My Authors
Read all threads
[tråd om sjukhussängar]
Sveriges har länge haft en svältstrategi för sina slutenvårdsplatser. Det har lett fram till dagens närmast världsunikt dåliga beredskap för slutenvårds- och intensivvårdsbehov.
✔️ Vårdplatser per 1000 inv.
oecd-ilibrary.org//sites/0d67e02…
✔️ Intensivvårdsplatser per 100 000 inv.
ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22777…
Hur har vi hamnat här? Det är nog flera samverkande faktorer, som kan sammanfattas som ”snålheten bedrar visheten”.

Mindre och mindre marginaler har gjort organisationen allt mer sårbar för det oväntade.

Konstant arbete nära maxkapacitet ger alltid suboptimering.
Professionella protester i år efter år har nonchalerats och avfärdats som överdrifter, bakåtsträvande och/eller särintressen.

Arrogans + naivitet är en dålig kombination.
Helt klart är att det regionalpolitiska ansvaret för den uppkomna situationen är oerhört tungt.

Låt oss hoppas att konsekvenserna av försummelserna, räknade i mänskligt lidande och liv, under covid-19 inte blir så stora som vi befarar.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Andreas Thörneby

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!