivno ponašanje feminista prema ženama s desnice”, o čemu ona puno zna, jer evo recimo Mene, Utikejt, GODINAMA drži u blokadi (jednako kao i @JelenaLalatovic).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Da me barem @CyberWanderlust i @JelenaLalatovic odblokiraju, pa da možemo dijalogizirati i raspravljati, tim više jer i one su rekle da baš jako žele dijalog i da su baš jako otvorene za raspravu kako s trans-aktivistima, tako i sa ženama s desnice i konzervativkama!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Molim da prenesete @CyberWanderlust i @JelenaLalatovic da me svakako zaprate jer Ja, Utikejt, nažalost ne zapraćam prva, zato da mi ne bi pala kruna s glave, ali da obavezno uzvraćam zaprat, te da se veoma veselim dijalogu i diskusiji s feministima!
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ovime završava analiza nastupa @CyberWanderlust u podcastu "Žensko oslobođenje i trans-aktivizam - jedna ili dvije borbe?".
Slijedi analiza nastupa trećeg i posljednjeg sugovornika u podcastu, a to je >trans-muškarac< Igor Ilić.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Za početak valja utvrditi seksualnoidentitetski status te ideološku poziciju osobe imena Igor Ilić. Pa, krenimo.
Igor Ilić je osoba rođena kao žensko, odgajana kao djevojčica i kasnije kao djevojka kako bi, kad odraste, postala ženom....
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić je osoba koja je svojedobno imala crowd-funding kampanju za, citiram, “gornju operaciju” (kirurško odstranjivanje zdravih dojki), međutim link sada pokazuje Error 404:
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac U ovom veoma zanimljivom manipulativnom članku o >trans<-problematici (objavljenom 11. 2. 2018.) Igor Ilić predstavlja svoje iskustvo: citymagazine.rs/clanak/zivot-u…
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac U tom članku (s početka 2018. godine) saznajemo da Igor Ilić počinje >prilagođavati spol< oko 2014. godine. Vrlo je zanimljiv dio članka označen žutom bojom, gdje se vidi prilikom Igor Ilić nastupa iz čiste TRANS-RODNE (a ne recimo trans-seksualne ili feminističke) pozicije⬇️
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Na samom početku analiziranog podcasta Igor Ilić predstavlja se kao >trans-muškarac< (a ne kao muškarac). Nešto kasnije u istom podcastu, Igor Ilić kaže, citiram: "ja nemam problem s tim da budem lezbijka ili maskulina žena".
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Dakle:
- seksualnoidentitetski: Igor Ilić je samodeklarirani >trans-muškarac<.
- ideološki: Igor Ilić je trans-aktivist (aktivist Trans-Rodnosti, aktivist zadužen za slovo T u kratici LGBTIQ)
Prevedeno na konzervativni jezik: Igor Ilić je ŽENA.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac S obzirom na to da mene ne obavezuju zahtjevi LGBTIQ-a za političkom korektnošću, u nastavku ću s imenom i prezimenom "Igor Ilić" postupati ovako:
-ime "Igor" deklinirat ću kao žensko ime (slično kao imena Doris, Dolores itd.)
-prezime "Ilić" deklinirat ću kao žensko prezime.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Dakle:
NOMINATIV: Igor Ilić
GENITIV: Igor Ilić
DATIV: Igor Ilić
AKUZATIV: Igor Ilić
VOKATIV: Igor Ilić
LOKATIV: Igor Ilić
INSTRUMENTAL: Igor Ilić.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Da rezimiramo.
Igor Ilić je ŽENA, zato što je Igor Ilić odrasla osoba ženskoga spola.
Igor Ilić se samo-identificira kao >trans-muškarac< temeljem svoje muškobanjastosti i temeljem toga što o sebi govori u muškom rodu.
Igor Ilić nije muškarac, niti se tako samo-identificira.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Početkom 2019. g. zakonski okvir u Srbiji promijenjen je, te sada omogućuje promjenu oznake spola u osobnim dokumentima već temeljem “života u drugom rodnom identitetu” (=kirurška operacija promjene spola nije nužan uvjet da bi se oznaka spola promijenila u osobnim dokumentima).
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Dakle, zakonski okvir drugačiji je nego što je bio u vrijeme objavljivanja članka čiji sam isječak s izjavom Ivan Ilić stavila nekoliko tvitova ranije.
Više o aktualnom zakonskom okviru vezanom za promjenu oznake spola u osobnim dokumentima u Srbiji: transserbia.org/vesti/1482-don…
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac (Zakonski okvir sličan je i u Hrvatskoj: Promjena oznake spola u osobnim dokumentima moguća je već temeljem “života u drugom rodnom identitetu”, dakle i BEZ kirurške operacije genitalija: transbalkan.org/dokumenti/hrva… )
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ukratko: Vrlo je vjerojatno da se Igor Ilić nije podvrgla kirurškoj operaciji genitalija. Usprkos za sebe povoljnom zakonskom okviru, Igor Ilić se, iz javnosti nepoznatih razloga, još uvijek zakonski vodi kao osoba ženskoga spola.
@agentura14 @JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Dakle, iako je po spolu žensko, iako je odgajana kao djevojčica odn. djevojka, i iako se nije podvrgla kirurškoj operaciji promjene spola, Igor Ilić ima muško ime (nepoznato je li to samo umjetničko ime, ili ime koje joj piše u dokumentima), i o sebi govori u muškom rodu.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić kaže:
-kategorija spola je jedina validna u borbi za ženska prava (rod je nebitan)
-osnova opresije žene [u patrijarhatu] je upravo spol
->trans-ljudi< ne bi trebali doživljavati feminizam kao ugrozu samo zato što je feminizam borba isključivo za biološke žene.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Prihvaćajući osnovne premise radikalnog feminizma (TERF) ali bez dubljeg razumijevanja, Igor Ilić lako zapada u kontradikcije, npr. kada kaže, citiram, “spol ne smije biti esencijalistička…” [kategorija].
Kontradikcija je u tomu da je TERF-pozicija po difoltu esencijalistička.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Esencijalizam TERF-pozicije sastoji se u tomu da je za TERF žena isključivo svaka odrasla osoba ženskoga spola.
Slijedi da nitko tko biološki nije ženskoga spola nije niti može postati i/ili biti žena.
Dakle,>trans-žene< nikako ne mogu biti žene, budući da nisu ženskoga spola.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Biti muškarac, trans-muškarac, žena, i trans-žena, to su četiri različita identiteta, nesvodiva jedan na drugi, kaže Igor Ilić.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac I vrlo brzo opet upada u kontradikciju, jer (govoreći o sebi, nakon što se deklarirala kao trans-muškarac) kaže i ovo: “Ja nemam problem s tim da budem lezbijka ili maskulina žena”.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Možda je ovdje “kontradikcija” prestroga riječ. Možda je bolja riječ ipak “nedorečenost”. Jer zbog dijaloškog formata te govorne emisije, mnoge su rečenice ostale nedovršene i mnoge su misli ostale artikulirane samo napola.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić kaže da svatko ima pravo da sa svojim tijelom radi što želi i da se oblači kako želi, ali to ne briše činjenicu da je netko žena ili muškarac, što je dosta tvrda, esencijalistička, TERF-pozicija.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Nadalje, govoreći o različitim seksualnim identitetima, Igor Ilić se stalno navraća na važnost toga “znati kako je to biti [nešto]”. Pa tako o sebi kaže: “Ja ne znam kako je to biti trans-žena” (rezon je jasan: Igor Ilić ne zna kako je to biti trans-žena, zato što nije muškarac).
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Vratimo se kratko na ranije citirani iskaz Igor Ilić “Ja nemam problem s tim da budem lezbijka, ili maskulina žena”.
Moguće je da taj iskaz zapravo znači: 'Ja nemam problema s tim da me feministi zovu lezbijkom ili da me konzervativci zovu maskulinom ženom......'
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac '.....a s tim nemam problem, zato što ja znam kako je to biti lezbijka, ili kako je to biti maskulina žena. A ja to znam, zato što sam ja [upravo takva] žena. A žena sam zato što sam odrasla osoba ženskog spola.'
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Čini se da po Igor Ilić trans-osobe imaju UDVOSTRUČENI binarni rodni identitet, te da rodni identitet bilo koga ne može biti proizvoljan (bio on >trans< ili ne), a šetanje iz jednog rodnog identiteta u drugi jest MOGUĆE, NO ISKLJUČIVO AKO su ti identiteti na istoj spolnoj osi.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac U TOM SMISLU:
-odrasla osoba ženskog spola može biti žena, a može postati i biti trans-muškarac
-odrasla osoba ženskog spola nije i ne može postati i biti muškarac
-odrasla osoba ženskog spola nije i ne može postati i biti trans-žena.......
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac (NASTAVAK)
-trans-muškarac je trans-muškarac, a bila je, jest, i/ili može opet biti žena
-trans-žena je trans-žena, a bio je, jest, i/ili opet može biti muškarac
Analogno vrijedi za odrasle osobe muškog spola.
To slijedi iz (neartikuliranog ali Bože moj) izlaganja Igor Ilić.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić kaže da je u svojoj "zajednici", dakle među Trans-Aktivistima, po pitanju ovakvih svojih stavova, dvostruka manjina, tj. manjina u okviru manjine, jer je njezina pozicija radikalni feminizam i mejnstrim trans-aktivizam (ISTODOBNO!).
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ova pozicija UDVOSTRUČENE BINARNOSTI RODA uistinu jest blago rečeno veoma neobična, a istini za volju ta je pozicija KONTRADIKTORNA U SEBI.
Ta pozicija samu sebe IZNUTRA isključuje kao NEMOGUĆU.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ta je pozicija HIBRID radikalnog feminizma (TERF) i Trans-Rodne pozicije.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić od TERF-a preuzima esencijalizam (nepromjenjivost spola) i binarnost (doduše razlabavljenu udvostručavanjem rodova te mogućnošću mijenjanja roda), a od Trans-Rodnosti preuzima umnažanje rodova (doduše vrlo ograničeno, dupliciranjem: roda su sveukupno samo četiri).
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Već smo vidjeli u ovom threadu da su radikalni feministi u ratu sa svojim rođenim feminističkim čedom – pojmom RODA. Radikalni feministi uopće ne razumiju pojam roda, ili odbijaju razumjeti pojam roda, ili razumiju ali odbacuju pojam roda kao neutemeljen ili krajnje opasan.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić, kao i druge 2 sugovornice u podcastu, NE RAZUMIJE POJAM RODA. Rod ju zbunjuje, ona ne shvaća čemu tolika graja oko roda. Ne shvaća razloge, ciljeve ni posljedice pomicanja fokusa sa spola na rod, kao ni razloge, ciljeve ni posljedice stalnog redefiniranja pojma roda.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić izričito kaže da nema "jasne definicije [pojma roda] u glavi". Ona naivno razumijeva rod kao "rodnu ekspresiju, izražaj". Ponavlja mantru "rod je socijalni konstrukt" naučenu napamet, uz taj radikalnofeministički twist o "podjeli moći" i "opresiji".
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Za Igor Ilić, "biti žena" znači imati, citiram, "interni osjećaj" koji "ne postoji kao takav, nego postoji samo u smislu 'osjećati se da si pod opresijom, biti oprimiran [od strane muškaraca, u patrijarhatu]'". A taj je "interni osjećaj" utemeljen u [ženskom] SPOLU (a ne rodu).
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić razumijeva rod kao performativni akt (što može biti vrlo ozbiljno teorijsko uporište), ali je njezino shvaćanje i roda i performativnog akta vrlo POVRŠNO - Igor Ilić nije uopće razmotrila sve implikacije takvog razumijevanja roda. Zato i jest ovako zbunjena.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Dakle Igor Ilić razumijeva rod kao performativni akt na sljedeći način: rod je kako se tko oblači, kako se tko šminka, kako se tko ponaša, koje "zamjenice" preferira, u kojem rodu o sebi govori (npr.: 'veseo sam' versus 'vesela sam'), itd.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac S obzirom da je sve navedeno u osnovi ne toliko samo po sebi sasvim netočno koliko neprecizno i SPOREDNO, Igor Ilić razumijeva rod isključivo kao IGRU, POIGRAVANJE, kao nešto neobavezno, neobavezujuće, oslobađajuće, slobodno, djetinje, zaigrano, neozbiljno, i bez posljedica.
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Igor Ilić kaže: "Svatko [punoljetan] ima pravo da sa svojim tijelom radi što želi i da se oblači kako želi", pri čemu - jako je važno! - nitko nema pravo nikoga "osuđivati" (eng.: judge, džadžati).
@JelenaLalatovic @CyberWanderlust @marksovac Ne shvaćajući važnost i OZBILJNOST pojma roda ni stvarne implikacije >trans-rodnosti<, Igor Ilić ne uspijeva shvatiti stvarne razloge i DUBINU sukoba trans-aktivista i feminista.
Ona se čudom čudi, i misli da bi malo više tolerancije i spremnosti na dijalog riješilo sve probleme!
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Gospa tužnog lika🛋️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!