, 3 tweets, 1 min read
My Authors
Read all threads
Du skall nu, mot ekonomisk ersättning, spela ett musikstycke inför publik.

Musikalisk måluppfyllelse, uppmätt genom utvalda resultatmått, ger dig högre ersättning.
Varje felaktig ton ger ett litet avdrag.

Styrningen garanterar optimal prestation och konstnärlig kvalitet.
Bonus: Inför kommande konserter erbjuder vi ett effektiviseringtryck på 3% per tillfälle.
Genom att spela smartare kommer du därmed kunna klara stycket lite, lite snabbare varje gång.
Utan avkall på kvalitet förstås; vi har förtroende för din professionalitet.
Om ovanstående modell framstår som bisarr (eller?),
varför tycks exakt samma förhållningssätt vara helt naturligt vid styrning av annan verksamhet som är minst lika baserad på mänsklig kreativitet och interaktion?
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Andreas Thörneby

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Trending hashtags

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!