My Authors
Read all threads
Dia 6: la cocció de la porchetta.
Ahir vam deixar la recepta a mitges! Avui seguim, ens esperen per endavant entre quatre i sis hores d'aventures i disbauxa. Parlarem dels forns a casa i farem focs d'artifici 😉🎉 Image
Bon dia a tothom! Forns encesos i gassss! ☀️
"Ai que jo amb el forn que tinc a casa no sé si me'n sortiré 😱".
No pateixis: sé que jugar amb el forn de casa és com jugar amb un mono amb una pistola. Junts ens en sortirem, anirem trobant solucions a tot allò que pugui passar.
Paper de plata, paper sulfuritzat, tapadora... Problemes? Solucions.
Arribats al primer tram de cocció d'una hora (i una mica més) observem el que farem a partir d'ara cada 60 minuts.
Ha arribat el moment d'atracar el moble bar 🤩🙈
🎶Fuego🔥 Mantenlo prendido, fuego🔥 no lo dejes apagar. Fuego!🔥🎶 ()
Anem a per la salsa...
Després d'això només ens quedarà lligar-la amb una culleradeta de maizena i ajustar-se el punt de sal, al vostre gust.
CAMPEOOOONES 🎉🎉🎉
Et voilà: habemus porchetta.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Maria Nicolau

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!