, 22 tweets, 6 min read Read on Twitter
Jag har bråkat lite med Internationella Engelska skolans VD och förutom lägre löneläge hävdat

1. Lägre lärartäthet
2. Mindre resurskrävande elever
3. Då är det lätt att göra vinst

Låt oss titta på exemplet IES Bromma siris.skolverket.se/reports/rwserv…
18/19 var antalet elever per lärare rekordlågt på IES Bromma. Men deras 15,2 elever per lärare var ändå 2,2 elever mer per lärare än på Brommas kommunala skolor. Förstå hur mycket de tjänade 17/18.
86 % av alla elever hade föräldrar med eftergymnasial utbildning, det vi vet är vad som betyder mest för studieresultaten. 16 procentenheter fler än i kommunen. Bara 19 % hade utländsk bakgrund mot 31 % i kommunen.

Ja, kommunen är Stockholm. Nej, Bromma är inte snittställe.
Men kolla in betygen. Tjejer på IES Bromma har ett genomsnittligt meritvärde på 312,2. Det är så extremt högt. Och kolla trenden från 13/14. Resultaten skjuter i höjden.
Fun fact

Det gick typ 140 elever på IES Bromma 16/17

Alla hade A i teknik

Alla
Men det kanske bara är Bromma....

Här Järfälla
Nacka
Huddinge
Gävle (jag bara slumpar ut nu - där ser ni utländska ingenjörs barn komma in i bilden)
Det här är en intressant sida. Här kan man gå in och kolla alla IES-skolor och jämföra nyckeltal med rikssnittet (klicka i rutan). siris.skolverket.se/siris/f?p=Siri…
27 skolor. Två av skolorna lyckas kämpa sig under genomsnittet för föräldrars utbildningsnivå.
Ingen av de 27 IES-skolorna kom upp i snittet för andel nyinvandrade elever (7%). Hässleholm var bara en procentenhet ifrån (6%). Sedan resten fom tre procent och nedåt.
16 av IES 27 skolor har ingen nyinvandrad elev på skolan.
En annan intressant iakttagelse. Tjejer presterar bättre i skolan än killar. Det vet vi. I endast fem av 27 IES-skolor går det fler killar än tjejer.
Jag vet inte exakt siffra i kommunerna men endast 64,5 % av lärarna på IES skolor är tillsvidareanställda och futtiga 38 % har svenskt lärarexamen.

Hmmm undrar hur det påverkar lönerna.
Tillväxten är god. Här ser ni hur antalet anställda lärare ökar och ökar. Nya skolor öppnas. Det går bra nu.
Men trots lärarbrist så minskar andelen tillsvidareanställda. Många rekryteras utomlands. Billigt. Vinst.
Billigare lärare med sämre anställningstrygghet. Lägre lärartäthet. Färre resurskrävande elever. Rekordhög aktieutdelning. Omsättning som skjuter i höjden. Expansion utomlands.

Men vet ni va?

De tyngre eleverna går någonstans. I kommunen. Där skapas inga vinster.
I kommunen skapas däremot förluster när andelen elever med stora behov ökar. Och när kommunen måste täcka egna förluster har IES rätt till större skolpeng fast de inte haft kostnaderna.

Så ökar vinsterna.

Och ökar.

Och ökar.
Det här är inte marknadsekonomi. Det är inte fri konkurrens på en marknad där alla har samma förutsättningar. Det är ett riggat system där den som kan sortera ut elever genom tex undervisning företrädelsevis på engelska kan osthyvla den lättarbetade delen elever och lämna resten.
När sedan den stora konkurrenten blir kvar med de tuffare eleverna får man mer pengar. Mer vinst. Mer utdelning. Om Barbara fått bestämma regelverk själv hade hon inte kommit på något som fördelaktigt som dagens verklighet.
Rätt sjukt faktiskt.

Gonatt.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Marcus Larsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!