My Authors
Read all threads
Jag pallar inte mer av fjäsket för samhällssöndrarna Internationella Engelska Skolan. I Östersund ändrade alliansen i tjänstemännens beslutsunderlag för att det inte skulle synas att IES etablering innebar risker. Varför hatar de den svenska skolan så? op.se/artikel/hans-l…
Alliansmajoriteten skrev även ett hyreskontrakt med Internationella Engelska Skolan som gör att IES får stor hyresrabatt på den skola kommunen totalrenoverar åt dem. ltz.se/logga-in/oppos…
Hej @annieloof tänker du tillåta att @Anna_Ekstrom gör något åt detta eller innebär det ett brott mot er överenskommelse om hon försöker att hindra bortskänkande av skattepengar?
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!