, 21 tweets, 7 min read
Socialdemokraterna har lovat att inte diskutera marknadsstyrningen av skolan så det är viktigt att vi andra gör det. Läs den här ranten för att se hur det går till när alliansmajoriteter i kommunerna dukar bordet för IES och gör en annan styrning av skolan allt svårare att införa
Vi börjar med ett besök i Trelleborg. På onsdagens kommunstyrelsemöte finns en punkt längst ner på dagordningen som heter "Internationella Engelska skolan lokalersättning". Skittrist tycker kanske ni. Superspännande tycker jag. moten.trelleborg.se/committees/kom…
Det visar sig att kommunen och IES haft tät kontakt och att ett fastighetsbolag finns med i bilden. Intresset från alla parter är stort så nu ska det bestämdes att lämpliga platser för skola skulle tas fram.
Det är öken med lång handläggning och nu finns det ju skäl för IES att snabba på så att man hinner så långt som möjligt innan 2022 så vanlig detaljplanehandläggning är inte aktuellt. Kommunen har dock hittat en plats där det bara är att dra igång.
Kommunen ser höstterminen 2022 som en bra tid att ha igång en friskola i kommunen. Vad händer mer då? Aha det är val. Ja just ja. För övrigt beskriver Trelleborg här läget i varenda medelstor och stor kommun. Antalet elever ökar och de ska gå nånstans. Där kommer IES in.
Allt är egentligen klart för att dra igång. Det finns markreservation och det finns avsiktsförklaring.

Men vad ska då beslutas på det här mötet på onsdag?
Jo det handlar om hyran. 692 elever ska gå på den tilltänkta IES skolan (mums va mycket skopeng att göra vinst på för Barbara) men man har tyckt att den där årshyran för att bygga nytt är för dyr. Svårt att göra vinst på nybyggda och fina lokaler ju.
Politikerna anser att det är så viktigt att just IES kommer till kommunen att man vill frångå sina regler när det gäller hyreskostnader.
Det man vill besluta här på mötet på onsdag är att ge just IES en bra deal att kommunen går in och skänker IES mellanskillnaden mellan genomsnittskostnaden för lokaler i kommunen och den faktiska hyreskostnaden nu när IES och Hemsö bygger den här fina nya skolan.
Den där lagen som finns om offentlig upphandling som ska göra att alla behandlas lika och att kommunerna får bästa möjliga deal gäller inte med IES i Trelleborg. Det har man nämligen prejudikat på. Från när IES och allianspolitikerna i Landskrona gjorde samma sak.
Så förslaget till beslut är att IES ska få mellanskillnaden mellan genomsnittlig hyreskostnad och det den nya hyreskostnaden blir.

Så bra

För IES vinst
IES håller på att starta upp... överallt runt om i landet. I tex Göteborg och Upplands Väsby är tillvägagångssättet likadant. Man erbjuder färdigt koncept tillsammans med företaget som ska bygga skolan. di.se/nyheter/engels…
Kunskap och ordning och möjlighet att locka dit företag från England var vad alliansen i Östersund ville ha när de i våras godkände IES ansökan om att starta skola i nuvarande Palmcrantzskolan. ltz.se/artikel/debatt…
I den här ranten berättar jag om turerna kring IES ansökan om att starta upp i Härryda.
I Vallentuna har IES fått en lite sämre deal. "Bara" fyra år med subventionerad hyra. mitti.se/debatt/engelsk…
Runt om i landet etablerar sig IES på ort efter ort efter ort. Inbjudna av alliansstyrena och i många fall med kraftiga subventioner. Och allt sker på undantag från lagen om offentlig upphandling. Bygget av skolan upphandlas inte. Valet av huvudman för skolan upphandlas inte.
Om en lärare i kommunala skolan ska köpa ett kollegieblock är det viktigt att hen följer ramavtalet och köper från den leverantör som vunnit upphandling men IES kan kliva rätt in i landets kommuners skolvärld PÅ KOMMUNAL MARK och FÅ KOMMUNALA ALLMOSOR utan upphandling.
Hur kommer kommunernas elevsammansättning förändras när 650 IES-elever går i varenda kommun? Det vet vi redan. Det är bara att kolla i Skolverkets statistik. siris.skolverket.se/siris/f?p=101:…:::
Klicka i "visa riksmedelvärde" och se själva hur Internationella Engelska skolan suger åt sig de elever som kräver minst resurser eftersom de har föräldrar med akademisk bakgrund, inte är nyinvandrade och att en majoritet av dem är flickor.
25/27 IES-skolor har elever med föräldrar med högre utbildningsnivå än rikssnittet. 27/27 IES-skolor har färre elever med invandrarbakgrund än rikssnittet. 22/27 IES-skolor har högre andel flickor än rikssnittet.

Det går inte att misslyckas

Och nu får de hyran betald med
Men på riksnivå har politikerna lovat att inte säga nått

Ha en bra dag.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Marcus Larsson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!