, 14 tweets, 7 min read
God eftermiddag skoltwitter! Jag tänkte dra de centrala delarna om effektivisering av skolan i SKL:s ekonomirapport som släpptes idag. Jag tror att innehållet kommer både intressera och skrämma er. skl.se/download/18.7f…
Välfärdssektorn måste effektiviseras på ett sådant sätt att produktiviteten ökar utan att kvaliteten försämras.
På ett lite längre och krångligare sätt kan man formulera det som att resurserna ska öka långsammare än vad volymerna ökar men det får inte försämra kvaliteten.
Hur kan man lyckas med detta? Jo man kan göra som ett stort antal kommuner redan gör och inte kompensera fullt ut för pris- och löneökningar. Då effektiviseras nämligen verksamheten... på något sätt.
Man kan även göra som ca 40 % av alla kommuner och lägga s.k. generella effektiviseringskrav på någon eller några procent (visst är det intressant med den plötsliga ärligheten). Eller så kan man strunta i att kompensera volymökningar (vi vet).
Hur kan man då göra konkret när man minskar kostnaderna? Jo man kan strunta i att anställa när folk slutar eller i övrigt minska bemanning så att den blir mer "resurseffektiv".
Ett effektivt sätt att effektivisera är att öka barngrupperna men man kan även stänga förskolor och skolor eller strunta i att anordna gymnasieprogram.
Titta här så smart man kan göra man kan låta lärarna undervisa fler elever men med samma måluppfyllelse och samma arbetstid, tex genom distansundervisning och "renodling av arbetsuppgifter" (läs lärarassistenter).
Faktum är att gör man så här kan man effektivisera förskolan och skolan med 10-15 %. VILKEN POTENTIAL!
Och det bästa det krävs inte några magiska formler det krävs bara VÄLDIGT HÅRT ARBETE.

Jo vi vet.
Nu tänker ni att vänta det här låter som besparingar och inte effektiviseringar. Hmmm, ja men gränsen är flytande SKL väljer att kalla det för effektiviseringar.
Det saknas pengar jag vet men snälla kan vi inte sluta att måla upp sådana här fantasibilder över hur man kan spara pengar på förskolan och skolan utan att kvaliteten påverkas?

Tack.
Unroll this @threadreaderapp
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!