My Authors
Read all threads
nu börjar vi väl snart kunna bedöma överdödlighet i corona? det enklaste vägen borde väl vara via skatteverkets folkbokföring? hur snabbt kan man leverera siffror därifrån?
i snitt dör ungefär 250 personer varje dag i sverige. det varierar förstås från år till år och är inte jämnt fördelat över året, men det är en hygglig siffra att utgå ifrån.
så är det så att 43 (eller fler) personer dör av corona som inte skulle dött annars kommer det att märkas.
än högre precision får vi givetvis om vi jämför med samma dagar året innan. men det där kan också variera år från år. i mars 2019 dog 7791 personer, mars 2018 9437 och mars 2017 8248.
befolkningsstatistik offentliggörs annars normalt sett av scb, men då får vi vänta lite. det sker månadsvis och brukar dröja ca sex veckor efter brytpunkt. ex kommer februaris siffror den 17 april. marssiffrorna först i mitten på maj osv. skatteverket borde vara en snabbare väg.
angående de olika marssiffrorna så undrar man hur 2017-18 års influensasäsong påverkade det årets relativt högre siffror.
angående den säsongen skrev fhm så här:
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Andreas Ericson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!